Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

SDĚLENÍ

   HELENA IZABEL A ADAMA Z DUTÉ ZEMĚ JSOU STVOŘENECKÝ PÁR Z 9D Z CIVILIZACE MISTRA EL MORYA. JEJICH PRAVÁ IDENTITA MUSELA BÝT DO DNEŠNÍHO DNE SKRYTA. DĚKUJI ZA VAŠI LÁSKU, VÍRU A POMOC CELÉMU STVOŘENÍ A TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI V MISI BOŽÍ RODINY, MILUJI VÁS. PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA DĚKUJI MISTRYNĚ …

VÍTĚZSTVÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NAD NEGATIVNÍM STAVEM

Děkuji Míšo SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    v této době se mnoha bytostem v pozitivním, ale i negativním stavu Multivesmíru odkryl další stupeň pravdy o praktikách, které používá Antitým Boží rodiny v čele s Alláhem a Lady Acrií na nehmotné i …

ZAVRŠENÍ MISE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ

SDĚLENÍ AA MARTINY SIRI MICHAELY POD VEDENÍM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Protržení bifrostu a krádež Klíčů Když Pseudotvůrci zaútočili na Pravé Stvoření, soustředili celou frekvenci své smrtící zbraně na právě aktivovaný Bifrost s cílem nakazit planetu Asgard. Tato modifikace bifrostu jim měla umožnit vstoupit do Pravého Stvoření, nakazit ho virem a rozšířit ho …

POKOUŠENÍ BOHYNĚ JANY A TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    už vícekrát jsem upozornil/a na praktiky bytostí z pekel, které používají na odvádění duší od Nás, Pána Ježíše Krista Boží rodiny a našich představitelů (např. http://svetelneinfo.cz/o-novych-praktikach-antitymu-bozi-rodiny/). Je třeba odhalit další způsoby, abyste měli nejen představu o zvrácenosti, falešnosti a podlosti negativního …

NEZBYTNOST MOJÍ INKARNACE DO ŽENSKÉHO TĚLA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,   aby mohl být aktivovaný negativní stav, muselo dojít nejdříve k oddělení mužského a ženského principu, vytvoření jednopohlavních bytostí v mužském a ženském těle. To však samo o sobě ještě nestačilo, protože každá bytost měla přímé spojení se mnou, tehdy Nejvyšším. …

BOŽÍ SLOVO NESTAGNUJE (DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 146)

DĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    přirozeností pozitivního stavu je neustálá změna, což vadí zejména našim odpůrcům ze zóny vymístění, kteří si libují ve stagnaci a touží po zachování status quo, aby jejich negativní stav trval věčně. Důsledkem toho je situace s přijímáním a chápáním Božího …

Poděkování

DĚKUJI TI AA MARTINKO SIRI MICHAELO ZA NESMÍRNOU OBĚŤ, KTEROU PODSTUPUJEŠ PRO CELÉ STVOŘENÍ SPOLU S GAIOU ZEMÍ VE 3D. VELMI TĚ MILUJI A VÁŽÍM SI SPOLUPRÁCE S TEBOU V MISI BOŽÍ RODINY Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+  

VÝZVY PSEUDOTVŮRCŮM, RENEGÁTŮM A ANTITÝMU BR OD TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    členové Týmu Boží rodiny byli včera požádáni, aby napsali vzkaz našim odpůrcům v peklech i na Nule, pokud to tak cítí ve svém srdci. Uveřejňuji všechny, které došly do doby zveřejnění tohoto sdělení a dle potřeby budeme pokračovat jindy. Jan …

O NOVÝCH PRAKTIKÁCH ANTITÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    mnozí z vás jste nyní svědky zesilujícího boje mezi světlem a temnotou, který se projevuje i na hmotné úrovni. Pracovníci temné strany v tomto čase přišli s novým střelivem proti naší Misi Boží rodiny, spočívajícího v …

UPŘESNĚNÍ ROLE ANTITÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    jak jsme napsali v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, v tomto světě zamořeném lží negativního stavu je nezbytné předávat pravdu po kapkách, aby ji vůbec někdo byl schopen přijmout (přirovnání k odlupování slupek cibule). Naše Mise Boží …