Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

KNIHY DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, s radostí vám oznamuji, že ve středu 13. 4. 2022 byly z brněnské tiskárny rozvezeny knihy druhé dávky Nového Zjevení do 13 Duchovních center Boží Rodiny (DCBR) v České a Slovenské republice a budou dále zdarma distribuovány dle potřeby a dokonalého plánu všem připraveným čtenářům. Vytištěno bylo 800 …

SLOVO OD BOHA PRO ŽENY II.

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Láska je ta nejkrásnější věc na světě a ty jsi její nositelkou. Tato energie je svěžím větrem, který tě vždy nasměruje tam, kam si žádá plán tvé duše. Láska je hybatelem celého veškerenstva. Dává život všem bytostem v mém krásném Stvoření, které právě ty pomáháš …

DEMOKRACIE A KOMUNISMUS NA ZEMI A V NEBI POHLEDEM PRAVÉ DUCHOVNÍ OPTIKY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dějiny planety Nula jsou vyplněny střídáním bezpočtu společenských a politických systémů, zasazených do určitých geografických míst, dávajících rámec jednotlivým kulturám. V průběhu tisíců let existence typické lidské rasy, v nichž pozemšťané fungují úplně jinak, než fungovali v érách …

JEN SRDCEM LZE DOJÍT SKUTEČNÉHO POZNÁNÍ PRAVDY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, jak už jsme napsali mnohokrát, naše Mise je zde pouze pro připravené. Těmito připravenými jedinci se stávají všichni, kdo jsou přístupni novému poznání založenému na idejích první a druhé dávky Nového Zjevení. Před každým, kdo se s Božím …

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXIII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO HANIČKU KREPERATOVOU   Milovaná Haničko, z celého srdce ti děkuji za to, že jsi blízkou spolupracovnicí a představitelkou boží, která zde zasvěceně den za dnem naplňuje své poslání, pro které ses rozhodla narodit na tuto planetu a kráčet v mých službách jako někdo, kdo je vědomým reprezentantem …

BŮH NEBYL NIČÍM ZAPŘÍČINĚN ANI STVOŘEN

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v několika předchozích Sděleních jsem vysvětlil smysl své věčné existence. Nyní se k tomuto tématu z jiných hledisek ještě vrátím, jelikož pochopení této problematiky je klíčové pro náležité přijímání mojí přítomnosti ve jsoucnu a bytí. Každá věc okolo …

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXII.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Martina Mořkovského   Milovaný Martínku, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za pokračující úspěšné nesení svého těžkého kříže, jehož tíha pochází zejména z oblasti zdravotních problémů. Během posledních měsíců jsi čelil velkému osobnímu soužení na hranici snesitelnosti a sáhl sis na dno …

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXI.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Evičku Pešlovou   Milovaná Evičko, moje velké sluníčko, mého srdce štěstíčko, nadešel čas, kdy bych ti rád pověděl pár slov, které se urodily jako šťavnaté plody v mém lůně, aby byly k užitku tobě i celému veškerenstvu, jemuž bude tento dopis přístupný. Děkuji ti za to, že …

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXX.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Martina Bučka   Milovaný Martínku, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina mám pro tebe slova, která z lůna mého absolutna doputují do tvého nitra, kde se budou moci uchytit, zakořenit a vyrůst do krásných květů, které bude zavlažovat tvoje jedinečná esence ve spojení s mojí Láskou. Právě …

PODSTATA PRVNÍ A DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ VE SPOJITOSTI S MISÍ BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, rozhodl jsem se poskytnout vám stručný rozbor dílčích pasáží z chatu, který proběhl 18. ledna mezi Evičkou C. a Renatou V., naší bývalou spolupracovnicí, která v počátcích fungování Týmu Boží Rodiny uznávala Janičku jako ženskou podstatu Boha/Bohyně v relativní podobě, …