Podcast 9 – otázky a odpovědi s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou

V 9. epizodě byly zodpovězeny následující otázky:

1. Jak očistit sprzněná manželství, když manželství v pozitivním stavu neexistuje a nemá v něm svůj původ?
2. Znamená vražda, sebevražda či psychické zhroucení se to, že je to úspešné zvládnutí a ukončení plánu své duše?
3. Co všechno ovlivňuje, jakým způsobem vnímáme Pána Ježíše Krista Boží Rodinu a proč „JI“ někteří lidé mohou vnímat i negativně?
4. Může být Pán Ježíš Kristus, Jana Kyslíková jako bohyně v těle nejčistší zrcadlo na této planetě, a to, jak ji vnímáme, hovoří spíše o nás, než o ní?
5. Je dovoleno odejít členům Boží rodiny a bytostem na planetě Nula ihned do Limba, když požádají o dar spásy?
6. Byl Ježíš Kristus počat z ducha svatého bez přičinění muže Josefa, nebo Bůh, Pán Ježíš Kristus vložil do plodu Marie před porodem božskou esenci?

A NA ZÁVĚR SE DOZVÍTE: Je možné milovat Boha, Pána Ježíše Krista, jestliže nemilujeme sebe?

Zdroj: Rádio NESPI, Patrik Gabriel Gorloj Youtube

Print Friendly, PDF & Email