Další rozhovor (z chatu)

Děkuji Mistr Saint Germain za rozhovor (z chatu):   Mirek: Klidný večer ti Jani přejeme, dík za DŠ a emaily. Přišla mi otázka, mohu? Jaký je rozdíl mezi konvertováním a převibrováním? Já: Ahoj Mirečku, děkuji nejen za otázku. Převibrovat můžou bytosti vtělené na planetu Země 3D/Nula, které jsou připravené pokračovat v životě v novém těle v pozitivním …

Print Friendly, PDF & Email

Boření iluzí

24.5.2018    Lidé Země, každý z vás byl postaven před volbu. Potýkáte se se svými osobními problémy a nedíváte se mnohdy kolem sebe. Pochopte, že nejsou jen vaše soukromé životy, ale že jste součástí rodiny, společnosti, ale též součástí společenství a nakonec také obyvateli Země. Mnozí z vás jsou tak zabráni do svých světů, že nejsou ochotni …

Print Friendly, PDF & Email

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (24)

24. ZÓNA VYMÍSTĚNÍ = PEKLA    Pozice každé sentientní (sebeuvědomělé) bytosti v Multivesmíru je určena jejím vztahem k absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Kvůli zákonu svobodné volby může bytost odmítnout jediný zdroj života, avšak nese následky v podobě vymístění z pravého Stvoření do tzv. zóny vymístění. V předchozích cyklech času byla tato zóna neobydlená, sloužila pouze …

Print Friendly, PDF & Email

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 11. 6. – 17. 6. 2018

Děkuji Míšo   Pane Ježíši Kriste Boží rodino, svým srdcem a vírou jsem pevně ukotven/a v naší Misi. Nenechávám se svést falešnými řečmi Tvých odpůrců, kteří na svou stranu chtějí přetáhnout co největší počet bytostí, k čemuž mnohdy používají na první pohled líbivá a láskyplná slova, jež ovšem zanedlouho zhořknou v duchovním srdci a stanou …

Print Friendly, PDF & Email

Cesta domů

Děkuji Krystýnko   CESTA DOMŮ Na Zemi se vedou nechutné hrátky, my v hlavách máme z toho samé zmatky. Nejlépe se uklidníme, když v pokoře se pomodlíme. Bratří a sestry, my víme, že pravdu známe, s láskou a se ctí ji dál předáváme. Láska na andělských křídlech se vznáší, soucit, radost i něhu do života …

Print Friendly, PDF & Email

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (23)

23. NÁBOŽENSTVÍ A CÍRKVE   V pozitivním stavu má každá bytost přímé spojení s absolutním Pánem Ježíšem Kristem (dříve Nejvyšším), a proto nepotřebuje žádné vnější organizace ani zprostředkovatele, např. kněze, guru, šamany a pod. V důsledku aktivace negativního stavu, zejména po zfabrikování pravých lidských tvorů Pseudotvůrci, kdy došlo k drastickému omezení kontaktu s jediným zdrojem …

Print Friendly, PDF & Email

Poděkování

Děkuji Krystýnko   PODĚKOVÁNÍ PJK Tobě za všechno děkuji,  Tebe nade vše upřímně miluji. Děkuji Ti za život věčný, děkuji, že jsi Absolutní a nekonečný. Děkuji Ti za potůček bublavý, děkuji, že jsem k sobě laskavý, za modré nebe, za slunce jasné, za vzrostlé stromy i květiny krásné, za voňavé zelené stráně, podél potoka pasoucí …

Print Friendly, PDF & Email