SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA VIII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PRO ADRIANKU VRCHOTOVOU   Milovaná Adrianko, nastal čas, abych Já, Pán Ježíš Kristus k tobě promluvil tímto způsobem, protože už jsi připravena přečíst nebo spíše si vyslechnout moje slovo, které z lásky k tobě předávám. Za posledních několik měsíců jsi udělala velké pokroky v chápání toho, kdo jsem Já, kdo je …

Print Friendly, PDF & Email

KRÁSA SDÍLENÍ V POZITIVNÍM STAVU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Pozitivní stav je místem, kde bytosti sdílí svůj vnitřní i vnější potenciál se všemi jeho kvalitami s těmi sentientními entitami, které si přejí vejít s druhými jedinci do různorodých druhů interakcí, obohacujících všechny jejich účastníky na duchovní, duševní a fyzické úrovni. Toto obohacení přispívá k …

Print Friendly, PDF & Email

VESMÍRNÍ LIDÉ A JEJICH SPOLUPRÁCE S MISÍ BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v uplynulých letech jsme vám přinesli několik sdělení týkajících se fungování mimozemských civilizací ve vztahu k lidstvu i přímo k této Misi. Když dozrál čas, odhalili jsme důležité informace a souvislosti ohledně tzv. falešné transformace a falešných rájů, …

Print Friendly, PDF & Email

PROČ MUSEJÍ BOŽÍ PŘEDSTAVITELÉ NÉST TAK TĚŽKÝ KŘÍŽ?

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Důvod toho, proč boží představitelé musejí snášet všemožná příkoří, je jednoduchý: Neobejdu se bez této první linie představitelů, do níž patří všichni, kdo to tak cítí. Jsem absolutní Zdroj všeho života, a právě proto se neobejdu při ukončování negativního stavu a osvobozování bytostí chycených do …

Print Friendly, PDF & Email

BOŽÍ SPÁSA HITLERA, STALINA A DALŠÍCH DIKTÁTORŮ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 21. až 26. 4. 2021 se uskutečnilo setkání božích představitelů v Hazlově na Chebsku. Význam tohoto setkání je o to větší, že se nesl ve znamení konverzí známých sentientních entit, které kráčely po tomto světě jako významní …

Print Friendly, PDF & Email

DŮVĚRA V PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Důvěřuj Mi, neboť jen Já vím, co je pro tebe nejlepší a jak tě nejrychleji vyvést ze všech problémů, abys ve správný čas dospěl do pozitivního stavu Mého Stvoření. Odhoď všechna očekávání, veškeré předsudky a pýchu, staň se pokorným následovatelem a vykonavatelem Mojí vůle a …

Print Friendly, PDF & Email

DUCHOVNÍ PRÁCE TÝMU BOŽÍ RODINY PŘI SETKÁNÍ NA MORAVĚ A V ČECHÁCH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, přináším nejdůležitější souhrn událostí, k nimž došlo za scénou během setkání vybraných představitelů s Janičkou na Moravě ve dnech 27. a 28. 3. 2021. Toto první jarní setkání o větším počtu účastníků se neslo ve znamení zásadních změn, …

Print Friendly, PDF & Email

ODCHOD KRYSTÝNKY DO BOŽÍ NÁRUČE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé Boží Rodiny, oznamuji vám, že naše milovaná spolupracovnice Krystýnka Holcová opustila své fyzické tělo po vážné nemoci dne 25. ledna 2021. Informaci o jejím odchodu z těla nemohl nikdo z vás jakýmkoli způsobem (tedy ani pomocí intuice) dostat dříve, aby se v tomto …

Print Friendly, PDF & Email

INTENZIVNÍ OČIŠŤOVÁNÍ ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO PRINCIPU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v uplynulých dnech jste všichni svým způsobem pocítili důsledky duchovní práce v zóně vymístění na nejnižších úrovních pekel. Někteří z vás čelili silnému, někdy až nesnesitelnému tlaku, který byl jednak způsoben konverzemi bytostí přes vás procházejících do limba, …

Print Friendly, PDF & Email

DUCHOVNÍ A FYZICKÉ NÁSLEDKY OČKOVÁNÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v souvislosti se současnou situací ohledně zrychleného nasunování Nového světového řádu, odstartovaného procesem uměle rozšiřovaných koronavirů, jenž byl následován spuštěním testování jedinců na přítomnost těchto virů v těle, jsme vás v jednom ze sdělení informovali o tom, že …

Print Friendly, PDF & Email