Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

ZAVRŠENÍ DŮLEŽITÉ ETAPY V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A NA ZEMI/NULE

Děkuji Míšo SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    během prvního podzimního dne roku 2018 došlo k završení série důležitých misí v peklech, které pod vedením archanděla Martiny Siri Michaely vykonávaly nehmotné podstaty některých mých nejbližších spolupracovníků. Tyto úkoly se týkaly pomoci padlým …

DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 140 O LÁSCE K PJK A PJKBR

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    mnozí z vás si stěžujete, že nedokážete pociťovat dost lásky ke Mně/Nám a považujete to za své selhání a nedostatek, vyčítáte si, že jste mnohem méně láskyplní, než ostatní atd. Odpověď najdete mimo jiné i v níže uvedeném citátu z …

O MÍSTĚ NAROZENÍ BOHYNĚ JANY

Děkuji Míšo SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    v Dialogu 56 (1. díl knihy) jsem vysvětlil, proč se narození mojí první přímé inkarnace v těle Ježíše Krista muselo odehrát právě v Betlémě, viz citát: „Kvůli velmi důležitým duchovním důvodům jsem se musel …

PŘEDSTAVENÍ 12 HVĚZD = 1. VLNA PŘEVIBROVÁNÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    tak jako měl Ježíš 12 učedníků (bližší vysvětlení: https://plus.google.com/10….), bude Janu v 1. vlně převibrování na Novou Zemi následovat 12 nejbližších spolupracovníků a představitelů PJKBR. Před rokem jsme je v souvislosti se znamením na nebi nazvali 12 hvězd (více: http://svetelneinfo.cz/previbrovani-bohyne-jany-12-hvezd/). …

PŘEDSTAVITELÉ A ODPŮRCI BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    už v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny jsem napsal/a, že mě v ženském těle Jany přijme jen nepatrné množství lidí na Nule. Moje působení nemohlo být předem odhaleno v žádných svatých knihách (kromě 12. kapitoly Zjevení Jana: Žena …

TŘI ZDROJE NZPJKBR A NEJNOVĚJŠÍ PŘIROZENOST BOHA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    V Dialogu 53 (https://plus.google.com/10412391711689985…/posts/gXYPLJMjvx1) jsou uvedeny 3 zdroje Nového zjevení a jejich vzájemné souvztažnosti: Nové zjevení Pána Ježíše Krista – souvztaží s duchovní myslí a dimenzí Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista – souvztaží s duševní (zprostředkující) myslí a dimenzí …

CO JE NOVÉ ZJEVENÍ, KDO HO PSAL A PÍŠE, CO JE BOŽÍ RODINA, KDO MŮJ PŘEDSTAVITEL A POD.

Děkuji Lukáši   SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM LUKÁŠE TOMANA    Nové Zjevení je souhrnem knih, jež byly sepisovány od roku 1982. Počínaje knihou Základy lidské duchovnosti bylo toto nejnovější Boží Slovo předáváno nejdříve průběžně po dobu cca 20 ti let Petru Danielu Francuchovi. V knihách Nového Zjevení, které je prvním přímým a doslovně …

DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 133

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní přestavitelé, splupracovníci a přátelé Boží rodiny,    v Dialogu 133 v 2. dílu knihy Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem je obsáhlá odpověď na otázku: Jak nebo jakými prostředky, zážitky, vhledem, či čímkoli může nějaký čtenář Nového zjevení dospět k definitivnímu závěru, že ty, Pán Ježíš Kristus, jsi …

KONVERZE PRVNÍ KRÁLOVNY RENEGÁTŮ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,    již dříve jsme vás na základě několika sdělení informovali o aktuálním dění v zóně vymístění, které se každým okamžikem neustále vyvíjí. V poslední době se v peklech děje mnohem víc událostí, otřásajících samotnou podstatou negativního stavu. Na přelomu …