NENÍ PŘÍTEL JAKO PŘÍTEL

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY   Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    Přátelé jsou obvykle lidé, kteří k sobě mají výjimečný vztah založený na lásce, důvěře, vzájemné pomoci, záměrně se nenapadají, neubližují si. Přátelství může trvat i celý život, ale zde na planetě Nula/Země je podrobováno tak jako i partnerská láska útokům ovládacích …

Print Friendly, PDF & Email

Montague Keen – 21. ledna, 2018

   Byl jsem po tvém boku, má drahá, když jsi byla na pohřbu tvé drahé přítelkyně, Bronwen. Bylo třeba najít způsob, jak to udělat, aby ses´ ho mohla zúčastnit. Bronwen si užívala každou chvilku svého pohřbu. Bylo tam vše, co si přála, nic jí tam nechybělo. Přeje si, abys´ věděla, že ona teď spolupracuje s …

Print Friendly, PDF & Email

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 29. 1. – 4. 2. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK   Přestože na nás byly v uplynulém období kladeny zvýšené nároky a požadavky týkající se nutnosti na sobě duchovně pracovat, nyní už bude docházet ke stálému snižování zátěží a tlaků negativního stavu na naši duši i mysl, protože je třeba nabýt lehkosti pro úspěšný přesun do rajských …

Print Friendly, PDF & Email

PŘEVIBROVÁNÍ DO 5D NENÍ ZADARMO

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY   Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    V posledních týdnech jsou na vás kladeny stále větší požadavky na duchovní práci na sobě, což se neobejde bez bolesti (duchovní, duševní i fyzické) a čištění nánosů negativního stavu. Vy, kdo myslíte svou úlohu v Misi Boží rodiny vážně a kladete …

Print Friendly, PDF & Email

🇨🇿 MY JSME VÁM TO ŘÍKALI 🇨🇿

   Pseudotvůrci již dávno předtím, než jsem je uvěznil, naplánovali do detailu všechna dějství, která se budou dít na Nule po dobu jejich vlády v zóně vymístění. Ačkoliv není jejich plán dokonalý a má různá omezení a chyby (protože nejsou absolutními), připravili si v předstihu půdu pro jejich Druhý příchod, jenž nastane po fyzickém rozdělení …

Print Friendly, PDF & Email

Co nás provází

24.1.2018       Lidé, bděte nad sebou samými. Jste si všichni vědomi, že čas se krátí. Nenaříkejte nad svými problémy, řešte je. Nenechte se vláčet osudem, neboť nikam neutečete. Hledáte viníky svých problémů místo toho, abyste se zaměřili na otevření srdcí, abyste pochopili, že kde není viník, není ani soudce. Hlásáte mnohé pravdy, které však …

Print Friendly, PDF & Email