Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

Role Moniky Novákové v týmu Boží rodiny

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY    Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny.    Uplynulý rok byl tím nejnáročnějším jak pro moji přímou inkarnaci Janičku, tak pro všechny spolupracovníky, protože v rámci výcviku došlo ke kontaminaci týmu BR tajnou agentkou Pseudotvůrců v těle Moniky Novákové. Jako absolutní Bůh vím vše, ale nemůžu zasahovat v době, …

Sebeláska

Děkuji Helenko za sdělení PJK    Sebeláska je velmi důležitým aspektem ve vašich životech, protože skrze ni vede i láska ke mně k PJK – Jak můžeš milovat mě, když nemiluješ ani sám/sama sebe?    Milovat sebe a kohokoliv či cokoliv vůbec je velmi důležité, má to mimo jiné také i multivesmírný význam pro celé …

Vyjádření k citátu z Nového Zjevení Pána Ježíše Krista

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY Z 5. 7. 2016 „A všichni, kteří kdy přijdou po Mně, budou také zloději a lupiči.„     Toto sdělení znamená, že každý, kdo bude prohlašovat, že je inkarnací nebo reinkarnací Pána Ježíše Krista či jakéhokoliv jiného Boha, božství, Mesiáše, Spasitele či Avatara či archanděla, anděla, apoštola či jakékoliv dávné …

Třídění

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, v posledních dnech sílí útoky na naši Misi Boží rodiny nejen zde na facebooku, a proto je třeba v zájmu celého Multivesmíru přistoupit k zvýšení ochrany našich profilů, kde šíříme nejvyšší pravdu, která je trnem v oku Pseudotvůrcům a jejich přisluhovačům. Dnešním dnem …

Setkání v Ústí nad Labem

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    Včera 24. 6. 2017 došlo k velmi důležité události, jejíž význam zatím nelze docenit. Na návštěvu mojí přímé inkarnace Janičky do Ústí nad Labem přijeli Michal (AA Rafael), Renata (Tara) a Michal (Tariel) a strávili spolu velmi příjemný den nejdříve rozhovory u …

O vzniku a počátku negativního stavu v jeho aktivní podobě

Děkuji ti Moni za sdělení PJK    V těch dávných dobách (daleko před pádem Atlantidy), byli nynější Pseudotvůrci, pouze šikovnými vědci. Zkoumali nejrůznější aspekty života. A také genetiky. Ostatní bytosti ale jejich výzkumy nezajímaly natolik, jak by se mohlo zdát. A jejich úspěchy neměly takovou odezvu, jakou si podle smýšlení oněch vědců zasluhovali. Byli jiní, …

Boží Láska je nekonečná

Článek z www.bozirodina.cz    Planeta Země je na cestě do 5. dimenze a čím vyšší vibrace má, tím více se projevují rozdíly mezi jejími obyvateli, hlavně lidmi. Negativní a materialisticky založení lidé jsou ještě sobečtější a agresivnější, zatímco pozitivní a duchovně založení lidé jsou láskyplnější a mírumilovnější. Toto fyzické dělení lidstva bude ještě nějakou dobu …

Sdělení PJK 14.6.2017

Děkuji Helenko za sdělení PJK Moji milovaní spolupracovníci,    nastal čas, abych vám osvětlil situaci ohledně přestěhování do DCBR v duté Zemi poblíž podzemního města Telos.    Jak bude toto celé probíhat? Plně mi důvěřujte, váš příchod do DCBR bude o mnoho krásnější, než si dovedete momentálně představit. Jak již víte, nemůže být vše zcela …