JAK VNÍMAT NITERNOU PODSTATU DRUHÉHO JEDINCE A PŘISTUPOVAT K NĚMU Z BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v roli čtenářů a praktikantů Nového Zjevení se postupem na své duchovní cestě učíte neposuzovat druhé jedince z pozice lidského ega, ale nahlížet na ně prostřednictvím svých vlastních niterností. Jen použitím svého srdce jste schopni vnímat skutečnou podstatu …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXIX.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VIERUŠKU MONDOKOVOU   Milovaná dceruško Vieruško, nastala chvíle, kdy bych k tobě chtěl na základě tvého přání promluvit. Je pro mne velkou radostí vidět tvůj stále se rozvíjející duchovní potenciál, pojící se s tvým životním růstem, protože je to znakem toho, že jdeš po správné cestě a …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXVIII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VAŠÍKA VANŽURU   Milovaný Vašíku, přišel čas promluvit ti do duše prostřednictvím osobního Božího Slova. Nastav své srdce na příjem Božích vln a poslouchej poselství, které se urodilo v Mých absolutních niternostech a doputovalo na planetu Nula do tvých rukou. Právě součástí těchto niterností jsou také ideje …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXVII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MILÁDKU VANŽUROVOU   Milovaná Miládko, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti hluboce děkuji za to, že ses rozhodla podílet se na této Misi Boží Rodiny, která je hlavním prostředkem k ukončení negativního stavu v celém Multivesmíru. Převelice si vážím každého jednoho člena našeho Týmu, protože ze …

Print Friendly, PDF & Email

PSEUDOVĚDCI: HLEDÁNÍ A VÝZKUM ABSOLUTNÍ PRAVDY

OTÁZKA A ODPOVĚĎ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   • Otázka Sváti M., čtenáře a praktikanta Nového Zjevení: Milý Míšo, ani nebudu říkat odpověz mi až budeš mít čas, protože tvůj čas ti až tak úplně nepatří, a půjdu k věci. Nakupilo se ve mně několik otázek, které mají společného jmenovatele, jak …

Print Friendly, PDF & Email

DUCHOVNÍ VÝZNAM SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dne 17. 1. 2023 navštívili čtyři Mí představitelé, Hanička K., Štěpánka H., Ivanka P. a Míša R. výstavu českých korunovačních klenotů, umístěných společně se Svatováclavskou korunou ve vitríně uprostřed katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Tato návštěva měla …

Print Friendly, PDF & Email

SETKÁNÍ V BESKYDECH A REVOLUČNÍ UDÁLOSTI V MULTIVESMÍRU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 16. až 18. prosince 2022 proběhlo doposud největší setkání spřízněných duší sdružených v rámci Mého Týmu, kterého se na fyzické úrovni účastnilo 92 osob. Těmto jedinečným okamžikům v zasněžených Beskydech v obci Krásná bylo „za scénou“ …

Print Friendly, PDF & Email

Ať je to ten, nebo ten…

Kdopak bude hlavou státu budeme mít Petra tátu nebo tátu Andreje to se Čech zas poměje a není to vlastně jedno loutky si jen na hrad sednou budou dál lidem brát musí svoje role hrát nejistota lidi děsí ďábel vlajku brzy svěsí ubude nám státnosti to zas bude radosti to zas budou smrti kila republika …

Print Friendly, PDF & Email

OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2022

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, máme za sebou rok, který byl po duchovní stránce velmi bohatý a pestrý, s čímž je spojena i spousta zážitků, které jste nashromáždili na mnoha větších i menších setkáních na různých místech Česko-Slovenska s několika výjezdy do zahraničí. …

Print Friendly, PDF & Email

O POTŘEBÁCH, TOUHÁCH A VNÍMÁNÍ ČASU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, konec cyklu času se přibližuje každým okamžikem, a přestože z hlediska lineárního času platného pro planetu Nula a zónu vymístění ve všeobecnosti uplyne ještě mnoho vody, pro obyvatele Pravého Stvoření to neplatí vzhledem k multidimenzionalitě jejich života, který je rozvrstven …

Print Friendly, PDF & Email