MISE STATEK

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny. Přišel čas objasnit skutečné důvody pobytu našich 5 představitelů Boží rodiny na statku v České Kubici. Přestože jsem ve sděleních Zázemí týmu Boží rodiny (http://svetelneinfo.cz/zazemi-tymu-bozi-rodiny/) a Shrnutí Mise Boží rodiny (http://svetelneinfo.cz/shrnuti-mise-bozi-rodiny/) uvedl/a, že tento statek bude v budoucnu sloužit jako základna …

Print Friendly, PDF & Email

VŠE SE JEDNOU SKONČÍ

Děkuji Míšo Celé Stvoření prochází časovými cykly, které jsou řízeny jedinečnými aspekty Pána Ježíše Krista. Během globální etapy je účel daného aspektu postupně naplňován a zároveň se vyprazdňuje jeho smysl. Po skončení časového cyklu přichází konec starého a začátek zase něčeho úplně nového. Všechna prostředí, duchovní, intermediální i fyzické světy se svinou takříkajíc „do sebe“, …

Print Friendly, PDF & Email

Věřte

6.1.2019      Oslavili jste začátek dalšího roku, lidé Země. Čas pro vás, z pohledu Vesmírného, běží stále dál. Ale vše vždy přichází ve vlnách, tedy i v této dimenzi. Vytváří se mnoho časových realit, cest, do kterých se rozbíhá vaše budoucnost. Každý z vás je veden svou duší tam, kde má být, neboť toto již bylo rozhodnuto. …

Print Friendly, PDF & Email

Videokanál Patrik Gabriel Gorloj

Důležitá sdělení Pána Ježíše Krista Boží rodiny Kniha Vytržení od Sergeje Miháľa s novým doplněním – doplněno Lukášem Tomanem pod vedením Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Formování Týmu Boží rodiny …A další zajímavé informace https://www.youtube.com/channel/UCk7gDg2NmBlkISaOUPvEGEA/videos

Print Friendly, PDF & Email

SHRNUTÍ MISE BOŽÍ RODINY

Děkuji Míšo SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,  každým dnem se přibližujeme vysněné chvíli, kdy Moje přímá inkarnace Jana a po ní první vlna 12 spolupracovníků opustí tuto realitu a přesune se na Novou Zemi. Vzhledem k tomu, že tato planeta a spolu s …

Print Friendly, PDF & Email

Mobilní technologie ničí zdraví

Motto: Vynikající francouzský analytický chemik A. Chatin v roce 1854 zjistil, že výskyt strumy je v přímé souvislosti s obsahem jódu ve vzduchu, půdě a potravinách. Francouzská Akademie věd označila jeho názory za škodlivé a věda se dále držela 42 příčin vzniku choroby. Jód na tomto seznamu chyběl. Pokračujeme v rozhovoru s panem ing. Heinem, …

Print Friendly, PDF & Email

Alaje z Plejád – Sdělení z video poselství

Sdělení číslo 9   Zdravím vás, já jsem Alaje ze světelných dimenzí Plejád. Ve všech mých zprávách jsem říkal, jak je důležité rozvíjet spiritualitu, aby byla vytvářena světelná energie. Země potřebuje energii plnou světla k eliminaci všech negativních energií. V této vyšší frekvenci nemůže existovat žádná negativní energie. Z toho důvodu se tomu temní vládci …

Print Friendly, PDF & Email

Novoročním předsevzetím je uvěřit v sebe

27.12.2018       Lidé Země, jste každý na své cestě a přesto je cesta vás všech společná. Každý se potýkáte se svými problémy, cítíte se sami, opuštěni, neboť v zajetí svých vlastních pochybností a programů nejste schopni rozhlédnout se kolem a vidět to, co vás přesahuje. Jste také šťastní. A to jsou hlavně ti z vás, kteří …

Print Friendly, PDF & Email