DUCHOVNÍ ASPEKTY SPORTU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, je třeba uvést v pozornost poznání ohledně duchovních aspektů sportu. Tento druh lidské činnosti, mající nepřeberné množství podob, odnepaměti prostupuje civilizací na planetě Nula a spoluutváří její dějiny. Je nedílnou součástí kultury každého civilizačního okruhu, jehož členové prostřednictvím těchto aktivit …

Print Friendly, PDF & Email

SOFIE, DCERA JEŽÍŠE KRISTA VE VYBRANÝCH DUCHOVNÍCH ASPEKTECH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, před časem můj představitel Václav V. ze středních Čech položil dotaz ohledně rozporu mezi Dialogy (předanými Petrem D. Francuchem) a druhou dávkou Nového Zjevení (předaného Mnou v těle Jany). Konkrétně šlo o vzájemně si odporující informace ohledně možnosti zplození potomka …

Print Friendly, PDF & Email

KNIHY DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, s radostí vám oznamuji, že ve středu 13. 4. 2022 byly z brněnské tiskárny rozvezeny knihy druhé dávky Nového Zjevení do 13 Duchovních center Boží Rodiny (DCBR) v České a Slovenské republice a budou dále zdarma distribuovány dle potřeby a dokonalého plánu všem připraveným čtenářům. Vytištěno bylo 800 …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO OD BOHA PRO ŽENY II.

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Láska je ta nejkrásnější věc na světě a ty jsi její nositelkou. Tato energie je svěžím větrem, který tě vždy nasměruje tam, kam si žádá plán tvé duše. Láska je hybatelem celého veškerenstva. Dává život všem bytostem v mém krásném Stvoření, které právě ty pomáháš …

Print Friendly, PDF & Email

DEMOKRACIE A KOMUNISMUS NA ZEMI A V NEBI POHLEDEM PRAVÉ DUCHOVNÍ OPTIKY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dějiny planety Nula jsou vyplněny střídáním bezpočtu společenských a politických systémů, zasazených do určitých geografických míst, dávajících rámec jednotlivým kulturám. V průběhu tisíců let existence typické lidské rasy, v nichž pozemšťané fungují úplně jinak, než fungovali v érách …

Print Friendly, PDF & Email

JEN SRDCEM LZE DOJÍT SKUTEČNÉHO POZNÁNÍ PRAVDY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, jak už jsme napsali mnohokrát, naše Mise je zde pouze pro připravené. Těmito připravenými jedinci se stávají všichni, kdo jsou přístupni novému poznání založenému na idejích první a druhé dávky Nového Zjevení. Před každým, kdo se s Božím …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXIII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO HANIČKU KREPERATOVOU   Milovaná Haničko, z celého srdce ti děkuji za to, že jsi blízkou spolupracovnicí a představitelkou boží, která zde zasvěceně den za dnem naplňuje své poslání, pro které ses rozhodla narodit na tuto planetu a kráčet v mých službách jako někdo, kdo je vědomým reprezentantem …

Print Friendly, PDF & Email

BŮH NEBYL NIČÍM ZAPŘÍČINĚN ANI STVOŘEN

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v několika předchozích Sděleních jsem vysvětlil smysl své věčné existence. Nyní se k tomuto tématu z jiných hledisek ještě vrátím, jelikož pochopení této problematiky je klíčové pro náležité přijímání mojí přítomnosti ve jsoucnu a bytí. Každá věc okolo …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXII.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Martina Mořkovského   Milovaný Martínku, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za pokračující úspěšné nesení svého těžkého kříže, jehož tíha pochází zejména z oblasti zdravotních problémů. Během posledních měsíců jsi čelil velkému osobnímu soužení na hranici snesitelnosti a sáhl sis na dno …

Print Friendly, PDF & Email