Vše potřebné pro vzestup najdete v knihách NZPJK, NZPJKBR.

   Neznamená to ale, že to je jediná možná cesta vzestupu a bez znalosti obsahu těchto knih je tím pádem někdo ztracený. Nelze to brát jako dogma! Jsou zde i jiné alternativy. Pravda má více odstupnění a přizpůsobuje se vždy úrovni schopnosti chápání a duchovního uvědomění jedince. Je dynamická proměnlivá, ne stagnující. A proto co platí dnes, nemusí již platit zítra. Díky svobodné volbě jedinců v jejich schopnosti měnit se a z toho vyplývajících důsledků, následků, nelze se upínat a spoléhat na časové údaje týkájících se předpovědí a událostí. Se zvyšujícím se tlakem světla jsou i zpětné učinky a tudíž také karmická rozuzlení stále dynamičtější.

   Je nutné si uvědomit, že zjevení různých aspektů pravd, událostí a dobra vždy odpovídá současnému duchovnímu stavu, potřebám a připravenosti těch, komu se ten či onen zvláštní aspekt a úroveň pravdy a jejího dobra zjevuje.

   Každý je velmi důrazně nabádán, aby v úctě a pokoře vlastního srdce požádal Pána Boha Ježíše Krista, kdož je Nejvyšší, o moudrost a vedení z nitra svou vlastní intuici. Ne každý je totiž na stejné duchovní úrovní vnímání, a proto i chápání zjevovaných pravd. Každý má svou vlastní individuální cestu, kterou lze nalézt ve svém vlastním nitru, a proto se NAUČTE OBRACET DO SVÉHO ,,NITRA“ A VĚNUJTE POZORNOST TOMU, CO JE TAM!

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
www.bozirodina.cz

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm

KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm

POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm

ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm

ODKAZY NA NOVÉ ZJEVENÍ

 

www.bozirodina.cz
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
http://karelkon.simplesite.com/
http://svetelneinfo.cz/
http://panjeziskristus.cz/
http://panjeziskristus.websnadno.cz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009603383207
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678767890
https://plus.google.com/104123917116899854561
https://plus.google.com/111124821602941836853
https://twitter.com/KonecnyKarel
http://vk.com/id283500814
https://www.facebook.com/Nov%C3%A9-Zjeven%C3%AD-P%C3%A1na-Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e-Krista-1676905359249500/?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010962287251&fref=ts
https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email