Nově doplněný životopis -Petr Daniel Francuch-

Děkuji AA Rafaeli v těle Michala

 

   Petr D. Francuch se narodil v roce 1934 v bývalém Československu. V padesátých letech 20. století byl jako politický vězeň vězněný v koncentračních táborech v Sovětském svazu. Často říkával, že největšího vzdělání se mu dostalo po dobu jeho pobytu ve vězení. Lidé, se kterými byl vězněný, byli prominentní intelektuálové, filozofové, hudebníci, parapsychologové, pedagogové a političtí vůdci, kteří se s ním dělili o své vědomosti. Francuch v té době netušil, že je pro něho důležité získat toto poznání, protože se měl stát výlučným zprostředkovatelem a přenašečem knih Nového Zjevení Pána Ježíše Krista.

   V koncentračním táboře Petr D. Francuch onemocněl tuberkulózou a jeho choroba si po jeho propuštění vyžádala dlouhodobou hospitalizaci. Čekalo se, že po svém propuštění bude žít jen několik měsíců. Nikdo však netušil, že nejenže přežije své utrpení, ale ještě se zapíše na slavnou Karlovu univerzitu a získá doktorát z psychologie, psychopatologie a historie filozofie. Poté se stal klinickým psychologem. Později pracoval jako hlavní psycholog pro ministerstvo dopravy v Československu.

   V tomto období se Francuch seznámil s prací Emanuela Swedenborga. Tehdy bylo zakázané vlastnit Swedenborgovy knihy, jejich majitel riskoval zatknutí a uvěznění, pokud by byl přichycen s jakýmkoliv zapovězeným dílem. Poté, co si přečetl Swedenborgovu knihu „Nebe a peklo“, okamžitě se s pravdou obsaženou v tomto díle ztotožnil. Jelikož Francuch po celý svůj život toužil najít skutečnou pravdu, aby lépe pochopil, jak funguje negativní stav na této planetě, pociťoval nutnost důkladně prostudovat všechna světová náboženství, filozofie, společenské systémy, okultní vědy, psychologii a všechny dostupné léčebné terapie. Toto poznání a veškeré své životní zkušenosti potřeboval pro pozdější přenos knih Nového Zjevení.

   V roce 1968 vtrhla do Československa vojska Varšavské smlouvy. Tehdy Francuch uprchl přes Rakousko do Západního Německa, kde na ambasádě Spojených států amerických požádal o politický azyl, který mu byl následně udělen. Po jeho příchodu do Spojených států pracoval ve Western Washington State Hospital, posléze v Californian Men´s Colony, v Camarillo State Hospital a později jako soukromý praktický psycholog. Od roku 1976 do roku 1983 vyučoval hypnózu a hypnoterapii na pobočce Kalifornské univerzity v Santa Barbaře. V polovině 80. let též vykonával soukromou praxi.

   Od roku 1968 do roku 1998 pracoval ve funkci klinického ředitele regionálního drogového a alkoholického programu v Santa Barbaře, v němž strávil 12 let, věnujíc se problémům s alkoholem a drogami u obyvatelů regionu Santa Barbara.

   V této době, kdy pracoval na plný úvazek ve své profesi, napsal Dr. Francuch následující knihy: „Principy duchovní hypnózy“, Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“, „Realita, mýty a iluze“, „Kdo jsi a proč jsi zde?“, „Hlavní ideje Nového Zjevení“ a „Chápání a naplnění našeho pozemského života“.

   V 80. a 90. letech 20. století pak zprostředkoval přenos klíčových knih Nového Zjevení ― „Nové Zjevení Pána Ježíše Krista“, Korolaria Nového Zjevení Pána Ježíše Krista“ a „Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem, Díl 1. a 2.“.

   Petr Daniel Francuch byl laskavý, milý, starostlivý člověk, který v každém hledal vždy jen to dobré. Obvykle vstával brzy ráno, chodil na procházky a relaxoval. Ve volném čase četl knihy a sledoval filmy věnující se tématům science-fiction. Jeho oblíbenou činností bylo poslouchání klasické hudby, dobré jídlo a podnětné debaty na různá témata. Byl ke všem otevřený a respektoval právo každého člověka být takovým, jakým doopravdy je. Jen zřídkakdy ale s druhými hovořil o detailech svého osobního života.

   Petr Daniel Francuch žil spolu se svou manželkou 26 let v Santa Barbaře v Kalifornii, oba plně oddáni Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému Zjevení. V roce 2001 byl po dvaceti dvou měsících boje se zřídkavou formou rakoviny plic z této planety odvolán.

   Jeho duch a duše je přímo spjata s působením Mise Boží rodiny, protože je jednou ze čtyř speciálních entit, nazývaných jako „superstvořenci“, kteří byli stvořeni pomocí absolutního Pána Ježíše Krista a Jeho/Její přímé ženské inkarnace a podstaty Jany. Petrův život nyní pokračuje v Pravém Stvoření. Po smrti svého fyzického těla se inkarnoval do jemnohmotného těla na Novou Zemi v 5. dimenzi, kde přijal od Pána Ježíše Krista nové úkoly. Po převibrování části lidstva do pozitivního stavu se fyzicky zapojí do stávajícího týmu Boží rodiny a bude pokračovat v šíření knih Nového Zjevení po Multivesmíru. Příběh jeho života tak na věčnost pokračuje dál.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email