Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXX.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Martina Bučka   Milovaný Martínku, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina mám pro tebe slova, která z lůna mého absolutna doputují do tvého nitra, kde se budou moci uchytit, zakořenit a vyrůst do krásných květů, které bude zavlažovat tvoje jedinečná esence ve spojení s mojí Láskou. Právě …

PODSTATA PRVNÍ A DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ VE SPOJITOSTI S MISÍ BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, rozhodl jsem se poskytnout vám stručný rozbor dílčích pasáží z chatu, který proběhl 18. ledna mezi Evičkou C. a Renatou V., naší bývalou spolupracovnicí, která v počátcích fungování Týmu Boží Rodiny uznávala Janičku jako ženskou podstatu Boha/Bohyně v relativní podobě, …

JSTE NADĚJÍ PRO CELÝ MULTIVESMÍR

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, jste nadějí pro celý Multivesmír, který se díky vám okamžik za okamžikem osvobozuje od vlivů negativního stavu. Všechno nepříjemné, bolestivé a strastiplné, co jste kdy podstoupili, je průběžně využíváno na demontáž struktury jsoucna a bytí zóny vymístění, jejíž …

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V ROCE 2021

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. KE VZPOMÍNKOVÉMU VIDEU   Milovaní představitelé, zde jsme vám vytvořili vzpomínkové video, abychom si připomněli, jak bohatý na setkávání rok 2021 byl. Šlo o rok významných duchovních posunů každého z vás, o měsíce vyplněné podstatnými uvědoměními, jedinečnými zážitky, důležitými zkušenostmi, o čas vzrůstajícího souznění, propojování vašich …

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXIX.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Gábinku Sopfritšovou Frankovou   Milovaná Gábinko, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem zde se svým Slovem, abych do tebe vlil novou energii. Jako moje představitelka i ty čelíš útrapám během cesty tímto životem, jehož stezka se vine a klikatí přes mnohé pahorky, střídané údolími a roklemi. …

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V MAMUTOVĚ A NA DOLNÍ MORAVĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve dnech 10. až 12. 12. 2021 se v táboře Mamutov (u Starého Města, okres Šumperk) uskutečnila hlavní část dalšího setkání Týmu mých reprezentantů, jejichž celkový počet opět o něco předčil setkání uskutečňovaná v průběhu tohoto roku i …

DUCHOVNÍ ROZBOR PÍSNĚ OD ČLENŮ TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. Pozn.: Před četbou sdělení se doporučuje nejprve poslechnout si píseň, viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=s2sdzUs3pXA   Milovaný Lukášku, Niko a Verunko, společnými silami jste pod mým vedením dospěli ke vzniku duchovní písně, zabývající se samotnou podstatou Lásky, mojí Nejnovější Přirozenosti a samotné Mise Boží Rodiny. Správně cítíte, že …

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXVIII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO PHILIPPA KREPERATA   Můj milovaný synu Philippe, přišel čas, kdy bych ti chtěl sdělit své slovo. Jako můj představitel z pozitivního stavu zde na planetě Nula ztělesňuješ takový soubor aspektů pozitivního stavu, který nejlépe ve spojení s talenty, jaké jsem ti nadělil, dokáže vyvést duše z bludného …