Rubrika «práce na sobě»

Duchovní cesta

Výtah z knihy „III. Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“ Sdělení 819 – 847 1999 – 2000   www.andele-svetla.cz              819. Spirála duchovního růstu – schematická tabulka.                                                    (Přijal Jaroslav P.)       22.–23.9. 1999.    23:45–00:45 hodin.                                                                                                                   Místo: Strakonice.               820. Duchovní cesta – schematická tabulka.           (Přijal Jaroslav P.)  1999.                                                                                                                   Místo: Strakonice. Otáčka …

3 možné důvody, proč znovu a znovu přitahujete tentýž problém

Jak se to může stát? Uvádíme tři návyky negativního vnímání přitahující opakované problémy. Pokud zjistíte, že se opakovaně střetáváte se stejným problémem, ověřte si, zda pro vás neplatí jedna z uvedených charakteristik. 1. Stěžujete si na problém nebo o něm mluvíte U mnoha lidí je právě tohle tím nejsilnějším důvodem, který opakovaně přitahuje problém. Spousta …

Věčný životní proud

Milovaní,    tolik z vás nám teď píšete o tom, jak cítíte prázdnotu, samotu, odpojení od života – od sebe, od druhých. Jak cítíte nicotu, beznaděj, destrukci.    To, o co se s Vámi můžu podělit je opět jen moje vlastní zkušenost s těmito prožitky.    Čím dál víc jsme těmi, co Ví… těmi, co mají vše načteno, …

Vzkaz od Luisi Muratori

   Každá věc proto, aby mohla existovat, potřebuje energii!!! Ti, kteří mají moc, potřebují energii strachu, aby napájeli a „vytvářeli“ svůj absurdní svět!!!! A odkud přichází energie strachu, kterou pro napájení potřebují? Samozřejmě, od lidských bytostí. Takže pokud bychom jim ji nedali, stali by se z nich zhaslé, mrtvé figuríny… Co tedy máme dělat? Všichni jsme …

Vše potřebné pro vzestup najdete v knihách NZPJK, NZPJKBR.

   Neznamená to ale, že to je jediná možná cesta vzestupu a bez znalosti obsahu těchto knih je tím pádem někdo ztracený. Nelze to brát jako dogma! Jsou zde i jiné alternativy. Pravda má více odstupnění a přizpůsobuje se vždy úrovni schopnosti chápání a duchovního uvědomění jedince. Je dynamická proměnlivá, ne stagnující. A proto co …

Každodenní práce na sobě

Děkuji manželé Bernatovi za sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Mé dětičky statečné a vytrvalé ,    je potřeba se mnou mnohé projít a oléčit. Ostatní vám z velké lásky zrcadlí programy na očištění. Jste jako mušky přitahovány ke světlu. Naladěné vibrace určují daný zážitek. Odhazování starých nánosů provází i opačné programy. Například : …

Udělejte toto jednou týdně a vaše zuby budou bílé jako perly, dokáže zastavit každý stav onemocnění v ústech a zápach z úst

   Jak vybělit zuby, bez drahého a drastického ošetření. Recept na bělení zubů. Tento recept na bělení zubů pomáhá prakticky s jakýmkoli typem onemocnění dásní, a tím, že okamžitě bělí zuby, rozpouští kameny a léčí drobné vřídky v ústech.    Pomáhá při parodontopathy, zánětu dásní, černého plaku na zubech, každý stav onemocnění v ústech a …

Co dělat v současné době

   Je mnoho názorů na to, co dělat v dnešní době. Pokusím se je částečně shrnout a analyzovat a vyjádřit k tomu svůj názor.    Nejdříve lehké shrnutí současné situace – podmínek, v nichž žijeme a pracujeme.    Současná situace se liší od dřívějších dob v tom, že silné transformační energie sice nepůsobí úbytek predátorů mezi námi, ale přinášejí …

Boží krása přebývá v každém z nás

Děkuji ti Michale (AA Rafaeli) za sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Naučte se najít a vidět boží jiskru v každé bytosti i v těchto hrubohmotných tělech. Vše se odehrává z nitra navenek a je třeba hledat mezi těmito dvěma cestami přímou souvstažnost a spojitost, stejně jako je pro duchovní rozvoj vhodné neupřednostňovat a …

Agentům pozitivního stavu PJK a praktikujícím Jeho/Její Nové Zjevení

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 1 – 2, Doplnění 1. Skrytá působnost pseudotvůrců na tuto planetu jim umožňuje, aby k útokům na agenty pozitivního stavu užívali agenty negativního stavu a jejich negativní identity tím, že zesilují jejich negativitu a vkládají ji na agenty pozitivního stavu. Tomu lze zabránit novými, níže popsanými …