ROCKOVÁ HUDBA V 90. LETECH JAKO DŮSLEDEK BOŽÍ FÚZE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, převážná část z vás jste zažila 90. léta 20. století, která jste měla spojena se svým mládím či produktivním věkem. Byla to doba, kdy ve střední a východní Evropě padly komunistické režimy, vládnoucí v zemích někdejšího socialistického bloku …

Print Friendly, PDF & Email

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA DATASYSTÉMU (VOLNÁ PŘEDMLUVA K MINISÉRII UKRADENÁ TRANSFORMACE)

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, na konci tohoto sdělení najdete odkazy na minisérii tří sdělení s názvem „Ukradená transformace“, ve kterých jsme poprvé uvedli pojem „Datasystém“. Pro lepší porozumění zde uvedu jeho stručnou charakteristiku. Datasystém zóny vymístění „Alláh/Acrie“ je umělá inteligence, ovládající bytosti v zóně vymístění a obyvatele této planety Země/Nula na duchovní, …

Print Friendly, PDF & Email

NEJNOVĚJŠÍ BOŽÍ PŘIROZENOST BYLA PŘEDPOVĚZENA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve sdělení „Proč je důležitá přítomnost Pána Ježíše Krista v těle ženy“ jsem v souvislosti s pojednáním o Nejnovější boží přirozenosti rozebral několik citátů z Dialogů a Korolárií. Citát z Dialogu č. 100 končil takto: „(…) Nezapomínejte, že …

Print Friendly, PDF & Email

O MÍSTĚ NANEBEVSTOUPENÍ BOHYNĚ JANY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dne 16. 1. 2021 se moje přímá inkarnace Jana přestěhovala z rodného Ústí nad Labem do Havlíčkova Brodu. Důvody toho, proč se moje ženská podstata narodila v severočeském Ústí, kde prožila téměř celý svůj pozemský život, jsem odhalil/a …

Print Friendly, PDF & Email

VŠECHNO, CO PROŽÍVÁTE, SLOUŽÍ VAŠEMU I OBECNÉMU DOBRU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Lidé si vytvořili škálu dobra a zla, které se od sebe snaží striktně oddělovat, aniž by většina z nich tušila, že nic není jen černé nebo bílé. Pozemšťané všechno posuzují relativními měřítky s velmi omezeným úhlem pohledu. Na základě toho hodnotí a soudí nejen události, …

Print Friendly, PDF & Email

Profesor Jean-Bernard Fourtillan: Umělý virus Covid-19 byl vyroben v Pasteurově institutu v Paříži. Varování před vakcínami.

Profesor Fourtillan: Umělý virus Covid-19 byl vyroben v Pasteurově institutu v Paříži. Varování před vakcínami. Překlad videa: OrgoNet 31. 1. 2021 Profesor Fourtillan z Francie byl před pár dny zavřen do blázince, protože zveřejnil již příliš pravdy o současné falešné pandemii a vakcínách. (Viz též článek na Arfa.) Samozřejmě pod falešnou záminkou, že šíří nejen fake …

Print Friendly, PDF & Email

O virus tu nejde

O virus tu nejde 2 (proroci pandemie Event 201; jasnovidec Gates, žádný důkaz o viru, test na fantoma) Zdroj:  https://vimeo.com/503550912?ref=fb-share&amp           https://pavelkamas.cz/

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY VI.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VESMÍRNÉ LIDI   Milovaní vesmírní přátelé, přišel čas, abych na žádost mojí představitelky Freily promluvil do vašich řad způsobem, kdy boží slovo diktované z absolutna a zaznamenané na planetě Nula tímto způsobem bude odesláno do vašich srdcí k těm, kteří mne máte v srdci. Já, Pán Ježíš Kristus …

Print Friendly, PDF & Email

STŘÍDÁNÍ PREZIDENTSKÝCH LOUTEK PO VOLEBNÍM PODVODU (TRUMP vs. BIDEN)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dne 20. 1. 2021 došlo po čtyřech letech úřadování Donalda Trumpa na postu prezidenta Spojených států amerických k výměně za Joea Bidena. Před volbami v roce 2016 jsem výjimečně dopředu odhalil výsledek voleb, ale už tehdy jsem zároveň …

Print Friendly, PDF & Email

Jsme ti, kdo přišli pomoci uzdravit svět

17.1.2021   Lidé Země,  sami v sobě začínáte chápat, že nic, co vás potkává, není náhodné a že vše to, co prožíváte, vám má pomoci uvolnit vaše staré zátěže, vypořádat se se závazky a zavřít dveře za svou minulostí. Je potřeba se neustále zaměřovat na to, žít teď a tady, přítomnost je to, co je potřeba …

Print Friendly, PDF & Email