Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (20)

20. DIMENZE    Pojem dimenze má několik významů. Nebudeme se zde zabývat tzv. vědeckým pojetím z planety Země 3D/Nula, které se vztahuje k rozměrům (délka, šířka, výška, čas), protože vědci zkoumají především hmotný antivesmír a považují ho za skutečný vesmír. Ve Stvoření existují 3 základní dimenze: 1. duchovní – Pán Ježíš Kristus je absolutní duch, …

VÍCE O TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    téměř po 3 letech od zahájení naší činnosti na sociálních sítích, zejména na facebooku, kdy se utvářel tým nejbližších spolupracovníků mojí přímé inkarnace Jany, tzv. Tým Boží rodiny, těsně před fyzickým převibrováním jeho první části na Novou Zemi, je třeba odhalit …

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

   Z níže uvedeného citátu z Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem vyplývá, že jsem upozorňoval/a na další změnu ve své přirozenosti ještě před duchovním probuzením své druhé přímé inkarnace Jany. V té době ještě nebylo možné sdělit více. Dialógy s Pánom Ježišom Kristom (citát dialogu 100 z roku 1999)    Nezabúdajte, že hlavnou záležitosťou je …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (19)

19. VIBRACE    Pán Ježíš Kristus je jediným zdrojem života v Multivesmíru, dokonce i tzv. mrtvého života v negativním stavu, který po omezenou dobu dovoluje kvůli nezbytnému poučení. Život je neustálý pohyb = kmitání, neboli vibrace všech vzájemně propojených částic, které tvoří všechny sentientní i nesentientní bytosti a prostředí, planety, slunce, galaxie, vesmíry…. Není nic, …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (18)

18. MANŽELSTVÍ    Pravé duchovní manželství je spojení dobra a lásky a pravdy a moudrosti, feminního (ženského) a maskulinního (mužského) principu. Nikdy neoznačuje vztah jednoho fyzického muže s jednou fyzickou ženou. V pozitivním stavu neexistují manželství ve smyslu pozemském, protože bytosti mají svobodu v navazování jakýchkoli i sexuálních vztahů kvůli lepšímu poznávání sebe, jiných a …

BOŽÍ SLOVO

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    Transformace lidstva a planety Země je nedílně spojena s přinášením a šířením Božího slova. Až do rozdělení lidstva budeme psát nejpravdivější a aktuální Slovo Pána Ježíše Krista Boží rodiny a předávat ho v podobě knih, sdělení a rozhovorů na webových stránkách, …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (17)

17. SEXUALITA    Sexualita je vodičem všech aspektů života z jeho původního zdroje Pána Ježíše Krista k rozmanitým nositelům života. Bez sexuální energie by nebylo možné tvořit další relativní bytosti a prostředí, sdílet a udržovat život v Multivesmíru. Aby Pseudotvůrci uspěli ve svém záměru zobrazit život bez Boha, museli co nejvíce omezit spojení s Nejvyšším …

ROZHOVOR S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM: O BOŽÍ MISI, SMYSLU EXISTENCE A ŽIVOTNÍ CESTĚ

Děkuji Míšo za rozhovor s PJK   ROZHOVOR S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM: O BOŽÍ MISI, SMYSLU EXISTENCE A ŽIVOTNÍ CESTĚ Byl jsem požádán, abych zpracoval rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem, který je tentokrát veřejný a určený našim přátelům a spolupracovníkům Boží rodiny. Zaměřuje se zejména na téma Boží mise, dotýká se filozofických otázek o smyslu …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (16)

16. NOVÁ ZEMĚ    Každá planeta je vyspělá sentientní = sebeuvědomělá multidimenzionální bytost. V každé dimenzi má i přírodní tělo, které poskytuje domov a vše potřebné jiným bytostem, např. lidem. Země byla stvořena Nejvyšším jako vesmírná knihovna s mnoha rozmanitými druhy rostlin a zvířat, sloužila jako genetický fond pro tvoření dalších světů relativními bytostmi. Po …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (15)

15. PSEUDOTVŮRCI    V knihách Nového Zjevení je poprvé doslovným jazykem vysvětlen důvod i způsob aktivace negativního stavu a role tzv. Pseudotvůrců, původně pravých lidí, nadělených obrovskými znalostmi a schopnostmi od Nejvyššího. V průběhu svého experimentování položili nejzvídavější z nich otázku: Jak by vypadal život, kdyby byl odvozován ne z duchovních principů a ne od …