KNIHY DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

s radostí vám oznamuji, že ve středu 13. 4. 2022 byly z brněnské tiskárny rozvezeny knihy druhé dávky Nového Zjevení do 13 Duchovních center Boží Rodiny (DCBR) v České a Slovenské republice a budou dále zdarma distribuovány dle potřeby a dokonalého plánu všem připraveným čtenářům. Vytištěno bylo 800 knih od každého ze 3 titulů:

1. NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

    DOPLNĚNÍ NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

    ROZHOVORY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM BOŽÍ RODINOU

    281 stran

2. DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

    63 stran

3. SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

    323 stran

Děkuji všem, kdo jste svými finančními prostředky, komunikací s profesionálním grafikem, tiskárnou, ochotou uskladnit knihy a podílet se na jejich šíření ve hmotě a jinou duchovní, duševní a fyzickou podporou umožnili vydání těchto nesmírně důležitých knih, které stejně jako předchozí Boží slovo v první dávce Nového Zjevení přes Petra Daniela Francucha pomáhá ukončovat negativní stav a v budoucím cyklu času tvořit a žít život v plnosti pozitivního stavu.

Velmi si vážím spolupráce s vámi všemi, miluji vás a těším se na vás kdykoli a kdekoli.

ANA, PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA15. 4. 2022

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email