Rada věrným

Děkuji Krystýnko za báseň PJK   RADA VĚRNÝM Každý den vám zas a znova dokazuji,  jak se o vás starám, jak o vás pečuji. Přestože jen zřídka kdy mě požádáte, zjistíte, že vše potřebné do života máte. Pečujte i Vy takhle o své přátele a dostane se Vám více lásky vřelé. Upřímná láska je víc …

Print Friendly, PDF & Email

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (29)

29. DRUHÝ PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ    Pseudotvůrci (viz DŠ 15: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/15-2/) jsou na cestě k planetě Země 3D/Nula, aby se po rozdělení lidstva osobně ujali vlády nad těmi, kdo zobrazí pseudovítězství negativního stavu. Blíží se na „planetě“ Nibiru, kterou je možné spatřit při vhodné konstelaci jako druhé slunce. Přípravy na návrat bohů stvořitelů tohoto lidstva jsou v …

Print Friendly, PDF & Email

Bytostné pochopení

18.6.2018      Čas vybízí k akci. Brzy budete konfrontováni sami se sebou, se svými temnými stránkami. Neboť duše touží po rozkvětu a ego se vzpouzí. Čas obnovy vás poslední dny provází stále naléhavěji. Obnovy duchovního těla, obnovy smýšlení. Nakonec pochopíte. Ale do té doby ještě musíte ujít hodný kus cesty. Budete zkoušeni, následující měsíce budou …

Print Friendly, PDF & Email

Opakování

11.6.2018      Odchází staré, nové nastává. Období, které je nazýváno nový svět. Toto je však pouze jiné označení pro Novou Zemi, je to označení, které mnohdy vybízí k záměně smyslu. Avšak „stará Země“ zaniká a s ní vše, co již nerezonuje s novým nastavením. Lidé Země, buďte naladění ve svých myslích na to, že ze dne na …

Print Friendly, PDF & Email

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (28)

28. DRUHÝ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA    Bez inkarnace Nejvyššího do lidského těla Ježíše Krista by nemohla být započata eliminace negativního stavu, který zamořoval Stvoření a ohrožoval jeho život. Ježíš Kristus byl až do splynutí s absolutním Nejvyšším (v roce 1987) relativním Bohem, který díky ukřižování mohl vstoupit do pekel, aniž by je vyhladil, zajal …

Print Friendly, PDF & Email

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 18. 6. – 24. 6. 2018

Děkuji Míšo Milovaný příteli, rodiči, stvořiteli, Pane Ježíši Kriste, nemusím být smutný a rozmrzelý nad věcmi, které v mém uplynulém životě neproběhly podle mých představ a přinesly více bolesti a zklamání, než radosti a dostatku. Všechno dobré i zlé, co se stalo, bylo přesně vytyčeným plánem mojí duše, která sem přišla po konzultaci s Tebou …

Print Friendly, PDF & Email

Pravda vítězí

   Celý systém, bez ohledu na politický režim, státní zřízení, náboženství, je řízen bankéři a vůdci tajných organizací kteří rozhodují o nejdůležitějších otázkách života celé lidské společnosti,tedy i o válkách, ekonomických i ekologických krizích, státních převratech a revolucích atd.   Václav Havel – je to možné ? To jsme nevěděli ?    Bohužel, mnozí věděli, …

Print Friendly, PDF & Email

Pravda

Děkuji Krystýnko   PRAVDA Nejprve začni měnit své myšlení,  přijmi, že to, co tu vidíš, pravda není. Poté už nic z toho nebudeš chtít, poznáš, že vybrat si můžeš, jak budeš žít. Ponoř se hluboko do nitra svého a v srdci poznáš Boha Jediného. PJK jest Stvořitelem všeho a všech, uchovej si tu pravdu a …

Print Friendly, PDF & Email

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (26)

26. LIDSTVO NA PLANETĚ ZEMĚ (NULA)    Planeta Země 3D/Nula je kvůli experimentu Pseudotvůrců umístěna ve zvláštní pozici na okraji zóny vymístění v solárním systému s jedním sluncem. Je izolovaná od Pravého Stvoření i pekel, a proto nejsou přímé důkazy o existenci inteligentního života jinde ve vesmíru. Přestože do vývoje lidstva, zfabrikovaného za účelem zobrazení …

Print Friendly, PDF & Email