Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

FALEŠNÉ SVĚTLO

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    s blížícím se rozdělením lidstva se Pseudotvůrci snaží lapit co nejvíce lidských duší do svých pavoučích sítí a využívají k tomu především své agenty inkarnované z nejvyšších dimenzí zóny vymístění (tedy nejhlubších pekel) do těl většinou na pohled velmi přitažlivých …

ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM

Děkuji Míšo za Doplnění 8 PJKBR   DOPLNĚNÍ NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY    V Bibli, ve Zjevení svatého Jana se píše o „ženě oděné sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“ Na tomto místě přede všemi oznamuji, že toto znamení pojednává o Mojí přímé inkarnaci Janě Kyslíkové. …

SPOJENÍ ROZDĚLENÉHO A NÁVRAT DO BOŽÍ NÁRUČE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    v uplynulých dnech se děly a stále dějí převratné události, které hýbou doslova celým Multivesmírem. Jak jsem uvedl/a prostřednictvím AA Michala Rafaela ve sdělení Konverze zakladatelů negativního stavu a odhalení o Adrianě (http://svetelneinfo.cz/konverze-zakladatelu-negativniho-st…/), původní Trio vědců, později Pseudotvůrců, aktivátorů negativního …

KONVERZE ZAKLADATELŮ NEGATIVNÍHO STAVU A ODHALENÍ O ADRIANĚ

Děkuji Míšo SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    v nedávném sdělení jsme vás informovali o odchodu Endrisse do limba = neutrálního stavu. Jak jsem již zmínil, vládce pekel Alláh byl bytostí složenou ze dvou částí. První byla tvořena původní bytostí z nebe …

PŘEVRATNÁ UDÁLOST V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ (ENDRISS ALLÁH)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    naše Mise Boží rodiny zaznamenala další úspěch v zóně vymístění, který celé stvoření přiblížil konci utrpení a života bez lásky. Vládce pekel Endriss Alláh byl bytostí složenou z původní lidské bytosti Endrisse, kdysi láskyplné jako všechny z pozitivního stavu před …

PODVOD JMÉNEM SAMETOVÁ REVOLUCE

Děkuji Míšo SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA    Dne 17. listopadu 1989 došlo k tzv. Sametové revoluci, která znamenala pád komunismu nejen v tehdejší Československé socialistické republice, ale i v dalších státech východního bloku a o něco později i v samotném Sovětském svazu. Jen málokdo si je ale vědom faktu, …

SMYSL VĚČNÉ EXISTENCE BOHA

Děkuji Míšo SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA      Pán Ježíš Kristus je absolutní, nikým a ničím nestvořený Bůh, Stvořitel všeho a všech, jediný dárce života. Jeho existence, kterou můžeme nazvat jako „JEST“, se v objektivním absolutním stavu, nacházejícího se mimo časoprostorové kontinuum, nacházela vždy ve stavu BYTÍ. Toto „JEST“ …

SPOJITOST ČESKÉHO NÁRODA S MISÍ BOŽÍ RODINY

Děkuji Míšo za Doplnění 7 NZPJKBR   DOPLNĚNÍ 7 NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY    Přestože jsme v závěru Doplnění 6 uvedli, že v psaní této knihy budeme pokračovat na Nové Zemi, okolnosti božího plánu si v tomto čase vyžádaly uveřejnění ještě dvou dalších kapitol, které je potřeba v multivesmírném vědomí ukotvit v …