Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

SETKÁNÍ V BESKYDECH A REVOLUČNÍ UDÁLOSTI V MULTIVESMÍRU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 16. až 18. prosince 2022 proběhlo doposud největší setkání spřízněných duší sdružených v rámci Mého Týmu, kterého se na fyzické úrovni účastnilo 92 osob. Těmto jedinečným okamžikům v zasněžených Beskydech v obci Krásná bylo „za scénou“ …

OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2022

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, máme za sebou rok, který byl po duchovní stránce velmi bohatý a pestrý, s čímž je spojena i spousta zážitků, které jste nashromáždili na mnoha větších i menších setkáních na různých místech Česko-Slovenska s několika výjezdy do zahraničí. …

O POTŘEBÁCH, TOUHÁCH A VNÍMÁNÍ ČASU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, konec cyklu času se přibližuje každým okamžikem, a přestože z hlediska lineárního času platného pro planetu Nula a zónu vymístění ve všeobecnosti uplyne ještě mnoho vody, pro obyvatele Pravého Stvoření to neplatí vzhledem k multidimenzionalitě jejich života, který je rozvrstven …

FUNGOVÁNÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ PODSTATY VE VYBRANÝCH ASPEKTECH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, nastal čas k tomu, aby se do pozornosti sentientních myslí obyvatel Stvoření včetně vás samotných uvedla rekapitulace dílčích aspektů poznání, vycházejícího z Nového Zjevení. Smyslem tohoto Sdělení je nejen zopakovat důležité záležitosti týkající se fungování Mojí absolutní podstaty, …

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXVI.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO DANUŠKU LUKŠOVOU (s poselstvím i pro Janíčka Drobného)   Milovaná Danuško, děkuji ti z celého srdce za statečné nesení svého kříže, který čím je těžší, tím více pomáhá bytostem ulevovat od jejich trápení, které na sebe vážeš, abys duchovně zanesené elementy prosvětlila a odevzdala je na to správné …

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXV.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LEONKU BERNÁTKOVOU   Milovaná Leonko, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za to, že ses rozhodla vstoupit do nehostinného světa, který je v rámci Multivesmíru nesmírně důležitý, neboť zde byl započat a také zde bude ukončen negativní stav. Aby toho bylo docíleno, potřebuji …

ALŽBĚTA II. – DUCHOVNÍ VÝZNAM ODCHODU KRÁLOVNY Z PLANETY NULA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Odchod britské královny Alžběty II. z fyzického světa planety Nula, k němuž došlo dne 8. září 2022, je odrazem změn probíhajících v příslušných oblastech zóny vymístění. Duchovní, zprostředkující i fyzické sféry antivesmíru jsou více než kdy dřív vystaveny zesilujícímu vlivu energie Nové a Nejnovější Přirozenosti …

MISE BOŽÍ RODINY V CHORVATSKU A BOSNĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 17. až 26. srpna 2022 se uskutečnil pobyt Mé přímé inkarnace Janičky a dalších dvanácti představitelů a spolupracovníků v Chorvatsku. Výjezd na Balkánský poloostrov nebyl dovolenou v pravém slova smyslu, neboť obnášel jako vždy důležitou a …

ANTIVESMÍR BYL NAPLÁNOVÁN PRO SPÁSU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Kdo pochybuje o tom, že by byl navěky ponechán v bídném rozpoložení, které každému obyvateli zóny vymístění nabízí negativní stav, mám tu pro něho ujištění. Antivesmír byl v konečném důsledku naplánován pro spásu z temnoty, v jaké se od prvopočátků svého vzniku utápí. Ačkoliv nejsem …