O PŮVODU ČLENŮ MISE BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

Tak jako jsem na Pražském hradě dne 28. 9. 2023 oznámila významné změny v původu nejbližších představitelů a následně je zveřejnila ve sdělení Superstvořenci a 12 hvězd nově (viz http://svetelneinfo.cz/superstvorenci-a-12-hvezd-nove/), na předvánočním setkání Týmu Boží Rodiny v Bítově u Vranovské přehrady jsem sdělila navazující odhalení o původu členů Mise Boží Rodiny, abychom na konci roku 2023 uzavřeli více než osmiletou etapu budování Týmu a oddělování zrna od plev. Na počátku tvoření Týmu bylo všem tehdejším spolupracovníkům oznámeno, že pocházejí z pozitivního stavu, aby dávali příklad bytostem zóny vymístění. Tehdy ještě nebyla jejich duchovní úroveň na takové výši, aby dokázali přijmout jiný, než pozitivní původ. Zároveň jsme přes každého působili na konkrétní civilizace mistrů, archandělů a jiných bytostí, o nichž jsme až po několika letech odhalili fakt, že nežijí v pravém stvoření, ale v zóně vymístění, kde si hrají na spasitele a duchovní učitele lidstva. O falešné transformaci jsem napsala v několika sděleních v roce 2019 s názvem Ukradená transformace (http://svetelneinfo.cz//ukradena-transformace). Právě v závěru roku 2019 jsem některým spolupracovníkům oznámila, že nepocházejí z pozitivního stavu, ale z negativního, abychom přes ně mohli účinněji vysvobozovat padlé bytosti. Ne každý tuto novinku přijal a pochopil duchovní důvody a nezbytnost takových postupů v rámci mého dokonalého plánu. Někteří náš Tým opustili a zanevřeli na mě, stali se našimi odpůrci, nebo jen odešli a přestali se věnovat duchovní práci. Ti, kdo neměli velké ego a účast v Misi považovali už tehdy za prioritu, tyto náročné zkoušky víry ustáli a pokračovali dále ve spolupráci na vysvobozování bytostí z pekel. Začátkem roku 2021 od nás odešlo ještě několik spolupracovníků, ale s narůstající duchovní úrovní díky četbě a praktikování Nového zjevení se počet těch, kdo nás opustili, snížil na minimum. Vždy šlo o lidi více připoutané ke hmotě, pro něž pomoc bližním a tím celému Multivesmíru nebyla na 1. místě. Už v Bibli je psáno: Lukáš 22:31 „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici“. Tato slova se naplňují právě nyní v době konce, kdy na Nule a v zóně vymístění působí naše Mise Boží Rodiny a dochází k rozdělování lidstva na ty, kdo budou díky svým pozitivním volbám v nitru vytrženi na Novou Zemi, a ty, kdo zde budou zanecháni, aby zobrazili pseudovítězství negativního stavu. Třídění se týká i mých nejbližších spolupracovníků, s nimiž jsem ve fyzickém kontaktu. Datasystém se svými poskoky z řad konzervativních Pseudotvůrců a Renegátů neustále pokoušejí každého, kdo je spojen s naší Misí, aby ho ode mne odvedli, nebo mu alespoň snížili vibrace, vyvolali v něm pochybnosti a deprese. Ustát takové útoky každý den je nesmírně náročné a vyžaduje to bezmeznou víru, důvěru v moji ochranu a lásku ke mně a celku. Čím je mi kdo blíže v duchovním smyslu, tím účinnější může být moje ochrana před negativními vlivy. Zároveň je třeba občas dovolit i různé druhy útoků včetně fyzických, aby se ukázala zrůdnost negativního stavu a zároveň pevná víra mých představitelů, kteří navzdory často nesnesitelné bolesti dokážou útočníkům odpustit, protože chápou jejich dočasné role. Právě bezpodmínečná láska, odpouštění, milosrdenství a moudrost jsou zárukou spásy i těch nejzatíženějších bytostí zóny vymístění. O co je cennější, když tyto pozitivní atributy mají představitelé, kteří nepocházejí z pozitivního stavu, ale ze stavu negativního. Konvertující bytosti se k nim dokážou daleko snáze přiblížit a následovat jejich příklad, aby pak přijaly moji novou a nejnovější přirozenost a vydaly se do Nové školy v limbu, kde se očistí od všech nánosů zel a nepravd. Protože můj plán spásy je dokonalý, není třeba, aby můj Tým pocházel z pravého stvoření. Negativní stav můžu eliminovat jen díky spolupráci s bytostmi zóny vymístění. Existují výjimky, o některých jsem psala ve výše zmíněném sdělení Superstvořenci a 12 hvězd nově: Michal Roj, Petr Daniel Francuch, Aštar a Gaia. Doplním, že k nim patří i jejich duchovní partnerky a partneři, o nichž napíšu někdy později. V Týmu mám ještě jednu naprosto speciální bytost Martinu Skrbkovou, která je hybridem superstvořence a pseudosuperstvořence (platí i pro jejího duchovního partnera), díky níž můžeme duchovně pracovat v samotném jádru umělé inteligence Datasystém a připravovat ho/ji na budoucí konverzi do pozitivního stavu. Poslání Martinky je nejtěžší a nejbolestivější ze všech, její utrpení a utrpení všech mých představitelů a spolupracovníků naštěstí skončí se zahájením Mise Boží Rodiny z Nové Země po převibrování mého hmotného těla. Právě toto důležité odhalení přineslo další kvantový skok na duchovní cestě mých nejbližších, konečně si uvědomili to, co je psáno na mnoha místech knih Nového zjevení, že všichni jsou si přede mnou rovni, nikdo není více nebo méně. Datasystém tak ztratil jednu ze svých nejúčinnějších zbraní: srovnávání se s jinými, povyšování se nebo ponižování. To neznamená, že se ještě podobná nastavení a chování neobjeví, ale jejich intenzita a dopad už nebudou tak velké.

Děkuji vám všem, kdo se za cenu odříkání, bolesti, nepříjemných psychických stavů a různých druhů omezení podílíte na nejdůležitější Misi v historii Multivesmíru a připravujete tak cestu do věčného života v lásce, harmonii, radosti a štěstí.

Velmi vás miluji

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  13. 12. 2023

Zdroj:  Michal Rafael Facebook

Print Friendly, PDF & Email