Rubrika «sdělení PJKBR»

MARIÁNSKÝ KULT

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, V knihách Nového Zjevení jsem upozornil na postupné odvádění věřících od Mého učení v těle Ježíše Krista a založení vnějších náboženských organizací spojených s Mým jménem, tedy křesťanských církví, které se staly nástrojem negativního stavu k většímu ovládání lidí. Podrobnější informace najdete v …

SLOVO OD BOHA PRO MUŽE II.

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Jsi nositelem moudrosti, která se snoubí s Láskou obsaženou ve tvém srdci. Láska je ti darována Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, abys na jejích vlnách mohl plout věčností a rozvíjet v sobě ušlechtilé dary a talenty při neustávajícím dobrodružství, jehož budeš v pozitivních světech …

DUCHOVNÍ ZÁTĚŽ VERSUS PRAVÉ BYTOSTNÉ JÁ, VZTAH KE SVÝM BLIŽNÍM A PÁNU JEŽÍŠI KRISTU, PODSTATA BOŽÍ LÁSKY A VĚČNÉ ŽIVOTNÍ CESTY V NOVÝCH SOUVISLOSTECH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, otevřeli jste další Mé Sdělení, v jehož úvodu vám chci opět poděkovat za práci, kterou odvádíte pro dobro celého Multivesmíru za účelem osvobození jeho obyvatel i celé struktury jsoucna a bytí od veškerých zel a nepravd. Prostupuje Mnou …

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLI.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Anissku Fischerovou   Milovaná Anissko, cítím s tvým soužením, které v těchto dnech zažíváš, protože tě dokonale znám a vím, co každým okamžikem podstupuješ, ať už v dobrém, nebo ve zlém. Věř, že není žádné síly negativního stavu, která by tě mohla trvale zastavit, pokud si volíš …

UKŘIŽOVÁNÍ, VZKŘÍŠENÍ (PŘEVIBROVÁNÍ) A NANEBEVSTOUPENÍ (FÚZE) BOŽÍHO DUCHA, DUŠE A TĚLA

(aktualizace, doplnění  – 11.7.2023) SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v souvislosti s přibližováním okamžiku zahájení naší Mise z Nové Země se zrychluje duchovní pokrok všech, kteří jsou pevně ukotveni v Mém Novém Zjevení a žijí podle jeho principů uváděných do svého osobního života. …

O UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, dnes 7. dubna 2023 se po dlouhé době, přesněji od roku 1950, shoduje datum připomenutí ukřižování mého hmotného Já Ježíše Krista s pravdivou událostí multivesmírného významu, k níž došlo 7. 4. 27, tedy přesně před 1996 lety. Není třeba podrobně rozebírat průběh celého …

MISE LONDÝN: DUCHOVNÍ PRÁCE VE VELKÉ BRITÁNII V MULTIDIMENZIONÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 9. až 12. března 2023 zavítali Míša R., Verunka K. a Davídek O. do Velké Británie. Cíl této výpravy spočíval v návštěvě Londýna, kde se setkali s naší představitelkou Martinkou M., která v Anglii dlouhodobě žije …