Podcast 1 – otázky a odpovědi s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou

První ročník diskusní relace Otázky a odpovědi – určeno (zatím) pro tým BR. V 1. epizodě byly zodpovězeny následující otázky:

1. Od jakého věku (Jana) máte pocit, že Ježíš Kristus je naším Bohem ve fyzickém těle?
2. Jak mám vědět (Jan), že nejsi falešný prorok?
3. Ježíš Kristus měl své učedníky, ale TY (Jan) je nemáš, proč? Znamená to, že se už nikdo nemusí nic učit?
4. Jsou nejbližší Ježíšovi učedníci nyní více spojeni s některými lidmi v BR týmu?
5. Ztělesnila se PJK do mužského těla Ježíše na planetě ‚0‘, protože v té době lidstvo přijalo jako důležitější mužskou podstatu a ženy byly druhořadé a také proto, že žena nemusela utrpět tak strašnou smrtí ukřižováním?
6. Proč se křesťanská církev modlí k Ježíši a Panně Marii? Pokud jsi Ježíš, kdo je Panna Marie?

 

Zdroj:  Jana Kyslíková Facebook, videokanál Patrik Gabriel Gorloj, donotsleep.info

Print Friendly, PDF & Email