Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

NEJNOVĚJŠÍ BOŽÍ PŘIROZENOST BYLA PŘEDPOVĚZENA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, ve sdělení „Proč je důležitá přítomnost Pána Ježíše Krista v těle ženy“ jsem v souvislosti s pojednáním o Nejnovější boží přirozenosti rozebral několik citátů z Dialogů a Korolárií. Citát z Dialogu č. 100 končil takto: „(…) Nezapomínejte, že …

O MÍSTĚ NANEBEVSTOUPENÍ BOHYNĚ JANY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dne 16. 1. 2021 se moje přímá inkarnace Jana přestěhovala z rodného Ústí nad Labem do Havlíčkova Brodu. Důvody toho, proč se moje ženská podstata narodila v severočeském Ústí, kde prožila téměř celý svůj pozemský život, jsem odhalil/a …

VŠECHNO, CO PROŽÍVÁTE, SLOUŽÍ VAŠEMU I OBECNÉMU DOBRU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Lidé si vytvořili škálu dobra a zla, které se od sebe snaží striktně oddělovat, aniž by většina z nich tušila, že nic není jen černé nebo bílé. Pozemšťané všechno posuzují relativními měřítky s velmi omezeným úhlem pohledu. Na základě toho hodnotí a soudí nejen události, …

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY VII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VESMÍRNÉ LIDI   Milovaní vesmírní přátelé, přišel čas, abych na žádost mojí představitelky Freily promluvil do vašich řad způsobem, kdy boží slovo diktované z absolutna a zaznamenané na planetě Nula tímto způsobem bude odesláno do vašich srdcí k těm, kteří mne máte v srdci. Já, Pán Ježíš Kristus …

STŘÍDÁNÍ PREZIDENTSKÝCH LOUTEK PO VOLEBNÍM PODVODU (TRUMP vs. BIDEN)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dne 20. 1. 2021 došlo po čtyřech letech úřadování Donalda Trumpa na postu prezidenta Spojených států amerických k výměně za Joea Bidena. Před volbami v roce 2016 jsem výjimečně dopředu odhalil výsledek voleb, ale už tehdy jsem zároveň …

PROČ JE DŮLEŽITÁ PŘÍTOMNOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA V TĚLE ŽENY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v této době jste svědky zesíleného třídění v řadách našeho Týmu, které je na jedné straně spojeno se zrychlujícím se duchovním vývojem těch, kteří berou tuto Misi jako prioritu, na straně druhé souvisí se zesilujícím tlakem Datasystému, jehož …

O ŽIVOTĚ V PRAVÉM STVOŘENÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. V rajských světech Stvoření budete žít úplně jiným způsobem života, v němž konečně dosáhnete svého plného potenciálu. Zúročíte vše, co jste během pozemské cesty zažili, stanete se učiteli mnohých, kteří neměli to štěstí dostat se na planetu Nula v době transformace. Už nebudete svázáni pozemskými pravidly, nebudete …

SHRNUTÍ MISE BOŽÍ RODINY V ROCE 2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, máte za sebou rok, který se do vašich srdcí zapsal zlatým písmem. Během uplynulých dvanácti měsíců došlo k vykonání nepřeberného množství duchovní práce, nesoucí na všech úrovních Multivesmíru bohaté ovoce, jež bude až do konce cyklu času k …

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY VI.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO TOMÁŠKA JANDU   Milovaný Tomášku, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti děkuji za to, že jsi jednou z nejjasnějších stálic v Týmu Boží Rodiny, která mou ženu Janičku a její nejbližší spolupracovníky, mezi něž bezpochyby sám patříš, provází už od počátků formování našeho Týmu. Jsi příkladným …