Rubrika «sdělení PJKBR»

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLIV.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Vladimíra Zárubu   Milovaný Vládíku, můj milý synku z chladného severu, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti děkuji za to, že ses rozhodl být součástí tohoto velkolepého příběhu v rámci naší Mise. Jako každý, kdo ze svobodné vůle chtěl přispět k ukončení negativního stavu prostřednictvím vědomého …

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLIII.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Sašenku Vrchotovou   Milovaná Sašenko, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina bych tímto chtěl vyjádřit upřímnou radost nad tvými duchovními posuny, kterých jsi dosáhla zejména od léta roku 2022, kdy u tebe nastal bod zlomu, jenž se stal předpokladem pro tvé rychlejší přibližování se Mojí podstatě. Tehdy …

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLII.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Štěpánka Hřebíčka   Milovaný Štěpánku, v roce 2023 jsi zvládl mnoho důležitých úloh, které sis po dohodě se Mnou zvolil prožít před tím, než ses dočasně stal příslušníkem pozemského lidstva. Obstál jsi v nich skvěle, přestože to pro tebe nemuselo být na první pohled zjevné. Jde o …

MISE BOŽÍ RODINY V ITÁLII

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 19. až 26. srpna 2023 se uskutečnila hlavní část pobytu celkem 27 členů našeho Týmu v Itálii, počítaje v to i Mojí přímou inkarnaci Janičku, která svůj zdejší pobyt započala už o den dříve. Někteří představitelé …

K SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA PRAŽSKÉM HRADĚ 28. 9. 2023

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Děkuji všem bytostem, které se v památný den 28. září 2023 účastnily setkání na Pražském hradě, jež se stalo jedním z nejdůležitějších milníků nejen v rámci přípravné fáze Mise Boží Rodiny. Zapojením mnohých pomocníků, vědomě se podílejících na transformaci lidstva a celého Multivesmíru, začaly být …

SUPERSTVOŘENCI A 12 HVĚZD NOVĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, Dne 28. 9. 2023 při příležitosti 20. výročí zhmotnění Boha a duchovní Svatby Beránkovy na 3. nádvoří Pražského hradu jsem nejen fyzicky přítomným oznámil/a, že dosavadní pojetí 12 hvězd a superstvořenců v Misi Boží Rodiny naplnilo svůj účel. Od roku 2017 jsem jmenoval …

MARIÁNSKÝ KULT

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, V knihách Nového Zjevení jsem upozornil na postupné odvádění věřících od Mého učení v těle Ježíše Krista a založení vnějších náboženských organizací spojených s Mým jménem, tedy křesťanských církví, které se staly nástrojem negativního stavu k většímu ovládání lidí. Podrobnější informace najdete v …

SLOVO OD BOHA PRO MUŽE II.

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Jsi nositelem moudrosti, která se snoubí s Láskou obsaženou ve tvém srdci. Láska je ti darována Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, abys na jejích vlnách mohl plout věčností a rozvíjet v sobě ušlechtilé dary a talenty při neustávajícím dobrodružství, jehož budeš v pozitivních světech …

DUCHOVNÍ ZÁTĚŽ VERSUS PRAVÉ BYTOSTNÉ JÁ, VZTAH KE SVÝM BLIŽNÍM A PÁNU JEŽÍŠI KRISTU, PODSTATA BOŽÍ LÁSKY A VĚČNÉ ŽIVOTNÍ CESTY V NOVÝCH SOUVISLOSTECH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, otevřeli jste další Mé Sdělení, v jehož úvodu vám chci opět poděkovat za práci, kterou odvádíte pro dobro celého Multivesmíru za účelem osvobození jeho obyvatel i celé struktury jsoucna a bytí od veškerých zel a nepravd. Prostupuje Mnou …

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLI.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Anissku Fischerovou   Milovaná Anissko, cítím s tvým soužením, které v těchto dnech zažíváš, protože tě dokonale znám a vím, co každým okamžikem podstupuješ, ať už v dobrém, nebo ve zlém. Věř, že není žádné síly negativního stavu, která by tě mohla trvale zastavit, pokud si volíš …