Boží krása přebývá v každém z nás

Děkuji ti Michale (AA Rafaeli) za sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž

Naučte se najít a vidět boží jiskru v každé bytosti i v těchto hrubohmotných tělech. Vše se odehrává z nitra navenek a je třeba hledat mezi těmito dvěma cestami přímou souvstažnost a spojitost, stejně jako je pro duchovní rozvoj vhodné neupřednostňovat a neprosazovat vůli ega, nýbrž komunikovat se svou duší (vyšším Já) a právě její tužby a vedení aplikovat ve spolupráci se srdcem na ego, které napomáhá zhmotňovat ideje vyšlé z duchovní sféry. V opačném případě, pokud se ego dostane do popředí, je přístup sentientní mysli k duši a duchovnímu srdci uzavřen. Tím nastává absence spojení s absolutním Bohem/Bohyní Pánem Ježíšem Kristem, který/která jinak každý den vede toho, kdo Ho/Ji má ve svém nitru a vědomě s Ním/Ní komunikuje. Tímto spojením se svým Stvořitelem se tak lze dostat efektivně přes všechny životní překážky, cítit neustálé vedení, podporu, ochranu, vděčnost, udržovat si vyšší vibrace, tím pádem si více všímat přítomné krásy nacházející se na této planetě a přitahovat k sobě duchovně připravené jedince, jež se každý svým vlastním způsobem podílí na transformaci lidstva. Zároveň se s Pánem Ježíšem Kristem v srdci na obzoru života postupně objevují nekonečné variace Lásky, která je k nám postupně přiváděna v jejích vznešených podobách, aby nás tak neustále posouvala vpřed, zjemňovala a ještě intenzivněji připravovala na pravý život v pozitivním stavu.
V každém hledejte to, co vás s ním/ní spojuje, ne rozděluje. Všichni mají s každým něco společného a je jen na vás, zda přijmete svoji společnou identitu, původ a věčného rodiče. Každý má v sobě kousek krásy od Pána Ježíše Krista, a to i v těchto tělech, které ale na rozdíl od jemnohmotných těl vyšších dimenzí od pravého Boha nepocházejí. Jak je možné vysvětlit tento paradox? Nacházíme se na planetě Země/Nula, která je umístěna na hranici mezi zónou vymístění (pekly) a Pravým Stvořením, tudíž jsou zde smíchány prvky jak z negativního, tak i pozitivního stavu. Tato krása se může projevovat u někoho pouze zevně, u dalšího zase pouze vnitřně. Vše závisí na tom, kdo má jaké nadělení, neboť vše se děje v souladu a svobodnou vůlí duše jedince, než se vtělí do hmoty. Nejlepší je rovnoměrné zastoupení vnitřní i vnější krásy, jejíž projevení vůči sobě samému/samé, jakožto i vůči svému okolí díky tomu nepřichází do nerovnováhy a extrému. V pozitivním stavu ve všech oblastech života existuje rovnoměrné zastoupení a rovnováha. Situace je odlišná na planetě Nula, ale i tady, s pomocí Pána Ježíše Krista, se vše krok za krokem dává do pořádku, tak jak to ladí s naší světelnou přirozeností.
Neobdivujte tedy pouze květiny, stromy, ptáky, suchozemská a vodní zvířata, pralesy, oceány, slunce, vítr, oheň,… ale zaměřujte se i na entity sentientní – lidi, jejichž krása pocházející od Pána Ježíše Krista se neustále vyvíjí a roste. Nezapomeňte však, že nejprve je potřeba přijmout sám/sama sebe, naučit se mít rád/a. Pak budete přitahovat i lásku druhých, sdílet ji mezi sebou a dostávat ji nazpět.
Váš Pán Ježíš Kristus a Michal Rafael (AA Rafael)
Děkuji Jana Kyslíková za obrázky ke koláži

Zdroj: https://plus.google.com/104123917116899854561

Print Friendly, PDF & Email