Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

Sdělení PJK od Helenky

Děkuji Helenko za sdělení a básničku PJK 29 . července 2017    Moji milování nejbližší spolupracovníci BR , vaše přestěhování do DCBR v Duté Zemi poblíž Telosu se již přiblížilo natolik, že již velmi brzičko přijde ten dlouho očekávaný den, kdy vás vysvobodím z této nepřirozené pseudoreality a přivedu vás spolu s vesmírným lidmi do …

Sdělení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny o dokončení léku

(PŘIJATO AA RAFAELEM) Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny,    oznamujeme, že v noci z 24. na 25. července 2017 byl v těle Martiny (Siri Kaminari) zcela dokončen proces vytváření léku pro nakažené bytosti, které v sobě mají zakomponován speciální virus od Pseudotvůrců. Nakažení se týká i několika našich spolupracovníků, díky jejichž nemoci byl proces vytváření …

Slovo Pána Ježíše Krista

Děkuji ti Jani za sdělení PJK 24.7.2017 11:00 h. Moji drazí, slyšte slovo moje k vám.    Děti moje, lásky moje, pozvedněte vaše SVĚTLA VÝŠE A ČASTĚJI NAD VAŠI ZEMI. ZVEDNĚTE POCHODEŇ LÁSKY A MÍRU K SRDCÍM VŠECH LIDÍ SVĚTA. Jen láska a milující vaše srdce vyvede váš svět do roviny světa bez válek a …

Definice duchovní smrti – odejmutí věčného života

Děkuji ti AA Rafaeli v těle Michala za nové Boží slovo    Nyní si přibližme obecnou definici duchovní smrti. Duchovní smrtí se pojímá zastavení toku veškerých životních energií neustále vyvěrajících z absolutního stavu Pána Ježíše Krista směrem do nitra sentientní entity, které ji oživují a vyživují od okamžiku jejího vzniku a zajišťují tak její vývoj …

Žít přítomností, budoucností nebo minulostí?

Děkuji Lukáši za sdělení PJK    Většina lidí na této Zemi se snaží najít ten správný přístup k sebepojetí, odpovědět si na otázku: Jak vůbec vést tenhle typicky lidský život, jak ho pojmout? Nyní nastala příhodná chvíle v rámci doby „restartu“ tyto věci definovat. Především je nutno sdělit fakt, že většina lidí žije MINULOSTÍ. Vzpomínají …

O soudech, pocitech a vyciťování

Děkuji Lukáši za sdělení PJK    Mnozí z vás se pozastavují nad hokejovými tématy v příspěvcích Lukáše Tomana. Je načase odklonit ryze lidský způsob pojetí a vnímání. Já, PJK, jakožto absolutní, nebuduji Novou Zemi v 5.D. jako místo, kde se bude jen padat hlavami na zem před mojí velikostí – toto chce Alláh. Už na …

První kontakt

DĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    Moje přímá inkarnace Janička žila do svých téměř 46 let jako drtivá většina lidí, aniž by věděla, kdo je a jaké tu má poslání. Bylo to nezbytné opatření, jednak proto, aby poznala co nejvíce aspektů života v negativním stavu, a aby Pseudotvůrci …

Pán prstenů

DĚKUJI LUKÁŠI ZA SDĚLENÍ PJK    Nadešel čas použít a položit do nového kontextu známou zfilmovanou trilogii Pána Prstenů. Skvělý je Pán Prstenů, když si celý jeho příběh a děj přirovnáte k aktuální misi Boží rodiny. Mé dítky, v rámci rozšíření vědomí o velikosti a dosahu naší aktuální mise, abyste lépe pochopili velikost toho, čeho …

Pozitivita a láska jako zbraň k ochromení soupeře

Děkuji ti Lukáši za sdělení PJK    Kde vládne většinově pozitivita a láska, tam negativita nemá šanci k aktivaci sváru a konfliktu, byť se snaží uchytit sebevíce. Většinou se snaží vrazit klín do slabých míst mezi klíčové vztahy, vyhledává konfliktní příležitosti, toť samotná povaha a přirozenost neg.stavu. Pamatujte, že ďábel vždy obchází jako lev řvoucí …

Sdělení PJK skrze Lukáše Tomana

DĚKUJI LUKÁŠI TOMANE ZA SDĚLENÍ PJK    Má boží rodinko. Nastává čas aktivní fáze. Zapojme se do moderování různých polo-probuzených skupin, co jich po FB je. Využijme tento nástroj v jeho plném potenciálu k šíření božího slova a Nových Zjevení. Ve všech případech se nechte vést mnou, PJK a svou intuicí v tom kam, kdy …