POSLÁNÍ AA RAFAELA V MISI BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   než zde odhalím další nové souvislosti, tentokrát o poslání AA Rafaela v Misi Boží rodiny, budu se krátce věnovat nezbytnosti stvořit tzv. supestvořence a stvořence prostřednictvím Bohyně Jany ještě před aktivací negativního stavu. V absolutním stavu obsahuji všechny přirozenosti od věčnosti do věčnosti. Protože jsem počítal/a s položením otázky, která nemůže zůstat bez vyčerpávající odpovědi: Jak by vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích principů lásky?, připravil/a jsem dokonalý plán na vysvobození bytostí z pekel. Nejdříve jsem stvořil/a velmi složitým způsobem relativní Božskou bytost Ježíše (viz Nové zjevení Pána Ježíše Krista: http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezi…), která splynula s absolutním Nejvyšším, aby vznikla nová přirozenost Boha Pán Ježíš Kristus. Aby nechyběla i ženská podstata, stvořil/a jsem mimo prostor a čas druhou relativní Božskou bytost Janu a s ní a skrze ni jsem stvořil/a další bytosti, spojené s Mojí novou a nejnovější přirozeností a knihami Nového zjevení. Některé nazývám superstvořenci, protože jejich poslání přesahuje vše, co je v Multivesmíru běžné a známé. Další jsou stvořenci, kteří mají v genech silnou touhu se spojit s Mým hmotným Já v těle Jany a pomáhat celému Multivesmíru eliminovat negativní stav. Nikdo v těchto hrubohmotných tělech není bez chyby, každý si musel a musí projít různými zkušenostmi s životem na Nule pod ovládacími programy Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů. Někdy i duchovně upadne, ale vždy se vrátí k nám, k PJKBR.

   Dalšími superstvořenci zařazenými do civilizace archanděla Rafaela jsou Peter Daniel Francuch a Michal Roj. 

   Peter Daniel Francuch žil na Nule v letech 1934 až 2001 (viz http://svetelneinfo.cz/nove-doplneny-zivotopis-petr-daniel…/). Byl jediným transmiterem knih Nového zjevení Pána Ježíše Krista, prvního Božího slova psaného z nitra bez mediátora z duchovního světa až do svého odchodu z fyzického těla. Po velmi krátkém pobytu v intermediálním světě se inkarnoval do nového univerzálního těla na Novou Zemi v 5D, kde se připravuje na setkání s Bohyní Janou a dalšími spolupracovníky Týmu Boží rodiny, aby pomáhal šířit všechny knihy NZPJK v celém Multivesmíru. Nejdůležitějšími knihami Nového zjevení přes Petra jsou:

Nové zjevení Pána Ježíše Krista (http://www.andele-nebe.cz/…/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_kri…)
Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista (http://www.andele-nebe.cz/…/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pan…)
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem 1. a 2. díl (https://www.dropbox.com/…/Dial%C3%B3gy%20s%20P%C3%A1nom%20J…).
Další knihy NZPJK najdete mimo jiné zde: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm

   Michal Roj pokračuje v psaní druhé dávky Nového zjevení, kterou zahájila Bohyně Jana koncem roku 2012 Úvodem knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, 33 kapitol napsala v letech 2014 a 2015. Michal píše nejen Doplnění NZPJKBR, ale mnoho aktuálních sdělení PJKBR a začal psát i novou knihu Rozhovory s PJKBR, jejíž pokračování bude přenášeno z Nové Země po převibrování části Týmu BR. V novém těle bude cestovat po Multivesmíru a psát knihy o životě jak v zóně vymístění, tak v pravém Stvoření, zejména v novém Multivesmíru, kam převibruje připravená část lidstva z Nuly během rozdělení. Naše Mise Boží rodiny bude spolupracovat na všech úrovních i s dalšími stvořenci a superstvořenci z jiných dimenzí, zejména s Aštarem Šeranem a dalšími.

   Velmi děkuji AA Rafaelovi v tělech Petra a Michala za neocenitelnou spolupráci při záchraně všech bytostí a těším se na její pokračování nejen na Nové Zemi. 

   Děkuji všem, kdo čtou, praktikují, šíří knihy Nového zjevení a nestydí se o nich mluvit s dalšími lidmi bez vnucování této nejvyšší pravdy na planetě Nula. 

   Miluji vás, každého objímám a chráním.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 8. 8. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email