MARIÁNSKÝ KULT

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, V knihách Nového Zjevení jsem upozornil na postupné odvádění věřících od Mého učení v těle Ježíše Krista a založení vnějších náboženských organizací spojených s Mým jménem, tedy křesťanských církví, které se staly nástrojem negativního stavu k většímu ovládání lidí. Podrobnější informace najdete v …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO OD BOHA PRO MUŽE II.

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Jsi nositelem moudrosti, která se snoubí s Láskou obsaženou ve tvém srdci. Láska je ti darována Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, abys na jejích vlnách mohl plout věčností a rozvíjet v sobě ušlechtilé dary a talenty při neustávajícím dobrodružství, jehož budeš v pozitivních světech …

Print Friendly, PDF & Email

DUCHOVNÍ ZÁTĚŽ VERSUS PRAVÉ BYTOSTNÉ JÁ, VZTAH KE SVÝM BLIŽNÍM A PÁNU JEŽÍŠI KRISTU, PODSTATA BOŽÍ LÁSKY A VĚČNÉ ŽIVOTNÍ CESTY V NOVÝCH SOUVISLOSTECH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, otevřeli jste další Mé Sdělení, v jehož úvodu vám chci opět poděkovat za práci, kterou odvádíte pro dobro celého Multivesmíru za účelem osvobození jeho obyvatel i celé struktury jsoucna a bytí od veškerých zel a nepravd. Prostupuje Mnou …

Print Friendly, PDF & Email

Zpáteční lístek – Ke hvězdám

Zveřejnění písně „KE HVĚZDÁM“ Tato píseň vypovídá o nepříjemných rozpoloženích, kterým občas čelí každý z nás, ale také o tom, jak vypadá cesta k povznesení se nad veškeré problémy, pokud se je dotyčný jedinec rozhodne řešit prostřednictvím změny učiněné v nitru sebe samého. Někdy máme pocit, že nic nezvládáme, že se proti nám vzbouřilo všechno …

Print Friendly, PDF & Email

Co se stalo na Maui?

MAUI – VÝPOVĚDI MÍSTNÍCH SVĚDKŮ Mediální verzi jste si již poslechli… Těchto 12 minut Vám postačí k tomu, abyste si utvořili téměř dokonalý obrázek o tom, co se stalo a proč se to stalo.. Odysee (české titulky): https://odysee.com/@HUXLEY21:f/The-Truth-about-Maui:9

Print Friendly, PDF & Email

Předmluva k Duchovní škole Pána Ježíše Krista Boží Rodiny

Milé čtenářky, milí čtenáři,   právě držíte v ruce duchovní brožurku, která přístupnou formou vysvětluje nejzákladnější záležitosti týkající se úlohy pozemského lidstva, umístěného na planetě Země/Nula na okraji zóny vymístění, v jejíž doméně žijí bytosti porušující duchovní zákony a principy Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, jediného Zdroje věčného života všech obyvatel Stvoření. Knížka vás seznámí …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLI.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Anissku Fischerovou   Milovaná Anissko, cítím s tvým soužením, které v těchto dnech zažíváš, protože tě dokonale znám a vím, co každým okamžikem podstupuješ, ať už v dobrém, nebo ve zlém. Věř, že není žádné síly negativního stavu, která by tě mohla trvale zastavit, pokud si volíš …

Print Friendly, PDF & Email

Předmluva k Novému Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny

Milé čtenářky, milí čtenáři,   do rukou se vám dostala kniha obsahující nejnovější Boží Slovo pocházející od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, jediného Zdroje věčného života každé bytosti v Multivesmíru. Obsah následujících 33 kapitol druhé dávky Nového Zjevení byl absolutním Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou nadiktován z nitra Janě Kyslíkové, ženské podstatě Boha/Bohyně v lidském těle od …

Print Friendly, PDF & Email

Zpáteční lístek – Ilúzia

Zveřejnění písně „ILÚZIA“ Tato píseň shrnuje cestu z temného dna nad hladinu, kde se člověk může svobodně nadechnout, aby byl pohlazen přívětivým vánkem, hřejivým teplem a čirým světlem, které rozjasní jeho duši a vyčistí jeho mysl. Strach je pocit, kterým se nechávají ovládat mnohé duše, kvůli čemuž nemohou být samy sebou. Cítí se jak ve …

Print Friendly, PDF & Email

UKŘIŽOVÁNÍ, VZKŘÍŠENÍ (PŘEVIBROVÁNÍ) A NANEBEVSTOUPENÍ (FÚZE) BOŽÍHO DUCHA, DUŠE A TĚLA

(aktualizace, doplnění  – 11.7.2023) SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v souvislosti s přibližováním okamžiku zahájení naší Mise z Nové Země se zrychluje duchovní pokrok všech, kteří jsou pevně ukotveni v Mém Novém Zjevení a žijí podle jeho principů uváděných do svého osobního života. …

Print Friendly, PDF & Email