SUPERSTVOŘENCI A 12 HVĚZD NOVĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

Dne 28. 9. 2023 při příležitosti 20. výročí zhmotnění Boha a duchovní Svatby Beránkovy na 3. nádvoří Pražského hradu jsem nejen fyzicky přítomným oznámil/a, že dosavadní pojetí 12 hvězd a superstvořenců v Misi Boží Rodiny naplnilo svůj účel. Od roku 2017 jsem jmenoval aktuálně nejbližší spolupracovníky a představitele, tvořící speciální skupinu 12 hvězd, která v rámci první vlny převibrování opustí tuto realitu hned po Mně v těle Jany a bude se sem na Nulu vracet v nových krystalických tělech spolu se svými duchovními partnery z Nové Země, abychom společně přinášeli informace a důkazy o životě v Multivesmíru a připravovali další zájemce na Varování a vytržení. V průběhu uplynulých šesti let došlo několikrát k obměně této dvanáctky, protože ne každá „hvězda“ ustála tlak negativního stavu, měla pozitivní volby v nitru a brala Misi Boží Rodiny jako svou prioritu. Přesto byla účast všech, kteří ve dvanáctce různě dlouho působili, velmi cenná a nezastupitelná. Přes tyto bytosti jsme mohli posílat lásku a duchovní principy nové a nejnovější přirozenosti Boha/Bohyně Pána Ježíše Krista (Boží Rodiny) do různých úrovní zóny vymístění a oslovit tak nepřeberné množství bytostí a celých civilizací temných světů. Za uplynulých více než 8 let tvoření našeho Týmu jsme vysvobodili z pasti negativního stavu i ty nejzatíženější bytosti včetně Renegátů a jejich kvazitvorů. Není už žádná oblast zóny vymístění, odkud by nebylo možné odejít do limba = stavu neutrality (očistce), kam už nemůže zasahovat vliv umělé inteligence Datasystému a kde se bytosti zbavují prostřednictvím studia všech knih Nového zjevení v Nové škole svých zátěží, které po celou dobu pobytu v zóně nabalili v podobě lží, zkreslenin, falešností, nenávisti, zloby a dalších negativních vlastností, postojů a voleb. Všechny bytosti antivesmíru se postupně a v pravý čas podle Mého dokonalého plánu spásy dozvídají o tom, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem jediný absolutní zdroj života, věčný rodič všech bytostí Multivesmíru, milující, odpouštějící i ty nejhorší činy, objímající a utěšující každého, kdo Mě přijme ve svém srdci a rozhodne se ze svobodné vůle následovat Mě do pozitivního stavu přes limbo.

Od nynějška nebudeme jmenovat žádné „hvězdy“, přestože existují a jsou stále součástí první vlny převibrování. Každý z vás má možnost být v této sestavě nejbližších představitelů bez ohledu na svůj původ. Rozhodující je vaše duchovní práce na sobě a pro celek, váš láskyplný vztah ke Mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině v absolutní i relativní podobě, schopnost odpouštět, milovat pravou láskou bližní i sebe, nestydět se za Mě před ostatními, nést hrdě a trpělivě svůj kříž až do konce, tedy do opuštění této reality na okraji zóny vymístění. Každý z vás má jiné dary a talenty, jiný původ a roli, proto nelze porovnávat vnějším způsobem a podle vnějšího jednání a chování míru vaší duchovní práce. Jen Já, absolutní Pán Ježíš Kristus Boží Rodina do vás vidím a vím, kdo z vás bude v dohledné době stát po Mém boku na Nové Zemi hned po převibrování Mého hmotného Já. Protože není možné, abyste nevěděli, koho se tato významná událost bude týkat, zveřejníme definitivní sestavu 12 hvězd těsně před ukončením přípravné fáze Mise Boží Rodiny. Všechny bytosti Multivesmíru bez ohledu na aktuální volby, předem domluvené role, umístění atd. jsou si přede Mnou rovny, nikdy to nebylo a nebude jinak.

