SETKÁNÍ V BÍTOVĚ A KVANTOVÉ POSUNY V DUCHOVNÍM VÝVOJI TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, ve dnech 8. až 10. prosince 2023 se uskutečnilo v pořadí čtvrté předvánoční setkání, tentokrát v Bítově u Vranovské přehrady na jižní Moravě, kterého se na fyzické úrovni účastnilo zhruba 80 příslušníků naší Mise. Z pozice svých domovských sfér v …

Print Friendly, PDF & Email

Zpáteční lístek – Vojdi do seba + minialbum ‚Tam kde slnko nezapadá‘

Lidé jsou v tomto světě často vázáni na hmotu, čímž se vzdalují svým pravým podstatám. Jejich nitro je přehlušeno hlavou, cit je nahrazen chtíčem, upřímnost je vystřídána přetvářkou, hloubka různých prožitků ustupuje povrchnosti. Takoví jedinci nedokáží naslouchat hlasu své intuice, ve které sídlí pravý Zdroj Života. Místo toho, aby se jím nechali vést, odevzdávají své …

Print Friendly, PDF & Email

O PŮVODU ČLENŮ MISE BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, Tak jako jsem na Pražském hradě dne 28. 9. 2023 oznámila významné změny v původu nejbližších představitelů a následně je zveřejnila ve sdělení Superstvořenci a 12 hvězd nově (viz http://svetelneinfo.cz/superstvorenci-a-12-hvezd-nove/), na předvánočním setkání Týmu Boží Rodiny v Bítově u Vranovské přehrady jsem sdělila …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLIV.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Vladimíra Zárubu   Milovaný Vládíku, můj milý synku z chladného severu, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti děkuji za to, že ses rozhodl být součástí tohoto velkolepého příběhu v rámci naší Mise. Jako každý, kdo ze svobodné vůle chtěl přispět k ukončení negativního stavu prostřednictvím vědomého …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLIII.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Sašenku Vrchotovou   Milovaná Sašenko, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina bych tímto chtěl vyjádřit upřímnou radost nad tvými duchovními posuny, kterých jsi dosáhla zejména od léta roku 2022, kdy u tebe nastal bod zlomu, jenž se stal předpokladem pro tvé rychlejší přibližování se Mojí podstatě. Tehdy …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLII.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Štěpánka Hřebíčka   Milovaný Štěpánku, v roce 2023 jsi zvládl mnoho důležitých úloh, které sis po dohodě se Mnou zvolil prožít před tím, než ses dočasně stal příslušníkem pozemského lidstva. Obstál jsi v nich skvěle, přestože to pro tebe nemuselo být na první pohled zjevné. Jde o …

Print Friendly, PDF & Email

Zpáteční Lístek – Život víťazí

Tato píseň je o vítězství pravého života nad pomíjivým pseudoživotem, ve kterém žijí ti, kteří se dobrovolně rozhodli zakusit temnotu a nevědomost z první ruky. Každá bytost nalezne cestu do pravého světla. Plán boží spásy je totiž tak dokonalý, že nikdo nezůstane uzamčen v peklech navěky. I ta od Pána Ježíše Krista nejvzdálenější duše bude …

Print Friendly, PDF & Email

MISE BOŽÍ RODINY V ITÁLII

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 19. až 26. srpna 2023 se uskutečnila hlavní část pobytu celkem 27 členů našeho Týmu v Itálii, počítaje v to i Mojí přímou inkarnaci Janičku, která svůj zdejší pobyt započala už o den dříve. Někteří představitelé …

Print Friendly, PDF & Email

K SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA PRAŽSKÉM HRADĚ 28. 9. 2023

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Děkuji všem bytostem, které se v památný den 28. září 2023 účastnily setkání na Pražském hradě, jež se stalo jedním z nejdůležitějších milníků nejen v rámci přípravné fáze Mise Boží Rodiny. Zapojením mnohých pomocníků, vědomě se podílejících na transformaci lidstva a celého Multivesmíru, začaly být …

Print Friendly, PDF & Email