Každodenní práce na sobě

Děkuji manželé Bernatovi za sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž

Mé dětičky statečné a vytrvalé ,

   je potřeba se mnou mnohé projít a oléčit. Ostatní vám z velké lásky zrcadlí programy na očištění. Jste jako mušky přitahovány ke světlu. Naladěné vibrace určují daný zážitek. Odhazování starých nánosů provází i opačné programy. Například : pohodlnost a našeptávání z druhé strany, nechte to tak být, vždyť je to hezké. Testy jsou silnější, dovoluji pro ukázky a vaši schopnost vše se mnou komunikací a intuicí ladit do vyšších stupňů lásky. Mé děti z druhé strany stále na vás zvyšují tlak, ale vy umíte mnohem více a přišli jste všem ukázat, že to tak je. Na přímých příkladech se se mnou z úplné spící loutky rozpomínáte na svou pravou identitu zářivé bytosti lásky, kterou jste. Vaše myšlenky formují vše kolem vás. Jste čisté děti lásky uvnitř duchovních srdíček. Síla pravdy vyplouvá z vašich srdcí a kódů. Je důležité se mnou chtít postupně prožít celý den. Uvádět do praxe dané rady nejen teoreticky, ale i prakticky. Můžete znovu upadnout, ale je správné se zkoušet se zvednout.

   Každý váš impuls cítím a uvědomuji si. Nejvíce duchovně rostete, když máte dojem pádu. Odkládat tento životní styl je někdy zdlouhavé mí andílci, ale je to jediná cesta domů do pravého stvoření. S vyššími vibracemi je den prozářený láskou, klidem a mou opečovávající náručí. Každý zážitek zde na Nule je ve vás zakódovaný. Všechny zážitky, i ty negativní, jste si pečlivě vyzkoušeli nanečisto ve výukových intermediálních centrech. Jinak byste zde nemohli vydržet ten nápor zel a nepravd panujících na planetě Nula poblíž zóny vymístění (jste v jejím stínu – černý vesmír). Prostředí kolem vás je deformováno podle vašich myšlenek a přání. Na kolik procent se mění to, co ve vašem životě právě zažíváte, záleží na vás a vašem vyzařování pozitivních či negativních myšlenek. Jsou zde i bonusy, které jste si přáli sami zažít a které potřebujete pro svůj duchovní růst. Nikoho nesuďte, ani sami sebe, neboť nevíte, co si každý vybral před vtělením na planetu Nula. Protože jen zde je možné se narodit do úplné nevědomosti (pozice nula ve stvoření a Multivesmíru). Nenacházíte se v pravém stvoření ani v zóně vymístění, jste mezi dvěma stavy v nulové pozici. Ptáte se mě dětičky jak více otevřít duchovní srdíčko? Pozitivní trénink – prosit a žádat mě vícekrát denně. Prosba spolu s ostatními multidimenzionálními bytostmi (MDB), má sílu a pomáhá i ostatním v linii vaší bytosti. Je to postupná vizualizace pozitivního a láskyplného života. Opakovaná myšlenka běhen dne se stává tím, co prožíváte moji milí. Odkládáme spolu i s bytostmi světla a (vašimi MDB) postupně zatížené geny a zvyky negativního stavu. Nahrazujeme je společně láskyplnými myšlenkami, které se za nějakou dobu změní ve skutečnost.

Váš Pán Ježíš Kristus

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email