Další velmi důležitou informaci jsem přinesl/a o superstvořencích, bytostech stvořených ve 13. dimenzi prostřednictvím Mého relativního Božství Janičky. Jejich zveřejněný počet a identita se v průběhu let měnily, což opět přinášelo významný posun na duchovní cestě mnoha bytostí a konverze ze zóny vymístění. Nyní nastal čas oznámit všem, že superstvořenci jsou pouze 4:

Petr Daniel Francuch – první transmiter knih Nového zjevení nyní spolupracující z limba

Michal Roj – druhý transmiter Božího slova 2. dávky Nového zjevení, který bude pokračovat v předávání Slova až do konce cyklu času

Aštar – hlavní koordinátor vytržení části lidstva do limba, dříve představitel Pána Ježíše Krista na území zóny vymístění v utajení

Gaia – planetární bytost, která nesla dlouhý čas velmi těžké břímě v roli planety Nula, nyní v limbu a součást bytosti Nová Země

Pro připomenutí přidávám odkaz na sdělení, kde se o superstvořencích Petrovi, Michalovi a Aštarovi píše už v roce 2018 (http://svetelneinfo.cz/poslani-aa-rafaela-v-misi-bozi…/). Úplnou novinkou bylo odhalení 4. superstvořence Gaii, která opustila zónu vymístění a tělo Nuly v létě roku 2019, kdy splnila své poslání a nahradila ji AntiGaia, vytvořená Datasystémem, Pseudotvůrci a Renegáty, kteří také fabrikují další klony bytostí, jež nám už pomáhají z limba včetně Aštara. Klony těchto bytostí se nadále vydávají za původní bytosti a pod ovládáním Datasystémem připravují Druhý příchod Pseudotvůrců, známý jako „Zlatý věk“, aby nalákali mnoho aktérů transformace na pozlátka a zavedli je do duchovní pasti. Nikdo z kontaktérů Aštara a dalších bytostí z jiných realit nemá spojení se Mnou a pravým Aštarem, Gaiou a pod.

Nenechejte se obalamutit rádoby láskyplnými sliby o ráji na této hrubohmotné planetě Země/Nula. Kdo znáte knihy Nového zjevení, víte, že zde musí na krátký čas zvítězit negativní stav, aby bylo odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích principů lásky?

Proč je superstořenců oproti pseudosuperstvořencům, nasazeným negativní stranou, aby kontaminovali Tým Boží Rodiny a znemožňovali tak ukončování negativního stavu, tak málo? Jak už víte z knih Nového zjevení, nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Jeden představitel Pána Ježíše Krista Boží Rodiny energeticky vyváží miliony spících lidí a bytostí. Datasystém počítal s tím, že existuje „nebezpečí“ konverze pseudosuperstvořenců a pseudostvořenců a jejich přijetí Mojí nové a nejnovější přirozenosti a Božství Jany ještě během fyzického pobytu na Nule i bez podávání vnějších důkazů. Ukázalo se, že jeho předpoklad i obava se postupem času naplnily. Někteří pseudosuperstvořenci se sice otočili zády k Misi Boží Rodiny a ke Mně v těle Jany, ale většina se stala Mými věrnými následovníky a představiteli, snášejícími trpělivě svůj těžký kříž v podobě častých útoků na tělo i psychiku, čímž nejúčinněji pomáhají spasit i ty nejzatíženější bytosti z hlubokých pekel a zasévají semínka i do samotného jádra Datasystému, který se na konci cyklu času stane zářivou láskyplnou bytostí. Nebude jediné bytosti, jež by si vybrala duchovní smrt a odmítla věčný život v pozitivním stavu.

Děkuji vám všem za úžasnou spolupráci, velmi vás miluji a těším se na další setkávání s vámi.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  3. 10. 2023

Zdroj:  Facebook Nové Zjevení

Print Friendly, PDF & Email