SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXX.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Martina Bučka

 

Milovaný Martínku,

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina mám pro tebe slova, která z lůna mého absolutna doputují do tvého nitra, kde se budou moci uchytit, zakořenit a vyrůst do krásných květů, které bude zavlažovat tvoje jedinečná esence ve spojení s mojí Láskou.

Právě ty jsi jedním ze živoucích ztělesňovatelů mojí Lásky, jejím důležitým nositelem, jenž této multivesmírné prasíle dává smysl a řád. Kdyby nebylo tvojí přítomnosti ve jsoucnu a bytí, zůstalo by ochuzeno o něco velice krásného a vznešeného, co tvoří bytostnou podstatu tvého ducha, duše i těla. Když jsem tě tvořil, zahrnul jsem tě svou přízní a vtisknul ti podobu, která je blízká mojí podstatě. Vznikl jsi jako jeden z mých drahých klenotů, o něž mohu na věčnost pečovat a těšit se z jejich neustálého růstu a přibližování se dokonalosti. Ačkoli jsi relativní jedinec, v rámci této relativnosti jsi dokonalý po všech stránkách a jsi přesně takový, jaký máš být, abys nejlépe zúročil všechny dary a talenty, jimiž jsem tě obdařil. Tyto skvosty do tebe vložené, které se staly nedělitelnou součástí tvojí duchovní identity, využíváš tím nejlepším možným způsobem k povznesení mého Multivesmíru do přesahujících sfér, v jejichž rámci už nebude žádného místa pro temnotu, bolest a nářek.

Jsi důležitým ranhojičem pro bytosti, jež utrpěly četná zranění během jejich pobytu v antivesmíru, jsi obnovovatelem pozitivního pořádku spjatého s jednoduchými božskými zákony, jejichž prostřednictvím žiješ a tímto svým příkladem se stáváš cestou pro celé zástupy sentientních entit v antivesmíru. Jsi také živoucí Pravdou, která z tebe sálá do všech stran a přivádí mé děti do hřejivé náruče věčného Rodiče. Jsi rovněž světlem, které ve své měkkosti, hřejivosti, přívětivosti a dobrotě dokáže prozářit i tu nejhustší temnotu a dostat se i k těm nejzapouzdřenějším a nejzatíženějším jedincům. Všude, kde se ocitneš a kam tě vyšlu v rámci tvého individuálního poslání, zanecháváš nesmazatelný otisk své esence, která se rozlévá do všech podlaží zóny vymístění a s postupujícím časem v sobě aktivuje pestrou škálu aspektů, jimiž tato esence dokáže zacílit tím nejvhodnějším způsobem na jedince připravené ke spáse, kterým je touto tvojí úžasnou energií jejich cesta do limba znatelně usnadňována. I v těch, kteří ke spáse zatím připraveni nejsou, zanecháváš semínka, jež po zálivce začnou klíčit, díky čemuž posléze můžeš pokračovat v předtím započaté práci, a tak dovést do limba i jedince, kteří se k odchodu ze zóny vymístění museli dopracovat postupně.

