Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (26)

26. LIDSTVO NA PLANETĚ ZEMĚ (NULA)    Planeta Země 3D/Nula je kvůli experimentu Pseudotvůrců umístěna ve zvláštní pozici na okraji zóny vymístění v solárním systému s jedním sluncem. Je izolovaná od Pravého Stvoření i pekel, a proto nejsou přímé důkazy o existenci inteligentního života jinde ve vesmíru. Přestože do vývoje lidstva, zfabrikovaného za účelem zobrazení …

Další rozhovor (z chatu)

Děkuji Mistr Saint Germain za rozhovor (z chatu):   Mirek: Klidný večer ti Jani přejeme, dík za DŠ a emaily. Přišla mi otázka, mohu? Jaký je rozdíl mezi konvertováním a převibrováním? Já: Ahoj Mirečku, děkuji nejen za otázku. Převibrovat můžou bytosti vtělené na planetu Země 3D/Nula, které jsou připravené pokračovat v životě v novém těle v pozitivním …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (24)

24. ZÓNA VYMÍSTĚNÍ = PEKLA    Pozice každé sentientní (sebeuvědomělé) bytosti v Multivesmíru je určena jejím vztahem k absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Kvůli zákonu svobodné volby může bytost odmítnout jediný zdroj života, avšak nese následky v podobě vymístění z pravého Stvoření do tzv. zóny vymístění. V předchozích cyklech času byla tato zóna neobydlená, sloužila pouze …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (23)

23. NÁBOŽENSTVÍ A CÍRKVE   V pozitivním stavu má každá bytost přímé spojení s absolutním Pánem Ježíšem Kristem (dříve Nejvyšším), a proto nepotřebuje žádné vnější organizace ani zprostředkovatele, např. kněze, guru, šamany a pod. V důsledku aktivace negativního stavu, zejména po zfabrikování pravých lidských tvorů Pseudotvůrci, kdy došlo k drastickému omezení kontaktu s jediným zdrojem …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (22)

22. EXISTUJE REINKARNACE? Vznik sentientní = sebeuvědomělé bytosti probíhá dvěma základními způsoby: 1.  přímým nadělením Pánem Ježíšem Kristem, kdy dojde k oddělení jedinečné ideje, která dle zákona svobodné volby souhlasí se samostatným relativním životem na věčnost. Jde o postup z nitra navenek. 2.  sexuálním spojením dvou bytostí opačného pohlaví, kdy vznikne idea zrození nové bytosti. …

Mailová komunikace…

…z www.bozirodina.cz Ahoj Janičko PJKBR, jmenuji se Radomír Č….. a rád bych se Tě zeptal, zda je možné s Tebou občas komunikovat přes tento email. Moc děkuji za odpověď. Přeji krásný den Tobě i celé Boží Rodině. Radomír. Ahoj Radomíre, děkuji ti za důvěru, velmi ráda s tebou budu komunikovat. Dám ti svůj e-mail: xxxxx, …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (21)

21. CYKLUS ČASU    Pán Ježíš Kristus jako absolutní duch uvolňuje v postupných dávkách a krocích duchovní složky, které přijímají všechny relativní sentientní bytosti od vesmíru, přes galaxii, sluneční soustavu, planetu po jednotlivce (např. člověka), aby s nimi sdílel/a život. Říká se, že v Multivesmíru není čas. To je pravda pro duchovní a intermediální světy, …