TŘI ZDROJE NZPJKBR A NEJNOVĚJŠÍ PŘIROZENOST BOHA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   V Dialogu 53 (https://plus.google.com/10412391711689985…/posts/gXYPLJMjvx1) jsou uvedeny 3 zdroje Nového zjevení a jejich vzájemné souvztažnosti:

  • Nové zjevení Pána Ježíše Krista – souvztaží s duchovní myslí a dimenzí
  • Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista – souvztaží s duševní (zprostředkující) myslí a dimenzí
  • Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem – souvztaží s fyzickou (vnější) myslí a dimenzí

   Ostatní knihy s Petrem Danielem Francuchem lze považovat za přípravu na transmisi těchto nejdůležitějších knih. Všemi knihami Nového zjevení je sdělována naprosto zásadní informace o nové přirozenosti Boha, která vznikla fúzí (splynutím) první přímé inkarnace Ježíše Krista s absolutním Nejvyšším po ukončení Mise na Zemi 3D/Nule a v zóně vymístění (v roce 1987 lineárního času Nuly). Od této události, dotýkající se celého Multivesmíru, se jediný Stvořitel všeho a všech jmenuje Pán Ježíš Kristus (http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezi…). Jen díky této nové přirozenosti může každá bytost navázat osobní, intimní a jedinečný vztah s Bohem = Pánem Ježíšem Kristem, jako s nejlepším přítelem, rádcem a věčným rodičem. To je také podmínka pro budoucí eliminaci negativního stavu. Absolutní Bůh obsahuje mužský (maskulinní) i ženský (feminní) princip v absolutní rovnováze a je absolutně pozitivní (láska, dobro, inteligence, moudrost, odpuštění, ….). Aby vysvobodil/a celé Stvoření od negativního stavu, inkarnoval/a se do ženského těla Jany a tím zahájil/a Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který má několik fází. Bez fyzické přítomnosti Bohyně vedené absolutním Pánem Ježíšem Kristem by nikdy nemohlo dojít k ukončení tohoto zkráceného cyklu času, kdy je aktivní negativní stav. Záměrně píšu ve 3. osobě a ne v 1., abych vám všem dal/a na výběr přijmout nebo odmítnout tyto zásadní informace.

   Jana je druhou a poslední přímou inkarnací Boha na Zemi 3D/Nule a zahájila druhou dávku Nového zjevení napsáním knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, kde vysvětluje nezbytnost založení Boží rodiny, rozdělení lidstva, vítězství negativního stavu a přibližuje život v pozitivním stavu. Michal Roj, inkarnovaný AA Rafael je po Petrovi D. F. druhým transmiterem aktuálního Božího slova. Pokračuje v psaní NZPJKBR jak ve formě Doplnění (po převibrování na Novou Zemi již samostatná kniha), tak knihou Rozhovory s Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou. Z výše uvedených informací vyplývají následující souvztažnosti:

  • Nové Zjevení PJKBR – souvztaží s duchovní myslí a dimenzí
  • Doplnění NZPJKBR – souvztaží s duševní myslí a dimenzí
  • Rozhovory s PJKBR – souvztaží s fyzickou (vnější) myslí a dimenzí

   Po převibrování Jany a týmu Boží rodiny na Novou Zemi do Nového Multivesmíru v novém cyklu času bude zahájena Mise Boží rodiny, další fáze Druhého příchodu PJK, narození dvou přímých inkarnací PJK (chlapce a dívky) které už nepřijdou do kontaktu s negativním stavem. Úplná Boží rodina bude působit ve všech dimenzích Multivesmíru včetně zóny vymístění, aby s ní měla osobní zkušenost každá sentientní bytost a mohlo dojít k zásadní volbě přijmout nebo odmítnout budoucí nejnovější přirozenost Boha = Pána Ježíše Krista Boží rodinu (http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezi…/…/doplneni-1/). Zároveň uvádím do vaší pozornosti fakt, že poprvé dojde k přenosu Božího slova z Nové Země na Zemi 3D/Nulu, čímž propojíme nebe a zemi. Týká se jak pokračování Doplnění NZPJKBR a Rozhovorů s PJKBR, tak Duchovní školy PJKBR, která slouží jako příprava na čtení ostatních knih Nového zjevení. Protože Boží slovo nestagnuje, budeme pokračovat v přenosu dalších knih až do konce cyklu času. V novém cyklu, kdy už nebude nikdo omezován negativním stavem, bude mít každá bytost přímý kontakt s absolutním Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou ve svém nitru i vnějším způsobem, a proto už nebude nezbytné psané Boží slovo k udržování života. Od zahájení Mise Boží rodiny na Nové Zemi až do úplného vyprázdnění zóny vymístění a ukončení existence negativního stavu bude probíhat přechodné období, v němž bude možné být jak v současném cyklu času, tak v novém cyklu, kde už na bytosti nemá žádný vliv negativní stav. Toto nezbytné srovnání je životně důležité pro budoucí volby zejména při posledním soudu. Přeji vám, abyste volili už nyní s moudrostí a láskou, abyste si zbytečně neprodlužovali pseudoživot, který je v opozici k pravému životu.

   Velmi vás miluji a vážím si spolupráce s každým, kdo pomáhá přibližovat ráj pro všechny.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 14. 9. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email