Úvod

ZDRAVÍM VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY TĚCHTO STRÁNEK

 

Jsem spolupracovníkem světla a je mi ctí, a naplňuje mne radostí, pracovat v této Době Konce pro Jediného Boha, Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, jehož jméno je Pán Ježíš Kristus (dříve Nejvyšší).

Proč je jméno Boha Pán Ježíš Kristus? Protože před zhruba 2 000 lety se zde na planetu Zemi inkarnoval do těla Ježíše Krista sám Nejvyšší, čímž učinil své božství lidským, splnil své poslání zde, a po odchodu z této planety vzal to lidské tělo  s sebou, zahrnul jej do své Absolutní Povšechnosti a učinil to lidské božským,  a stal se tak Pánem Ježíšem Kristem.

V současné době je Pán Ježíš Kristus opět inkarnován zde na této planetě, tentokrát do těla ženy, a to na území českého národa. Tato žena se jmenuje Jana Kyslíková. Zatím žije v ústraní, jejím posláním není veřejné vystupování a konání zázraků, jako tomu bylo u Ježíše Krista. V přímém přenosu píše Nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, které obsahuje ty nejpravdivější informace o životě lidstva na této planetě, která je v duchovních světech nazývána planetou Nula. 

Nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny navazuje na Nové zjevení Pána Ježíše Krista, které přijal a zapsal Petr Daniel Francuch v 80. letech dvacátého století v USA. Toto Nové zjevení je volně ke stažení na stránkách www.vesmirni-lide.cz, nebo na www.pratele-nebe.cz, kde jsou opět k dispozici důležité informace, vztahující se k současné Době Konce.

Další důležité informace, rady a doporučení naleznete na níže uvedených odkazech.

http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/

http://panjeziskristus.websnadno.cz/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009603383207

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014072804093&fref=ts

https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Pro láskyplný vztah, sdílení a komunikaci s Pánem Ježíšem Kristem nemusíte navštěvovat kostely, nemusíte být členem jakékoliv církve, nemusíte provádět žádná speciální cvičení ani držet zvláštní diety. Komunikovat se svým Bohem můžete Vy osobně každý sám, bez jakýchkoliv prostředníků. Najdete Ho ve svém duchovním srdci, které má každý člověk umístěné uprostřed své hrudi. Pán Ježíš Kristus čeká, až s ním navážete spojení skrze svou intuici. To je ten tichý hlásek ve vás, kterému většina populace nevěnuje žádnou, nebo jen zanedbatelnou pozornost, protože je zahlcena ovládacími programy neustále se hrnoucími na každého z nás.

„Bůh je duch a ti kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu  a v pravdě“

Jan, 4. kapitola, verš 24.

Pevně věřím, že jsem v případném návštěvníkovi tohoto webu vzbudil zdravou zvědavost a hlad po dalším poznání a hledání pravdy, a to nejen na těchto stránkách.

S úctou pm.

Print Friendly, PDF & Email