SETKÁNÍ V BESKYDECH A REVOLUČNÍ UDÁLOSTI V MULTIVESMÍRU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 16. až 18. prosince 2022 proběhlo doposud největší setkání spřízněných duší sdružených v rámci Mého Týmu, kterého se na fyzické úrovni účastnilo 92 osob. Těmto jedinečným okamžikům v zasněžených Beskydech v obci Krásná bylo „za scénou“ …

Print Friendly, PDF & Email

Ať je to ten, nebo ten…

Kdopak bude hlavou státu budeme mít Petra tátu nebo tátu Andreje to se Čech zas poměje a není to vlastně jedno loutky si jen na hrad sednou budou dál lidem brát musí svoje role hrát nejistota lidi děsí ďábel vlajku brzy svěsí ubude nám státnosti to zas bude radosti to zas budou smrti kila republika …

Print Friendly, PDF & Email

OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2022

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, máme za sebou rok, který byl po duchovní stránce velmi bohatý a pestrý, s čímž je spojena i spousta zážitků, které jste nashromáždili na mnoha větších i menších setkáních na různých místech Česko-Slovenska s několika výjezdy do zahraničí. …

Print Friendly, PDF & Email

O POTŘEBÁCH, TOUHÁCH A VNÍMÁNÍ ČASU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, konec cyklu času se přibližuje každým okamžikem, a přestože z hlediska lineárního času platného pro planetu Nula a zónu vymístění ve všeobecnosti uplyne ještě mnoho vody, pro obyvatele Pravého Stvoření to neplatí vzhledem k multidimenzionalitě jejich života, který je rozvrstven …

Print Friendly, PDF & Email

FUNGOVÁNÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ PODSTATY VE VYBRANÝCH ASPEKTECH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, nastal čas k tomu, aby se do pozornosti sentientních myslí obyvatel Stvoření včetně vás samotných uvedla rekapitulace dílčích aspektů poznání, vycházejícího z Nového Zjevení. Smyslem tohoto Sdělení je nejen zopakovat důležité záležitosti týkající se fungování Mojí absolutní podstaty, …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXVI.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO DANUŠKU LUKŠOVOU (s poselstvím i pro Janíčka Drobného)   Milovaná Danuško, děkuji ti z celého srdce za statečné nesení svého kříže, který čím je těžší, tím více pomáhá bytostem ulevovat od jejich trápení, které na sebe vážeš, abys duchovně zanesené elementy prosvětlila a odevzdala je na to správné …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXV.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LEONKU BERNÁTKOVOU   Milovaná Leonko, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za to, že ses rozhodla vstoupit do nehostinného světa, který je v rámci Multivesmíru nesmírně důležitý, neboť zde byl započat a také zde bude ukončen negativní stav. Aby toho bylo docíleno, potřebuji …

Print Friendly, PDF & Email

ALŽBĚTA II. – DUCHOVNÍ VÝZNAM ODCHODU KRÁLOVNY Z PLANETY NULA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Odchod britské královny Alžběty II. z fyzického světa planety Nula, k němuž došlo dne 8. září 2022, je odrazem změn probíhajících v příslušných oblastech zóny vymístění. Duchovní, zprostředkující i fyzické sféry antivesmíru jsou více než kdy dřív vystaveny zesilujícímu vlivu energie Nové a Nejnovější Přirozenosti …

Print Friendly, PDF & Email

MISE BOŽÍ RODINY V CHORVATSKU A BOSNĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 17. až 26. srpna 2022 se uskutečnil pobyt Mé přímé inkarnace Janičky a dalších dvanácti představitelů a spolupracovníků v Chorvatsku. Výjezd na Balkánský poloostrov nebyl dovolenou v pravém slova smyslu, neboť obnášel jako vždy důležitou a …

Print Friendly, PDF & Email