Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

VŠECHNO JE DOKONALÉ A MÁ TO SVŮJ HLUBOKÝ SMYSL

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Vše, co zažíváte na planetě Nula i z hlediska vašeho věčného života, je dokonalé, neboť je to plánem vaší duše, který byl ustanoven před započetím vašeho příběhu, v jehož rámci sehráváte rozmanité množství rolí, posouvající vás a celé Stvoření neustále vpřed. Přímá či zprostředkovaná zkušenost …

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Co je to bezpodmínečná Láska? Je to Láska Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, která si neklade žádných podmínek k tomu, aby mohla být v aktivní formě vůči někomu vyjádřena. Tato energie vyživuje všechny stvořené bytosti v obou stavech Multivesmíru, nehledě na to, zda si ji příjemci …

PODSTATA VĚČNÉHO PLYNUTÍ ŽIVOTA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Jste věčné bytosti, které byly stvořeny mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou (dříve Nejvyšším) k tomu, abych s vámi mohl sdílet všechno krásné, co v sobě obsahuji a postupně uvolňuji do jsoucna a bytí Multivesmíru. Všechny sebeuvědomělé entity jsou mými dětmi, dokonce i ty, které …

NOVÁ FINÁLNÍ SESTAVA DVANÁCTI HVĚZD

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, na konci roku 2020 jsme vás ve sdělení „Finální sestava dvanácti hvězd a role božích představitelů“ informovali o konečném složení dvanácti jedinců, kteří v tzv. první vlně převibrují společně s mojí přímou inkarnací Janičkou na Novou Zemi. Vzhledem …

PŘEHLÍDKA JESENICKÉ FLOTILY VESMÍRNÝCH LIDÍ ANEB „OČEKÁVEJTE NEČEKANÉ“

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 15. až 20. 6. 2021 se uskutečnilo setkání mých představitelů v Ludvíkově v Jeseníkách, kterého se účastnil na fyzické, duševní i duchovní úrovni prozatím největší počet bytostí vzhledem k pokračujícímu vývoji současného posunu, jenž zesiluje veškeré …

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA VIII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PRO ADRIANKU VRCHOTOVOU   Milovaná Adrianko, nastal čas, abych Já, Pán Ježíš Kristus k tobě promluvil tímto způsobem, protože už jsi připravena přečíst nebo spíše si vyslechnout moje slovo, které z lásky k tobě předávám. Za posledních několik měsíců jsi udělala velké pokroky v chápání toho, kdo jsem Já, kdo je …

KRÁSA SDÍLENÍ V POZITIVNÍM STAVU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Pozitivní stav je místem, kde bytosti sdílí svůj vnitřní i vnější potenciál se všemi jeho kvalitami s těmi sentientními entitami, které si přejí vejít s druhými jedinci do různorodých druhů interakcí, obohacujících všechny jejich účastníky na duchovní, duševní a fyzické úrovni. Toto obohacení přispívá k …

VESMÍRNÍ LIDÉ A JEJICH SPOLUPRÁCE S MISÍ BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v uplynulých letech jsme vám přinesli několik sdělení týkajících se fungování mimozemských civilizací ve vztahu k lidstvu i přímo k této Misi. Když dozrál čas, odhalili jsme důležité informace a souvislosti ohledně tzv. falešné transformace a falešných rájů, …

PROČ MUSEJÍ BOŽÍ PŘEDSTAVITELÉ NÉST TAK TĚŽKÝ KŘÍŽ?

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Důvod toho, proč boží představitelé musejí snášet všemožná příkoří, je jednoduchý: Neobejdu se bez této první linie představitelů, do níž patří všichni, kdo to tak cítí. Jsem absolutní Zdroj všeho života, a právě proto se neobejdu při ukončování negativního stavu a osvobozování bytostí chycených do …

BOŽÍ SPÁSA HITLERA, STALINA A DALŠÍCH DIKTÁTORŮ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 21. až 26. 4. 2021 se uskutečnilo setkání božích představitelů v Hazlově na Chebsku. Význam tohoto setkání je o to větší, že se nesl ve znamení konverzí známých sentientních entit, které kráčely po tomto světě jako významní …