Rubrika «sdělení spolupracovníků BR»

Videokanál Patrik Gabriel Gorloj

Důležitá sdělení Pána Ježíše Krista Boží rodiny Kniha Vytržení od Sergeje Miháľa s novým doplněním – doplněno Lukášem Tomanem pod vedením Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Formování Týmu Boží rodiny …A další zajímavé informace https://www.youtube.com/channel/UCk7gDg2NmBlkISaOUPvEGEA/videos

Iluminátské umění

Děkuji Eva Clara Carova   Iluminátské umění…. Abychom během karantény na planetě Zemi, ve které jsme kvůli experimentu, jak by vypadal život bez Boha, neumřeli nudou, dostali jsme od našich pseudovládců dárek v podobě iluminátského umění. To se vyznačuje brakovostí, pokleslostí, bulvárností a pozlátkovitostí ve všech směrech. Dalo by se shrnout pod základní pojem burleska, …

Putin pokračování

Putin, pokračování… Ohledně nepřirozeného vzhledu Putina a jeho nestárnutí, nenechte se mýlit, vědci při svých experimentech s klonováním neskončili u ovečky Dolly, jak se nás snaží namluvit. Je třeba si uvědomit, že existuje mnoho utajených programů a laboratoří, které jsou určené pouze elitám, přičemž veřejnosti se předloží nějaký neškodný úspěch vědců a pak je zas …

Putin

Děkuji Eva Clara Carova   Několik poznámek k Vladimíru Putinovi, prezidentovi Ruské federace…Máte rádi Vladimíra Vladimíroviče? Je charismatický viďte? To falešné světlo boží lásky, co z něj vyzařuje, jeden by se mu hned poklonil. Zástupce těch spravedlivých na zemi, neúnavný, hrdý, čestný, spravedlivý, miláček davů, co úsilí ho to stojí bránit se všem těm cizím …

Islám pokračování

Děkuji Eva Clara Carova   Islám pokračování… Existuje mnoho různých teorií, proč máme nyní na území tradičně křesťanské Evropy tu příležitost setkat se s islámem a jeho vyznavači tváří v tvář. Jedna z těchto teorií praví, že jde o jakousi formu vyrovnání se a že jsme se měli až příliš dlouho dobře na úkor druhých …

Islám

Děkuji Eva Clara Carova   Islám… Nový světový řád potřebuje otroky, na tom se shodneme, jedním ze způsobů jak zotročil lid je nastavit a vynucovat plnění systému nesmyslných dogmat a nařízení korunovaných uctíváním falešného boha, v tomto případě Alláha. Všechny ty modloslužebné úkony, vnější pravidla spojená s uctíváním, forma oblékání, stravování, intimního života, to vše …

ZAVRŠENÍ MISE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ

SDĚLENÍ AA MARTINY SIRI MICHAELY POD VEDENÍM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Protržení bifrostu a krádež Klíčů Když Pseudotvůrci zaútočili na Pravé Stvoření, soustředili celou frekvenci své smrtící zbraně na právě aktivovaný Bifrost s cílem nakazit planetu Asgard. Tato modifikace bifrostu jim měla umožnit vstoupit do Pravého Stvoření, nakazit ho virem a rozšířit ho …

DOPIS ENTITÁM NAPŘÍČ SPEKTREM POZITIVNÍHO I NEGATIVNÍHO STAVU

Děkuji Lukáši   KAPITULACE NEBO REKAPITULACE A RESTART? ANEB DROBNÁ PARALELA K 29.9.1938 (MNICHOVSKÁ DOHODA/ZRADA) Byli jsme snad ponecháni napospas negativních entit, jako ty ovce určené na porážku? „Jako tehdy stáli na hranicích a nemohli se bránit, přijali role obětních beránků vedených na porážku jako kdysi náš Pán. Složili zbraně zkázy bez výstřelu, než aby …