SLOVO OD BOHA PRO ŽENY II.

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Láska je ta nejkrásnější věc na světě a ty jsi její nositelkou. Tato energie je svěžím větrem, který tě vždy nasměruje tam, kam si žádá plán tvé duše. Láska je hybatelem celého veškerenstva. Dává život všem bytostem v mém krásném Stvoření, které právě ty pomáháš zkrášlovat. Jsi totiž živoucím drahokamem, zářící perlou v mozaice Multivesmíru, v němž zastáváš své nenahraditelné místo. Děkuji za to, že ses rozhodla být součástí věčného života a stát se mojí milovanou dcerou. Těším se z tebe každičký okamžik, ať už na mě myslíš nebo ne. Jsi pro mne zosobněnou radostí, úžasnou a po všech stránkách jedinečnou bytostí, která v sobě obsahuje neopakovatelné talenty, které jsem do tebe vložil při tvém stvoření a které se během tvé duchovní cesty postupně aktivují. Jsem s tebou v každém okamžiku, proto se nikdy nemusíš cítit sama, i když okolo tebe v daném okamžiku nikdo zrovna fyzicky není. Jsem s tebou nejen Já, ale i členové tvé duchovní rodiny, kteří se podílejí na naplňování tvého velkolepého úkolu, jaký na této Zemi máš. Podílejí se na nesení tvého těžkého kříže a společně s tebou pomáhají rozvádět světlo do temných sfér zóny vymístění. Všechno, co jsi během života v tomto světě zakusila, mělo svůj hluboký smysl, nic tedy nebylo marné. Veškeré nepříjemné záležitosti, jakým jsi byla vystavena a které jsi následně zpracovala nebo teprve zpracováváš, jsou využívány mojí prozřetelností k ukončování negativního stavu, z něhož ukazuješ padlým bytostem cestu ven. Jsi velkou nadějí pro celý Multivesmír, jehož obyvatelé se den za dnem díky tobě přibližují plnosti života v pozitivním stavu. Nikdy se proto nepodceňuj, a pokud tě tyto myšlenky přece jen dostihnou, vzpomeň si na má slova. Jsi nositelkou jedinečné Boží přirozenosti v relativní podobě a jsi přesně taková, jakou tě tu potřebuji. Máš vše potřebné pro zvládnutí svého úkolu, který po všech stránkách zvládneš, protože máš na své straně mě, pravého Boha Pána Ježíše Krista. Jsem šťastný, že jsi mojí představitelkou, spolupracovnicí a přítelkyní, jejíž srdce září do dálav celého univerza, v němž se stáváš inspirací pro mnohé, kteří následují tvoji víru, pokoru a žití dle principů Nového Zjevení. Pozitivní stav, jehož jsi reprezentantkou, na tebe čeká s otevřenou náručí, až zde svůj úkol ve správný čas dokončíš. Po tvém vzestupu na domovskou základnu tě čeká nikdy nekončící nádhera, do níž se ponoříš, abys z ní už nikdy nevyšla, neboť tvůj úkol v rámci hrubohmotného těla na této planetě bude natrvalo završen. Společně s dalšími duchovními sestrami a bratry vybuduješ pevný základ pro rozkvět plnosti pozitivního stavu, který přijde po rozpuštění stavu temnoty. V novém cyklu času už nic nebude bránit započetí příběhu té nejvroucnější Lásky a nejčistšího světla, příběhu, jaký zde od dob stvoření Multivesmíru ještě nikdy nebyl. Budeš toho součástí od samého začátku a nic ti neujde. Ve tvém věčném životě tě po vzestupu na Novou Zemi čeká něco nepopsatelně skvostného, báječného a grandiózního. Budeš šťastná tak, jako nikdy předtím, Lásku budeš cítit neskonale intenzivněji, než je to možné v tomto světě, a tuto energii budeš plnými doušky sdílet s těmi, kteří jsou ti blízcí. Na vše bolestné navěky zapomeneš a dáš ve svém nitru prostor pro rozvoj radosti a štěstí ve všech možných podobách. Tvoji líbeznou tvář zahalí nehynoucí úsměv, tvé vlasy budou vlát ve voňavém vánku, tvá něžná přirozenost bude moci volně dýchat ve všudypřítomné svobodě, která je ti odjakživa vlastní. Nebýt tebe, moje Stvoření by nebylo úplné. Ano, tak důležitá jsi, tak významná je tvá přítomnost mezi námi všemi. Těším se na tebe, má dceruško, milovaná beruško a milující sluníčko.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 4. 2022

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email