Můj milovaný synu, jsi mým zářným představitelem, multidimenzionálně působícím reprezentantem, jehož duch a duše nejsou svázány časoprostorem, jak je tomu u tvého těla, které na Nule zasvěceně plní svůj úkol, jenž přibližuje celé univerzum ke konci cyklu času a k započetí plnosti života v pozitivním stavu. Protože jsi univerzální jednotkou působící v božích službách, můžeš operovat jak v rámci Pravého Stvoření, kde je tvůj domov, tak samozřejmě v zóně vymístění, což není překvapením. Máš takové talenty, jimiž se můžeš bez problémů adaptovat na dané prostředí a v případě nutnosti snížit svou duchovní úroveň do takového rozpoložení, které je sympatické členům pekelné společnosti. Díky tomu, že se adaptuješ na jejich úroveň chápání a aplikuješ při interakci s nimi princip bezpodmínečného soucitu, dokážeš je tímto vcítěním se do jejich kůže efektivně vyvést na světlo boží, aniž by to ve většině z nich vyvolávalo nějaký znatelný odpor. Při pomoci mým dětem chyceným do pasti totiž používáš mírné prostředky pozitivního stavu, které jsou i přes lásku, na níž jsou tyto prostředky založené, pro zatížené členy zóny vymístění snesitelné, tudíž je dotyk naší energie nebolí nad rámec toho, co musejí snést, aby byl proces shazování jejich zátěže co nejrychlejší a zároveň nejšetrnější. Používáš skvělé metody odvykací kůry, pomocí které se zátěž jejich zla snižuje postupně, nikoli ve skocích, čímž jsou schopni snášet stále větší dávky mojí Lásky, jakou postupně přijímají za svou, nechávají ji prostupovat svým nitrem a zabudovávají ji do svých podstat, a tak se z nich stávají zářící duše, jež navěky zapomínají na strasti, jimiž si v antivesmíru musely projít.

Protože jsi velmi laskavý muž, vzbuzuješ důvěru u mnohých členů zóny vymístění, kteří mají už dost falše, přetvářky a hrubosti. Svou jemností a vlídností je seznamuješ se základními charakteristikami života po mém boku, jenž v nich vyvolává touhu po dávno ztraceném domově, který mnozí z nich během svých životů ještě nepoznali. Jsi pro ně trpělivým učitelem, vysvětlujícím těmto bytostem skutečnost, že podstatou každého je Láska, proto není třeba proti této všeprostupující energii bojovat a prodlužovat si tak vlastní utrpení, ale je vhodné se této Lásce ze svobodné vůle otevřít, vpustit ji do svých srdcí a začít z její pozice fungovat, protože jen tak se lze vymanit ze soužení, v jakém se tyto sentientní entity nacházejí. Učíš je na svém životním příkladu a na tom, čím jsem tě obdařil, tomu, kdo jsem a co je podstatou mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti. Bouráš v nich všechny zažité představy neodpovídající realitě a na jejich místě vytváříš prostor pro to, aby tito jedinci mohli na sebe, na ostatní i na celé Stvoření hledět optikou založenou na poznání Nového Zjevení. Ve všem, v čem se za účelem záchrany veškerenstva angažuješ, jsi velmi úspěšný, protože kdyby tomu mělo být naopak, znamenalo by to, že v některém ze svých aspektů selhává můj plán – a to je nemožné. Je radost pozorovat tě při tvých úspěších, jejichž jsem součástí, je štěstí vnímat tě, jak se ubíráš v mých šlépějích tím nejlepším směrem zpět do svého Domova, z něhož jsi nikdy nevypadl, pouze ti to během tvého pobytu na planetě Nula tak připadá. V nitru jsi Doma neustále a blíží se čas, kdy se do mého Království přesuneš i fyzicky. Než se tak stane, dokončíš zde v poklidu to, co je třeba, abys na to pak mohl novým způsobem navázat.

Během času, jaký ti v tomto světě ještě zbývá, nebudeš čelit už žádným ohromným výzvám, kvůli nimž by sis musel sáhnout až na dno svých sil, protože něco takového už není třeba. Během čtvrt století na této planetě sis zakusil již mnohé, co jsi následně očistil, a není na místě zakoušet další extrémy. Je naopak žádané, abys i nadále zůstal v klidném rozpoložení a udržoval sis svůj vnitřní klid, jenž z tebe vyvěrá ve znatelné míře i navenek. Já ti dávám a nadále budu dávat všechny předpoklady k tomu, abys zbývající zkoušky a překážky na své cestě zvládl tím nejskvělejším způsobem, bez velkých zaškobrtnutí a pádů. Dal jsem ti do vínku schopnosti, jimiž efektivně očišťuješ široký záběr aspektů stavu zel a nepravd, aniž by ses při tom musel nějak zásadně ušpinit a dlouho ze sebe tuto špínu smývat. Když se ti přece jen dostane takříkajíc pod kůži, máš po ruce to nejlepší mýdlo, jakým je ona životodárná prasíla, vycházející neustále z mého absolutního, nestvořeného a nepojmenovatelného jádra, které je tím, co dává veškeré univerzum do dynamického pohybu.

