Rubrika «sdělení spolupracovníků BR»

Vytržení III – 2 paralelní reality – druhá šance

Děkuji Lukáši     Nástup soužení světa obnoví v srdcích zanechaných věřících (těch tzv. „pošetilých panen“) obrovskou touhu po nebeském Království. Dostanou druhou šanci. Proč? Je na to logická odpověď. V čase soudů světa (po Vytržení) zůstanou bez této naděje pouze ti, kteří budou uctívat obraz Šelmy (pojedou ruku v ruce v souladu se systémem …

Povánoční bonus k tématickému celku o nevěstce Babylonské – pád nevěstky Babylonské

Děkuji Lukáši      „Běda, běda, ty Veliký Babylone, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud. Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami – a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství.“ (Zjevení Janovo 18:10,16)    Z …

Odhalení a charakteristiky nevěstky Babylonské – charakteristika 5-8

Děkuji Lukáši   5. A NA SVÉM ČELE MĚLA NAPSÁNO JMÉNO: „TAJEMSTVÍ, BABYLON, TEN VELIKÝ, MATKA SMILNIC A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.“    (Zjevení Janovo 17:5) A na svém čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“    Babylon symbolizuje touhu přivlastnit si slávu a autoritu, …

Vytržení III – praví a falešní proroci

Děkuji Lukáši      Vytržení definitivně oddělí falešné proroky od pravých učitelů Písma (Božího slova) a odhalí je. Po celém světě dnes organizují konference a nikdo je nemůže zastavit ani usvědčit z falešného učení. Díky své obrovské popularitě mají tisíce následovníků. Jelikož mají úspěch, velké ambice a brilantní přednášky, velmi to zasahuje a ovlivňuje současné …

Vytržení III – 2 paralelní reality – role Izraele a Jeruzaléma = naplněná proroctví

Děkuji Lukáši   „BUDOU VZHLÍŽET KE MNĚ, KTERÉHO PROBODLI“    Židé jako první pochopí, kam se ze země podělo takové množství lidí. Velmi brzy porozumějí, že pokud věřící zmizeli během Svátku troubení a ještě k tomu při zatroubení poslední polnice, má to jediné vysvětlení. Pokud toto udělal Ježíš, v něhož věřili a který jim to …