Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (29)

29. DRUHÝ PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ    Pseudotvůrci (viz DŠ 15: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/15-2/) jsou na cestě k planetě Země 3D/Nula, aby se po rozdělení lidstva osobně ujali vlády nad těmi, kdo zobrazí pseudovítězství negativního stavu. Blíží se na „planetě“ Nibiru, kterou je možné spatřit při vhodné konstelaci jako druhé slunce. Přípravy na návrat bohů stvořitelů tohoto lidstva jsou v …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (28)

28. DRUHÝ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA    Bez inkarnace Nejvyššího do lidského těla Ježíše Krista by nemohla být započata eliminace negativního stavu, který zamořoval Stvoření a ohrožoval jeho život. Ježíš Kristus byl až do splynutí s absolutním Nejvyšším (v roce 1987) relativním Bohem, který díky ukřižování mohl vstoupit do pekel, aniž by je vyhladil, zajal …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (26)

26. LIDSTVO NA PLANETĚ ZEMĚ (NULA)    Planeta Země 3D/Nula je kvůli experimentu Pseudotvůrců umístěna ve zvláštní pozici na okraji zóny vymístění v solárním systému s jedním sluncem. Je izolovaná od Pravého Stvoření i pekel, a proto nejsou přímé důkazy o existenci inteligentního života jinde ve vesmíru. Přestože do vývoje lidstva, zfabrikovaného za účelem zobrazení …

Další rozhovor (z chatu)

Děkuji Mistr Saint Germain za rozhovor (z chatu):   Mirek: Klidný večer ti Jani přejeme, dík za DŠ a emaily. Přišla mi otázka, mohu? Jaký je rozdíl mezi konvertováním a převibrováním? Já: Ahoj Mirečku, děkuji nejen za otázku. Převibrovat můžou bytosti vtělené na planetu Země 3D/Nula, které jsou připravené pokračovat v životě v novém těle v pozitivním …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (24)

24. ZÓNA VYMÍSTĚNÍ = PEKLA    Pozice každé sentientní (sebeuvědomělé) bytosti v Multivesmíru je určena jejím vztahem k absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Kvůli zákonu svobodné volby může bytost odmítnout jediný zdroj života, avšak nese následky v podobě vymístění z pravého Stvoření do tzv. zóny vymístění. V předchozích cyklech času byla tato zóna neobydlená, sloužila pouze …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (23)

23. NÁBOŽENSTVÍ A CÍRKVE   V pozitivním stavu má každá bytost přímé spojení s absolutním Pánem Ježíšem Kristem (dříve Nejvyšším), a proto nepotřebuje žádné vnější organizace ani zprostředkovatele, např. kněze, guru, šamany a pod. V důsledku aktivace negativního stavu, zejména po zfabrikování pravých lidských tvorů Pseudotvůrci, kdy došlo k drastickému omezení kontaktu s jediným zdrojem …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (22)

22. EXISTUJE REINKARNACE? Vznik sentientní = sebeuvědomělé bytosti probíhá dvěma základními způsoby: 1.  přímým nadělením Pánem Ježíšem Kristem, kdy dojde k oddělení jedinečné ideje, která dle zákona svobodné volby souhlasí se samostatným relativním životem na věčnost. Jde o postup z nitra navenek. 2.  sexuálním spojením dvou bytostí opačného pohlaví, kdy vznikne idea zrození nové bytosti. …