Rubrika «sdělení spolupracovníků BR»

Poklad je ve Vašem nitru

   Je mnoho hádanek, překážek a balvanů kladených vám negativním stavem na cestě k dosažení pozitivní stavu nebes pravého Stvoření.    Má-li býti dosaženo změny vašeho života a pozitivního stavu nebes, je potřebné rozluštit a překonat tyto nástrahy, které představují negativní stav a který se ze všech sil snaží učinit prakticky nemožným pro každého v …

Blokování videa o převibrování rodiny Bartoňových na Novou Zemi

Dnes nám elity zablokovaly video, které mělo přes 4 500 zhlédnutí a pojednávalo o převibrování rodiny Bartoňových na Novou Zemi. Záminka ke smazání: šíření zavádějících informací. Děje se to pro poučení celku, aby bylo vidět, jak jsou elitám informace z absolutního Zdroje proti srsti. Kdybychom neměli ochranu, okamžitě by nám smazali z internetu všechny účty …

Kdo bude v nebi, kdo bude hoden vstoupit do Nového Jeruzaléma, když tam „nevstoupí nic nesvatého (nedokonalého)“?

Děkuji Lukáši      (Zjevení Janovo 21:23-27) To město (Nový Jeruzalém = Nová Země v 5. dimenzi) nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek (Pán Ježíš Kristus). Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože …

Vytržení III – 2 paralelní reality – druhá šance

Děkuji Lukáši     Nástup soužení světa obnoví v srdcích zanechaných věřících (těch tzv. „pošetilých panen“) obrovskou touhu po nebeském Království. Dostanou druhou šanci. Proč? Je na to logická odpověď. V čase soudů světa (po Vytržení) zůstanou bez této naděje pouze ti, kteří budou uctívat obraz Šelmy (pojedou ruku v ruce v souladu se systémem …

Povánoční bonus k tématickému celku o nevěstce Babylonské – pád nevěstky Babylonské

Děkuji Lukáši      „Běda, běda, ty Veliký Babylone, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud. Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami – a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství.“ (Zjevení Janovo 18:10,16)    Z …

Odhalení a charakteristiky nevěstky Babylonské – charakteristika 5-8

Děkuji Lukáši   5. A NA SVÉM ČELE MĚLA NAPSÁNO JMÉNO: „TAJEMSTVÍ, BABYLON, TEN VELIKÝ, MATKA SMILNIC A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.“    (Zjevení Janovo 17:5) A na svém čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“    Babylon symbolizuje touhu přivlastnit si slávu a autoritu, …