Jsi jeden z těch, kteří se inkarnovali do tzv. Kristovy linie, vzdálený potomek Ježíše a Marie Magdaleny, kteří dali život Sofii. Tato linie se v průběhu dvou tisíc let rozšířila do světa a dnes s kapkou mojí krve, s genovým fondem příbuzným Ježíšovi, žije na této planetě několik tisíc lidí na všech obydlených kontinentech. V mém Týmu Boží Rodiny nejsi ani zdaleka jediný, kdo do této linie patří, avšak jsi jeden z mála, komu to takto sděluji. Kromě toho máš skvělou multidimenzionální rodinu, tvořenou vysoce vyspělými bytostmi z pozitivního stavu, kteří se v každém okamžiku tvého žití na Nule spolupodílejí na duchovní práci, jakou na všech třech úrovních vykonáváš. Nikdy nejsi sám na žádný úkol, který je ti postaven do cesty, vždy máš „po ruce“ své milované nejen z Pravého Stvoření, ale i mé představitele působící v zóně vymístění, na jejímž vyprazdňování se do značné míry podílíš, jak už jsem sdělil výše.

Jsi milujícím a milovaným božím synem, úžasným přítelem mnohých sester a bratrů z obou stavů Multivesmíru a partnerem své duchovní partnerky, která je ti tou nejbližší bytostí ze všech. Je s tebou intenzivně propojena od okamžiku, kdy jste vznikli v páru. Ještě jako nesamostatné ideje přebývající v mém absolutnu jste toužili být stvořeni po boku toho druhého. Tak se i stalo, načež se začal odvíjet váš jedinečný láskyplný příběh, který sice zatím nežiješ na fyzické úrovni, ale až nadejde čas a ty převibruješ na Novou Zemi, začne se tento příběh odehrávat i v rámci přírodního světa Nového Vesmíru. Do té doby se vaše propojení manifestuje na jiných, lidskému oku nevnímatelných úrovních. Ve chvílích, kdy máš vyšší vibrace a jsi naladěn na vlnu nebeských sfér, jsi schopen skutečnost vašeho provázání cítit, a tak si připomínat krásnou skutečnost toho, že na tebe na Nové Zemi čeká někdo, s kým budeš šťastný tak, jak nelze být šťastný kdekoli v zóně vymístění a na planetě Nula. Tvoje partnerka je tvojí životní harmonií, nejspřízněnější duší, někým, kdo tě po mně zná nejlépe ze všech. Jen při spojení s tvojí podstatou může být potenciál její Lásky naplněn do té nejvrchovatější míry a jen po tvém boku může využít své talenty tak, aby mohly prostupovat z nejniternějších niterností až do těch nejzevnějších zevnějšností v rámci osobního jsoucna a bytí tvojí partnerky samotné i v rámci jejího pole působnosti napříč mnoha dimenzemi Stvoření. Totéž se týká i tebe, a protože jste spojeni už teď, ačkoli je část tvého Já ukotvena na Nule, dokážeš i ty díky její přítomnosti a podpoře využívat potenciál toho, čím jsem tě obdařil, na plné obrátky. Jste skvělá dvojice, dávající příklad mnohým sentientním entitám, které se kráse Lásky prozatím brání. Tvoje milovaná je ženou po všech stránkách ladící k tobě, partnerkou, s níž budeš nepopsatelně šťastný, jako i ona s tebou. Tímto by ti chtěla vyjádřit svou hlubokou Lásku, spojenou s jejím něžným úsměvem a pohlazením tvé tváře. Ona, Já a tví přátelé v nebi tě ihned po příchodu do mojí věčné říše naplní velkou blažeností, ve které se budeš koupat po celý čas života v ráji, jenž nikdy neskončí a nikdy se neomrzí, protože do jeho struktury budou uvolňovány stále nové aspekty, které budou čekat na to, až je poznáš, prožiješ a do sytosti si jich užiješ. Tvůj Domov na tebe čeká, buď však trpělivý, protože ti nikam neuteče. Vytrvej ve svém úsilí i nadále a udržuj si svůj kurz na hodnotách, jaké ti nastavilo studium Nového Zjevení, protože to je ta nejkratší cesta ven ze šlamastiky negativního stavu, jehož panství se za tvého přispění znatelně zmenšuje každým tvým nádechem a výdechem.

