Rubrika «sdělení spolupracovníků BR»

Další rozhovor (z chatu)

Děkuji Mistr Saint Germain za rozhovor (z chatu):   Mirek: Klidný večer ti Jani přejeme, dík za DŠ a emaily. Přišla mi otázka, mohu? Jaký je rozdíl mezi konvertováním a převibrováním? Já: Ahoj Mirečku, děkuji nejen za otázku. Převibrovat můžou bytosti vtělené na planetu Země 3D/Nula, které jsou připravené pokračovat v životě v novém těle v pozitivním …

Podobenství o rozsévači

Děkuji Lukáši      Podobenství o rozsévači je v Bibli zaznamenáno v evangeliích na několika místech. Vezměme třeba znění z evangelia Lukáše 8:5-15:    “Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní; …

Obrana před negativním stavem

Děkuji Evičko Carová za sdělení      Ve svém posledním příspěvku jsem mluvila o zkušenosti s útoky a působením Pseudotvůrců, několik lidí se ptalo, jak konkrétně se bránit. Mohu vám pouze napsat, jak k dané situaci přistupuji já..pokud se mi podaří útok rozpoznat, což není vždy úplně snadné, obecně platí, že u mne se to …

Civilizace AA Rafaela a mistra Hilariona

Děkuji AA Michale Rafaeli za sdělení      Určitý druh bytostí majících duchovní základnu v 11. dimenzi Pravého Stvtoření za tzv. nebeskou hranicí, kde leží 11D a 12D, se nazývají Archandělé. Archanděl není pouze jedna bytost, ale celá velká civilizace sentientních entit, které sdílí společné kolektivní vědomí, díky němuž zažívají větší jednotu, sounáležitost a lásku. …

Pravda

Děkuji Evičko Carová za sdělení      Jedním z nejčastějších argumentů proti Boží Rodině, které jsem si vyslechla, je, že neustále svoje sdělení pozměňují a že je to tedy nedůvěryhodné, pracující pro druhou stranu a tak dále. Za sebe mohu říci, že pro mne je to jednoznačně nejčistější, nejucelenější a nejpravdivější zdroj informací, se kterým …

Životní příběh Anetky

Děkuji ti Anetko za životní příběh    Tak jako mnozí, jsem si prošla nelehkými zkouškami. Dříve jsem nechápala, proč se mi to děje. Posléze jsem na to zapomněla a nechala se v přesvědčení, že asi to tak má být a přestala na to myslet a žila jsem si životem podle pseudotvůrců. Plno hněvu, poukazování na …