Islám

Děkuji Eva Clara Carova   Islám… Nový světový řád potřebuje otroky, na tom se shodneme, jedním ze způsobů jak zotročil lid je nastavit a vynucovat plnění systému nesmyslných dogmat a nařízení korunovaných uctíváním falešného boha, v tomto případě Alláha. Všechny ty modloslužebné úkony, vnější pravidla spojená s uctíváním, forma oblékání, stravování, intimního života, to vše …

Print Friendly, PDF & Email

Kdo jsme?

5.11.2018      Čekejte nečekané, lidé Země. Stále více se začínáte probouzet, ve svých životech cítíte změny, i když ještě netušíte, podvědomě jste připraveni plnit plán své duše. Vědomě váháte. Jste stále nastavení na vše minulé a jakákoli změna vám připadá nesmyslná, cizí a bolestná. Tyto ozdravné procesy však ve vás podporují léčení na všech …

Print Friendly, PDF & Email

Přijdu dřív, než si myslíte

586. Poselství Ježíše ze dne 29. října 2018. Nástroj: Julie Whedbee (USA). PŘIJDU DŘÍV, NEŽ SI MYSLÍTE Hovořila jsem s Jahushuou a sdílela s ním své obavy, i když On ví všechno o tom, jak velmi temným se stane svět a jak my, jako jeho Nevěsta, musíme od Něho získávat jeho sílu a pomazání k …

Print Friendly, PDF & Email

SPOJITOST ČESKÉHO NÁRODA S MISÍ BOŽÍ RODINY

Děkuji Míšo za Doplnění 7 NZPJKBR   DOPLNĚNÍ 7 NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY    Přestože jsme v závěru Doplnění 6 uvedli, že v psaní této knihy budeme pokračovat na Nové Zemi, okolnosti božího plánu si v tomto čase vyžádaly uveřejnění ještě dvou dalších kapitol, které je potřeba v multivesmírném vědomí ukotvit v …

Print Friendly, PDF & Email

100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

BOŽENA CIBULKOVÁ Promluvy andělů o České zemi Řekli andělé:    Nechť je slyšen i náš projev o České zemi, o jejím tajemstvím oblitém prostoru, který může vytvořit jen Bůh. Je složen ze sedmi existenčních vrstev jako dům o tolika podlažích. Mezi nimi je vsunuta fantasticky geniálně sestavená existenční sféra andělů, která však nemá trvalé prostorové …

Print Friendly, PDF & Email

Slavíte? A je vůbec co slavit?

100 let od vzniku prvního židozednářského státu na světě, Masařík-Redlich na kabalistický stolec položil uťatou hlavu českého lva a nasadil mu na drápy okovy! Svobodní zednáři slaví vznik Československa jako “meritum goa”, okamžik, kdy otevřeli Evropu sionistické globalizaci! Proč musí prezidenti na Hradě říkat, že jsou Židé, i když nejsou? Porcování lvíčka do další stoletky! …

Print Friendly, PDF & Email

TRANSFORMACE LIDSTVA A MISE BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    jen malé množství lidí na Zemi/Nule si je vědomo probíhající transformace lidstva a všímá si probíhajících změn. Každý, kdo nastoupí na duchovní cestu a začne se zajímat o své nitro, hledá odpovědi na otázky, související s původem života, vztahem k Bohu, …

Print Friendly, PDF & Email

Začátek

23.10.18    Na tomto světě již končí období, které charakterizovalo nadvládu a manipulaci. Rozpouští se mnohé svazky, které k tomuto vedly. Vše to, co neslouží, bude omyto a spláchnuto vodou očištění. Blíží se doba rozpadu starých struktur, odkrytí všeho skrytého. Nejprve v životech jednotlivců, posléze ve světě jako takovém. Masové shluky lidí začnou ovlivňovat události a svět, …

Print Friendly, PDF & Email

Matičko Gaio milovaná

Děkuji Krystýnko za báseň PJK na dobrou noc   MATIČKO GAIO MILOVANÁ O matičko Gaio, jak těžce jsi zkušená byla, za dobu svého žití několikrát v krvi ses umyla. Ó lidé prostý, po celá staletí mučený, klid jsi nepoznal, pseudotvůrci jsi byl trápený. Kolik hrdinů a zachránců jsi už zrodila, aby ses z té nadvlády …

Print Friendly, PDF & Email