Podcast 8 – otázky a odpovědi s Michalem Rojem, transmiterem Božího Slova

V 8. epizodě byly nadneseny následující otázky:

1. Je potřebné a moudré snažit se na planetě Nula získat co nejvíce svých pozitivních rysů osobnosti, nebo jsou již předem dané?
2. Máme převzít zodpovědnost za svůj život, neboť čím více se zbavíme negativních vzorců a myšlenek v nás, tím dříve Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v hmotném těle převibruje?
3. Jsou podle současného pojímání Pseudotvůrci z knih Nového Zjevení bytosti, které ovládají drakoniánské a reptiliánské rody řídící iluminátské rodiny, a jsou to bytosti nazývající se Archonti?
4. Bůh stvořil pozitivní stav, a negativní stav stvořil Satan. Jak mohl Bůh stvořit Satana, když nemá obsahovat nic negativního?
5. Jestliže Pán Ježíš Kristus nemohl stvořit negativní stav, neznamená to, že vlastně není všemohoucí?

 

Zdroj:  Rádio NESPI, Patrik Gabriel Gorloj Youtube 

Print Friendly, PDF & Email