SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXI.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Evičku Pešlovou   Milovaná Evičko, moje velké sluníčko, mého srdce štěstíčko, nadešel čas, kdy bych ti rád pověděl pár slov, které se urodily jako šťavnaté plody v mém lůně, aby byly k užitku tobě i celému veškerenstvu, jemuž bude tento dopis přístupný. Děkuji ti za to, že …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXX.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Martina Bučka   Milovaný Martínku, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina mám pro tebe slova, která z lůna mého absolutna doputují do tvého nitra, kde se budou moci uchytit, zakořenit a vyrůst do krásných květů, které bude zavlažovat tvoje jedinečná esence ve spojení s mojí Láskou. Právě …

Print Friendly, PDF & Email

PODSTATA PRVNÍ A DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ VE SPOJITOSTI S MISÍ BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, rozhodl jsem se poskytnout vám stručný rozbor dílčích pasáží z chatu, který proběhl 18. ledna mezi Evičkou C. a Renatou V., naší bývalou spolupracovnicí, která v počátcích fungování Týmu Boží Rodiny uznávala Janičku jako ženskou podstatu Boha/Bohyně v relativní podobě, …

Print Friendly, PDF & Email

Rok 2022

Eva Carová   Pozor, jste na Nule. Tento svět je v úpadku. Nepodléhejte slibům mocných. Potřebují nemocný svět a budou dál nabízet patentované jedy jako východisko z nouze. Covid je novou normou. Vše nepřirozené a zvrácené bude dál prezentováno jako dobré a pozitivní. Pokud vložíte ďáblovi svou duši do péče, bohatě se vám odmění výhodami. …

Print Friendly, PDF & Email

JSTE NADĚJÍ PRO CELÝ MULTIVESMÍR

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, jste nadějí pro celý Multivesmír, který se díky vám okamžik za okamžikem osvobozuje od vlivů negativního stavu. Všechno nepříjemné, bolestivé a strastiplné, co jste kdy podstoupili, je průběžně využíváno na demontáž struktury jsoucna a bytí zóny vymístění, jejíž …

Print Friendly, PDF & Email

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V ROCE 2021

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. KE VZPOMÍNKOVÉMU VIDEU   Milovaní představitelé, zde jsme vám vytvořili vzpomínkové video, abychom si připomněli, jak bohatý na setkávání rok 2021 byl. Šlo o rok významných duchovních posunů každého z vás, o měsíce vyplněné podstatnými uvědoměními, jedinečnými zážitky, důležitými zkušenostmi, o čas vzrůstajícího souznění, propojování vašich …

Print Friendly, PDF & Email

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXIX.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Gábinku Sopfritšovou Frankovou   Milovaná Gábinko, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem zde se svým Slovem, abych do tebe vlil novou energii. Jako moje představitelka i ty čelíš útrapám během cesty tímto životem, jehož stezka se vine a klikatí přes mnohé pahorky, střídané údolími a roklemi. …

Print Friendly, PDF & Email

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V MAMUTOVĚ A NA DOLNÍ MORAVĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 10. až 12. 12. 2021 se v táboře Mamutov (u Starého Města, okres Šumperk) uskutečnila hlavní část dalšího setkání Týmu mých reprezentantů, jejichž celkový počet opět o něco předčil setkání uskutečňovaná v průběhu tohoto roku i …

Print Friendly, PDF & Email

DUCHOVNÍ ROZBOR PÍSNĚ OD ČLENŮ TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. Pozn.: Před četbou sdělení se doporučuje nejprve poslechnout si píseň, viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=s2sdzUs3pXA   Milovaný Lukášku, Niko a Verunko, společnými silami jste pod mým vedením dospěli ke vzniku duchovní písně, zabývající se samotnou podstatou Lásky, mojí Nejnovější Přirozenosti a samotné Mise Boží Rodiny. Správně cítíte, že …

Print Friendly, PDF & Email