3 možné důvody, proč znovu a znovu přitahujete tentýž problém

Jak se to může stát? Uvádíme tři návyky negativního vnímání přitahující opakované problémy.

Pokud zjistíte, že se opakovaně střetáváte se stejným problémem, ověřte si, zda pro vás neplatí jedna z uvedených charakteristik.

1. Stěžujete si na problém nebo o něm mluvíte

U mnoha lidí je právě tohle tím nejsilnějším důvodem, který opakovaně přitahuje problém. Spousta lidí toho hodně namluví a jednu a tutéž historii jsou schopni opakovat stále dokola. Stížnosti na problémy, na špatné vztahy nebo hrubého vedoucího se mohou stát zvykem, což pro všechna tato negativa vytváří silný dodatečný magnetismus.

Dobrou zprávou je, že přestat si stěžovat není zase tak těžké. Zpočátku se vám možná nebude moc líbit dávat si pozor na jazyk, ale při troše trpělivosti se naučíte zarazit se včas.

2. Bez ustání na problém myslíte

Když na své problémy myslíme, dodáváme jim značný impuls a zároveň sami sebe odstrkujeme od jejich vhodného řešení.

Mnoho lidí si uvědomuje, že negativní myšlení není správné, avšak nedokážou ho změnit. Myšlenky jsou rychlé a přicházejí bez nějakého zvláštního úsilí, proto ovládat je je věc poněkud zapeklitá.

I když se vám mnoha negativních úvah podaří zbavit, některé nežádoucí myšlenky zůstanou – a to je normální. Pár takových myšlenek vám život nezkazí. Takže k sobě buďte shovívaví.

Čelit neklidu vyvolanému nějakou náhlou myšlenkou můžete jednoduše i pomocí filmové komedie nebo oblíbené knížky. Můžete se pustit do koníčka, který vás baví nebo se jít projít po rušné ulici. Pomáhá i cvičení. Jak se říká, „přijdete na jiné myšlenky“.

Takové odvedení pozornosti je výborná věc, protože vám umožňuje zaměřit vibrace správným směrem. Pokud pokaždé, když vás přepadnou nedobré myšlenky, uděláte tento krok vpřed a sami sebe tak uvedete na vyšší vibrační úroveň, vytvoříte si návyk, který vám pomůže rychle si poradit s negativními přístupy v různých životních oblastech.

3. Jednáte ze strachu

Jednání je schopno působit na naše vibrace a přesvědčení. Možná už jste slyšeli, že když se cítíte sklíčeně, stačí nasadit úsměv. I když to není úsměv pravý, je to jen grimasa, má na vás příznivý vliv a náladu vám trochu zlepší.

Funguje to proto, že naše nálady a skutky působí společně. Změna nálady změní naše chování a změna chování ovlivní naši náladu. Jestliže tedy změníme své chování k problému, změníme svůj vztah k němu a problém se v realitě bude projevovat jinak.

Dostává se nám toho, na co se soustředíme, ať si to přejeme, nebo ne. Když nějak jednáme ze strachu před onemocněním, Vesmír ví, že myslíme na to, že onemocníme. Takže ačkoli jednáme, abychom nemoc omezili, ve skutečnosti ji posilujeme.

Jestliže se střetáváme s opakovanými nežádoucími událostmi, měli bychom se zastavit a ptát se sami sebe, zda běžíme k tomu, co si přejeme, nebo zda snad spíš neutíkáme před tím, co si nepřejeme. Není důležité, jakým směrem běžíme. Dokud běžíme, jsme velmi soustředění a napjatí.

To samozřejmě neznamená, že si nemáme mýt ruce, připoutávat se v autě nebo přestat jíst vitamíny. Jestliže vám všechny tyhle věci přinášejí v konkrétní situaci pocit bezpečí, dělejte, co dělat musíte. Pocit zaštítěnosti má daleko vyšší vibrační úroveň nežli pocit zranitelnosti, proto pokud se rozhodujete pro zaštiťující jednání, cítíte se v danou chvíli bezpečí.

Pamatujte si však stále, že ta největší záštita, kterou máte ve své moci, je vibrační rovnováha. Když vyzařujete vysoké vibrace, jste stoprocentně v bezpečí a přitahujete pouze pozitivní události a okolnosti.

Pokaždé, když volíte myšlenky a činy o vysokých vibracích, snižujete negativní přitažlivost. Vyžaduje to jistou praxi a trpělivost se sebou samým.

http://astroplus.cz/3-mozne-duvody-proc-znovu-a-znovu-pritahujete-tentyz-problem/

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email