Rubrika «sdělení spolupracovníků BR»

Vytržení III – 2 paralelní reality – Harmageddon – obklíčený Izrael

Děkuji Lukáši      Poté, co Antikrist (Pseudotvůrci) ovládne všechny národy a po odchodu 2 svědků – Henocha a Elijáše, kteří chránili Izrael, potáhne na něj Antikrist s mohutnou armádou (opět s cílem jeho vymazání z mapy světa). Lid smlouvy už bude znát svého Mesiáše a bude volat: „Přijď, Pane Ježíši Kriste.“ Naplní tím podmínku, …

Motlitby, které mění mou současnost i budoucnost

Děkuji Lukáši   OCHRANNÁ MODLITBA A VYZNÁNÍ AGENTA POZITIVNÍHO STAVU (NEBES) Ze své svobodné vůle a volby pokorně sloužím Pánu Ježíši Kristu a následuji Ho/Ji v Jeho/Její Nové přirozenosti a praktikuji Jeho/Její Nové zjevení. Takový jsem kvůli Pánu Ježíši Kristu, kvůli druhým, kvůli sobě a kvůli samotnému principu bez očekávání čehokoli na oplátku. Být takovým …

Bifrost

Děkuji Siri Kaminari za sdělení      Bifrost je duhový most, který byl stvořen PJK v dávných dobách, aby propojoval všechny dimenze Stvoření a umožňoval snadné a bezpečné cestování všem bytostem. Bifrost samotný je velice zvláštní bytost, která propojuje srdce všech planet napříč Multivesmírem pomocí systému tzv. kotevních planet, přes které měl bifrost vést. Jednou …

Poklad je ve Vašem nitru

   Je mnoho hádanek, překážek a balvanů kladených vám negativním stavem na cestě k dosažení pozitivní stavu nebes pravého Stvoření.    Má-li býti dosaženo změny vašeho života a pozitivního stavu nebes, je potřebné rozluštit a překonat tyto nástrahy, které představují negativní stav a který se ze všech sil snaží učinit prakticky nemožným pro každého v …

Blokování videa o převibrování rodiny Bartoňových na Novou Zemi

Dnes nám elity zablokovaly video, které mělo přes 4 500 zhlédnutí a pojednávalo o převibrování rodiny Bartoňových na Novou Zemi. Záminka ke smazání: šíření zavádějících informací. Děje se to pro poučení celku, aby bylo vidět, jak jsou elitám informace z absolutního Zdroje proti srsti. Kdybychom neměli ochranu, okamžitě by nám smazali z internetu všechny účty …

Kdo bude v nebi, kdo bude hoden vstoupit do Nového Jeruzaléma, když tam „nevstoupí nic nesvatého (nedokonalého)“?

Děkuji Lukáši      (Zjevení Janovo 21:23-27) To město (Nový Jeruzalém = Nová Země v 5. dimenzi) nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek (Pán Ježíš Kristus). Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože …