Zpáteční Lístek – Život víťazí

Tato píseň je o vítězství pravého života nad pomíjivým pseudoživotem, ve kterém žijí ti, kteří se dobrovolně rozhodli zakusit temnotu a nevědomost z první ruky. Každá bytost nalezne cestu do pravého světla. Plán boží spásy je totiž tak dokonalý, že nikdo nezůstane uzamčen v peklech navěky. I ta od Pána Ježíše Krista nejvzdálenější duše bude v pravý čas vyzvednuta do náruče bezpodmínečné Lásky a přijme do svého srdce Odpuštění, které jí pomůže při zbavování se duchovních nánosů. Její srdce se stane zářícím sluncem, které už nikdy více nezajde za obzor.

V rajských světech žádné slunce nezapadá. Niterné podstaty všech obyvatel Pravého Stvoření svítí jasným světlem. Je jedno, zdali jde o bytost v podobě člověka, nebo třeba ve formě planety či hvězdy. Ze všech vyvěrá Láska, a tam, kde je Láska, není místa pro noc, zastřené vnímání a nevědomé procesy, jak to poznávají ti, kdo se nacházejí na území antivesmíru. Ten na rozdíl od svého pozitivního protějšku vyčerpá svou omezenou užitečnost, načež se vypaří ze struktury Multivesmíru.

Zatímco pekla se vyprazdňují, světy Pravého Stvoření se zaplňují božími dětmi. Každý jedinec je takovým dítětem a záleží na stupni jeho duchovního vývoje, zdali si tento fakt uvědomuje. Ti, kteří žijí s věčným Rodičem v jednotě, mají tuto Pravdu ukotvenou v nitru, díky čemuž v sobě mohou efektivně rozvíjet to dobré a krásné, co do nich vložil/a náš společný Tatínek a Maminka v jedné osobě. Také v hrubohmotné realitě této planety mohou lidé spojení s pravým Bohem, s pravou Bohyní dosáhnout, pokud se pro tento osobní kontakt rozhodnou v čistotě svého srdce. I na území pod vládou zel a nepravd tak mohou takoví jedinci žít v souladu s povahou bezpodmínečné Lásky a připravovat se na svůj osobní vzestup do vyšších dimenzí.

V Pravém Stvoření je život příjemnou hrou, která si nezadá s žádným pozemským provedením a představou. Hra ve vyšších sférách Multivesmíru přináší každému jejímu účastníku nesmírné potěšení, radost a uspokojení a poskytuje mu možnost svobodné seberealizace. Pobyt v nebi, které je vším, jen ne nudným místem vyplněným bílými obláčky, poskytuje každé duši prostor pro průběžné a stále se obměňující naplňování smyslu její existence, ve které lze plnými doušky zakoušet přítomnost Lásky, pocit přijetí a permanentního bezpečí. Ona grandiózní hra života, ve které nikdo neprohrává, nepoznává zklamání, bolest a jiné útrapy, je darována k užitku jejím Tvůrcem všem, kteří se rozhodli účastnit se jí na věčné časy i nečasy. Poté, až nezůstane v duchovně vymístěných sférách Multivesmíru jediného božího syna a dcery, započne pro všechny zcela nová etapa této hry, ve které už na nikoho nedolehne strach, pocity viny, osamění, oddělenosti a všeho ostatního, co není v souladu s povahou pozitivního stavu. Své vztahy budou moci bytosti rozvíjet na bázi nové síly Lásky.

Všichni jsou zváni po bok Pána Ježíše Krista do života, ve kterém bude mít každý jeho člen věčné a nezrušitelné členství. Každý v něm bude moci tancovat s lehkostí pírka, objevovat nová zákoutí stále se rozšiřujícího Stvoření a být šťastný po všech stránkách.

Ten, kdo v sobě zlomí moc temnoty a rozhodne se sjednotit s Láskou a Pravdou, stává se vítězem nad vším, co nevychází z božího lůna. Do konce současného cyklu času, ve kterém se odehrává experiment se zlem, bude tímto vítězem úplně každý. Život zvítězí i v těch, kdo si prozatím volí temnotu, neboť přirozená touha po přítomnosti věčného Rodiče přivede každého do Jeho všeobjímající náruče.

KDO JSME?

Jsme česko-slovenská hudební kapela tvořící pro potěchu srdce. Smyslem našich písniček je šířit Lásku a Pravdu do niter posluchačů naladěných na stejnou energetickou vlnu, tedy zprostředkovat jim základní informace z knih Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, které jsou klíčem k ukončení všeho zla. Skrze uměleckou tvorbu toužíme přispět k tomu, aby naši posluchači mohli snáze objevit nebo posílit vlastní spojení s pravým Zdrojem života a těm, kteří bloudí v temnotách, poskytnout zpáteční lístek pro uskutečnění cesty z pekel do nebe, do světla pozitivních světů. Písně si nahráváme sami, v domácím studiu, s nástroji, technikou a schopnostmi, které máme momentálně k dispozici. Při tvorbě nám záleží především na čistém úmyslu, posloucháme hlas intuice a zakládáme si na vnitřní, nikoli vnější dokonalosti.

Jsme Zpáteční Lístek a děkujeme za to, že jste cílem naší Lásky.

Text: Lukáš Šoka, Michal Roj (intro)
Zpěv: Lukáš Šoka, Michal Roj, Veronika Chorvatovičová
Hudba: Lukáš Šoka, Veronika Chorvatovičová
Video: Michal Roj, Lukáš Šoka, Veronika Chorvatovičová, Patrik Futó

Místo nahrání písně: Siladice, Madunice (Slovensko)

Lokality natáčení videoklipu: Siladice, Trnava, Madunice / (Slovensko); Moutnice, Františkovy Lázně, Kladno, Rešovské vodopády, Radhošť / (Česká republika); Sirolo, Assisi – Eremo delle Carceri / (Itálie)

© Zpáteční Lístek, 2023

Zdroj:  Michal Rafael Facebook

Print Friendly, PDF & Email