Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXV.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LEONKU BERNÁTKOVOU   Milovaná Leonko, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za to, že ses rozhodla vstoupit do nehostinného světa, který je v rámci Multivesmíru nesmírně důležitý, neboť zde byl započat a také zde bude ukončen negativní stav. Aby toho bylo docíleno, potřebuji …

ALŽBĚTA II. – DUCHOVNÍ VÝZNAM ODCHODU KRÁLOVNY Z PLANETY NULA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Odchod britské královny Alžběty II. z fyzického světa planety Nula, k němuž došlo dne 8. září 2022, je odrazem změn probíhajících v příslušných oblastech zóny vymístění. Duchovní, zprostředkující i fyzické sféry antivesmíru jsou více než kdy dřív vystaveny zesilujícímu vlivu energie Nové a Nejnovější Přirozenosti …

MISE BOŽÍ RODINY V CHORVATSKU A BOSNĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 17. až 26. srpna 2022 se uskutečnil pobyt Mé přímé inkarnace Janičky a dalších dvanácti představitelů a spolupracovníků v Chorvatsku. Výjezd na Balkánský poloostrov nebyl dovolenou v pravém slova smyslu, neboť obnášel jako vždy důležitou a …

ANTIVESMÍR BYL NAPLÁNOVÁN PRO SPÁSU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Kdo pochybuje o tom, že by byl navěky ponechán v bídném rozpoložení, které každému obyvateli zóny vymístění nabízí negativní stav, mám tu pro něho ujištění. Antivesmír byl v konečném důsledku naplánován pro spásu z temnoty, v jaké se od prvopočátků svého vzniku utápí. Ačkoliv nejsem …

O PRINCIPU SEBELÁSKY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Moji milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, obvykle nejste schopni vnímat svoje vlastní vnitřní světlo, které z vás vyzařuje společně s Mojí Láskou, jejímiž jste nositeli. Děje se tak kvůli lidské přirozenosti, kterou je vaše duše svázána. Lidská přirozenost inklinuje k tomu, že se velká část …

DUCHOVNÍ ASPEKTY SPORTU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, je třeba uvést v pozornost poznání ohledně duchovních aspektů sportu. Tento druh lidské činnosti, mající nepřeberné množství podob, odnepaměti prostupuje civilizací na planetě Nula a spoluutváří její dějiny. Je nedílnou součástí kultury každého civilizačního okruhu, jehož členové prostřednictvím těchto aktivit …

SOFIE, DCERA JEŽÍŠE KRISTA VE VYBRANÝCH DUCHOVNÍCH ASPEKTECH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, před časem můj představitel Václav V. ze středních Čech položil dotaz ohledně rozporu mezi Dialogy (předanými Petrem D. Francuchem) a druhou dávkou Nového Zjevení (předaného Mnou v těle Jany). Konkrétně šlo o vzájemně si odporující informace ohledně možnosti zplození potomka …

KNIHY DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, s radostí vám oznamuji, že ve středu 13. 4. 2022 byly z brněnské tiskárny rozvezeny knihy druhé dávky Nového Zjevení do 13 Duchovních center Boží Rodiny (DCBR) v České a Slovenské republice a budou dále zdarma distribuovány dle potřeby a dokonalého plánu všem připraveným čtenářům. Vytištěno bylo 800 …

SLOVO OD BOHA PRO ŽENY II.

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Láska je ta nejkrásnější věc na světě a ty jsi její nositelkou. Tato energie je svěžím větrem, který tě vždy nasměruje tam, kam si žádá plán tvé duše. Láska je hybatelem celého veškerenstva. Dává život všem bytostem v mém krásném Stvoření, které právě ty pomáháš …