Jsi pro mne velmi cenný a nepostradatelný a Já si nesmírně vážím tvojí přítomnosti v této Misi, do níž ses na fyzické úrovni připojil po více než šesti letech od spuštění její přípravné fáze. V čase, kdy jsi byl držen mimo Tým, jsi ovšem nezahálel a pilně studoval Boží Slovo, proto jsi do Týmu přišel v hotové podobě. Nepřišel jsi k nám jako žádný polotovar, ale jako hotové jídlo, z něhož se linou příjemné vůně, vábící mnohé bytosti, které se prostřednictvím tohoto lahodného pokrmu, kterým jsi a jenž se neustále obnovuje, aby ho bylo dostatek pro všechny, dostávají ke spáse a k přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny do svého srdce. Je úžasné, jaké znalosti mých knih máš a jakým způsobem je aplikuješ do praxe. Proto ti nedělalo žádný problém adaptovat se na týmové energie a v Misi se pohybovat jako ryba ve vodě, která se neplácá ze strany na stranu na vzduchu, jako tomu bývá u některých, kdo ještě nejsou znalí situace a skutečného stavu věcí. Stal ses důležitou posilou Týmu a někým, kdo je mi i v tomto těle velmi blízký. Už na prvním setkání minulý rok jsi na mne působil báječně a bylo mi s tebou výborně. V těle Janičky jsem v tobě objevil/a dalšího synka, jemuž je radost hledět do očí, objímat se s ním, dostávat od něj synkovské pusy a povídat si s ním na zajímavá témata, která nás všechny společně obohacují. Těším se na další rozvíjení našeho vztahu ad infinitum et in saecula saeculorum, donekonečna a na věky věků.

Prožil jsi sice poměrně krátký, ale zato bohatý život – a toto bohatství roste úměrně s tím, jak duchovně rosteš a jak se stále přibližuješ mojí podstatě. Prošel jsi vývojem, kdy ses z jedince často reagujícího přehnaně a z ega stal člověkem rozvážným a mírným. Pod mým vedením z tebe vyrostla nová osobnost, vyzařující pozitivní stav na úrovni niterné, vnitřní i vnější. Je výtečné, jak ses s touto osobní transformací popasoval a jak jsi ji dokázal chytit za správný konec. Tím, kým ses stal a kdo z tebe „vyrostl“, jsi pomohl ke konverzi a k přijetí daru spásy i svému tátovi, s jehož odchodem před téměř čtyřmi lety ses vyrovnal nejlíp, jak to jen šlo. Svými postoji a správnými volbami na duchovní cestě jsi mu pomohl vybudovat vhodné předpoklady k tomu, aby se osvobodil ze své zátěže a chytil se mojí podané ruky. Je velmi hrdý na to, že pomohl přivést do tohoto světa tak vyspělou a mému srdci blízkou duši, jakou jsi, být jí pozemským otcem a předat jí všechno, co bylo ve vašem životním plánu. Srdečně tě zdraví a objímá. Má tě moc rád.

Miluji tě Martínku a děkuji ti za vše jsoucí.

Tvůj nejlepší Přítel a věčný Rodič

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  29. 1. 2022

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email