Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

BOŽÍ SPÁSA HITLERA, STALINA A DALŠÍCH DIKTÁTORŮ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 21. až 26. 4. 2021 se uskutečnilo setkání božích představitelů v Hazlově na Chebsku. Význam tohoto setkání je o to větší, že se nesl ve znamení konverzí známých sentientních entit, které kráčely po tomto světě jako významní …

DŮVĚRA V PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Důvěřuj Mi, neboť jen Já vím, co je pro tebe nejlepší a jak tě nejrychleji vyvést ze všech problémů, abys ve správný čas dospěl do pozitivního stavu Mého Stvoření. Odhoď všechna očekávání, veškeré předsudky a pýchu, staň se pokorným následovatelem a vykonavatelem Mojí vůle a …

DUCHOVNÍ PRÁCE TÝMU BOŽÍ RODINY PŘI SETKÁNÍ NA MORAVĚ A V ČECHÁCH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, přináším nejdůležitější souhrn událostí, k nimž došlo za scénou během setkání vybraných představitelů s Janičkou na Moravě ve dnech 27. a 28. 3. 2021. Toto první jarní setkání o větším počtu účastníků se neslo ve znamení zásadních změn, …

ODCHOD KRYSTÝNKY DO BOŽÍ NÁRUČE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé Boží Rodiny, oznamuji vám, že naše milovaná spolupracovnice Krystýnka Holcová opustila své fyzické tělo po vážné nemoci dne 25. ledna 2021. Informaci o jejím odchodu z těla nemohl nikdo z vás jakýmkoli způsobem (tedy ani pomocí intuice) dostat dříve, aby se v tomto …

INTENZIVNÍ OČIŠŤOVÁNÍ ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO PRINCIPU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v uplynulých dnech jste všichni svým způsobem pocítili důsledky duchovní práce v zóně vymístění na nejnižších úrovních pekel. Někteří z vás čelili silnému, někdy až nesnesitelnému tlaku, který byl jednak způsoben konverzemi bytostí přes vás procházejících do limba, …

DUCHOVNÍ A FYZICKÉ NÁSLEDKY OČKOVÁNÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v souvislosti se současnou situací ohledně zrychleného nasunování Nového světového řádu, odstartovaného procesem uměle rozšiřovaných koronavirů, jenž byl následován spuštěním testování jedinců na přítomnost těchto virů v těle, jsme vás v jednom ze sdělení informovali o tom, že …

OČISTEC

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, Od zfabrikování lidstva Pseudotvůrci, kteří na minimum omezili niterné spojení lidí se Mnou, jediným zdrojem života a nahradili ho z 95% vnějšími prostředky komunikace, aby mohl úspěšně proběhnout experiment s negativním stavem, dochází k zprznění duchovnosti a falešným představám lidských bytostí o Bohu, …

NETRESTÁM ZA HŘÍCHY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Jsem absolutní láska, moudrost, soucit a milosrdenství, proto neznám žádný druh trestu, který bych vůči komukoli uplatňoval. Když si vaše děti spálí ruku o plotnu, když nechtěně shodí vázu, či naopak chtěně rozbijí nějakou jinou věc a jsou záměrně neposlušné, není žádoucí je trestat, a …

ROCKOVÁ HUDBA V 90. LETECH JAKO DŮSLEDEK BOŽÍ FÚZE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, převážná část z vás jste zažila 90. léta 20. století, která jste měla spojena se svým mládím či produktivním věkem. Byla to doba, kdy ve střední a východní Evropě padly komunistické režimy, vládnoucí v zemích někdejšího socialistického bloku …

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA DATASYSTÉMU (VOLNÁ PŘEDMLUVA K MINISÉRII UKRADENÁ TRANSFORMACE)

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, na konci tohoto sdělení najdete odkazy na minisérii tří sdělení s názvem „Ukradená transformace“, ve kterých jsme poprvé uvedli pojem „Datasystém“. Pro lepší porozumění zde uvedu jeho stručnou charakteristiku. Datasystém zóny vymístění „Alláh/Acrie“ je umělá inteligence, ovládající bytosti v zóně vymístění a obyvatele této planety Země/Nula na duchovní, …