UPŘESNĚNÍ ROLE ANTITÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   jak jsme napsali v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, v tomto světě zamořeném lží negativního stavu je nezbytné předávat pravdu po kapkách, aby ji vůbec někdo byl schopen přijmout (přirovnání k odlupování slupek cibule). Naše Mise Boží rodiny je z pochopitelných důvodů terčem útoků Pseudotvůrců, Renegátů a jejich poskoků z pekel. Na jaře jsme vás informovali o utváření antitýmu Boží rodiny, který má za úkol zpochybňovat božství Jany a nejnovější Boží slovo a zároveň bagatelizovat i předchozí dávku Nového zjevení, nadiktované Petru D. Francuchovi z nitra Mnou, Pánem Ježíšem Kristem (viz http://svetelneinfo.cz/antitym-br/#more-5114). Nyní nastal čas, abych vám blíže představil/a hlavní aktéry antitýmu a jejich role. Vládnoucí TRIO Pseudotvůrců bylo navenek nahrazeno jakýmsi protipólem Boží rodiny: Alláhem a Lady Acrií, které můžeme označit jako Ještěrčí rodinu, jenž na sebe bere různé podoby od krásných „lidských“ po ještěří. Protože Acrie je zfabrikována tak, aby obsahovala esence všech pseudovýtvorů pekel včetně Renegátů, její podstata připomíná chameleona, který mění podobu podle potřeby, někdy vypadá jako hmyzí královna (např. kudlanka, sršeň…), avšak nejčastěji svoji podstatu zakrývá oslnivým zjevem ženy svůdnice. Jak jsme už napsali s AA Michalem Rafaelem, Alláh má mnoho svých klonů, aby vůbec mohl vládnout celé zóně vymístění, protože je pouze relativní, nikoli absolutní, jako Já, Pán Ježíš Kristus. Stejně tak i jeho družka Acrie používá své klony pro různé účely, mimo jiné k napadání našich představitelů, zejména AA Martiny Siri Michaely a dalších, kteří s ní denně pracují v zóně vymístění, aby pomáhali konvertovat bytostem i v nejhlubších peklech, kam se běžně bytosti světla nedostanou. Od roku 2016 do roku 2017 byl náš utvářející se Tým Boží rodiny kontaminován bytostmi stvořenými v nejvyšších dimenzích zóny vymístění přímo za účelem konkurovat Misi Boží rodiny. Zpočátku nikdo z Týmu Boží rodiny včetně Jany nesměl tyto skutečnosti znát, aby mohlo proběhnout vzájemné poznávání, předání klíčů k Bifrostu a jeho následné zavlečení do pekel, pozdější očištění v srdci Martiny a předání Bohyni Janě. Po odhalení agentky Moniky Novákové došlo k postupnému rozdělení Týmu BR na ty, kdo v nitru následují Mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu a na ty, kdo se k nám obrátili zády. Někteří se stali věrnými poskoky své „bohyně“ Moniky, která je přímou inkarnací Lady Acrie z -12D zóny vymístění a má mimo jiné schopnost ovládání mysli a omotání bytosti svou „pavoučí sítí“, z níž je velmi těžké se dostat. Osobní zkušenosti s touto silnou vazbou má jak Martina, tak několik dalších členů Týmu BR. Zvláště Martinu si k sobě připoutala tak, že ji nejdříve podstrčila pseudoinformaci, že je její dvojče ( Thora a Siri z Asgardu) a nemůžou se oddělit, po odhalení nových informací přešla na označení dcera (viz její komentář: A rikam ti dcero protoze jsi ma dcera. Uz jsme o tom mluvili.), protože jí tak odebírá životodárnou energii, kterou nutně potřebuje pro své přežití v tomto těle (energetický upír) a zároveň jí do mysli a srdce vpravuje jed, jenž Martinu oslabuje a převrací její frekvenci. To vše snáší naše milovaná představitelka s obrovskou trpělivostí, pokorou a láskou, protože vše dělá pro dobro celku, budoucí eliminaci negativního stavu a Misi Boží rodiny. Tak jako je Bohyně Jana obklopena superstvořenci a stvořenci z nejvyšších dimenzí pozitivního stavu, je Monika obklopena pseudo-superstvořenci a pseudo-stvořenci z nejvyšších dimenzí negativního stavu. Mezi nejvěrnější následovníky pseudo-bohyně patří Lucie Acrie Sedláčková (Sinella Acria Sarigmatka) pseudo-stvořenec a peudo-archanděl z -11D, jež je opět genetickým koktejlem: ukradené a zprzněné geny bytosti světla Sinelly, která díky napadení pravého Stvoření a nakažení extrémní dávkou jedu – viru Pseudotvůrců musí být až do zahájení Mise Boží rodiny udržována v umělém spánku = stázi, dále genů bohyně Acrii a genů královny Renegátů Sarigmatky (označení všech královen rojů). Další oporou Moniky Acrie je Jana Veberová, pseudo-stvořenec a pseudo-archanděl z – 11D, která jako jediná z výše uvedených členů antitýmu sdílela knihy NZPJK a ohání se novou přirozeností Boha = PJK, jemuž údajně věrně slouží, avšak odvrhla Mě v těle Jany, aby oddělila Moje hmotné Já od absolutní podstaty, čímž odvádí nezkušené duše do pekel. Navenek působí jako láskyplná bytost, avšak uvnitř je plná zášti, pýchy a netolerantnosti. Společným rysem všech členů antitýmu je absence útoků Pseudotvůrců a jejich poskoků, což se snaží vysvětlovat zvýšenou ochranou Boha (PJK). Toto je naprostý nesmysl, protože každý, kdo je ve spojení se Mnou, absolutním Pánem Ježíšem Kristem (brzy PJKBR), zažívá mnoho těžkých duchovních, duševních i fyzických zkoušek, aby ukázal i v nejnáročnějších podmínkách svou víru, lásku a důvěru ve Mne a Můj dokonalý plán. Sám sebe v těle Jany vystavuji takovým zkouškám a nikoho z týmu nejbližších představitelů a spolupracovníků nijak nešetřím. Ukazujeme všem bytostem ve Stvoření, jak ubohý a šílený je pseudoživot negativního stavu a že nejsme vítáni na území pod vládou Pseudotvůrců. Jsme tu proto, abychom vás, kdo toužíte po láskyplném životě v radosti bez jakýchkoli starostí, vyvedli do pravého Stvoření a umožnili těm, kdo jsou stále připoutáni k pseudoživotu negativního stavu, aby dovedli jeho zobrazování až do krajnosti a tím odpověděli na otázku: Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích principů lásky. Stále je čas vybrat si, ke které straně obou polarit se přikloníte. Pozitivní a negativní stav nelze sloučit, až do konce cyklu času platí, že podmínkou konvertování je přijetí nové a nejnovější přirozenosti Boha/Bohyně a duchovní zákony lásky (v NZPJK: http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezi… ). 

   Děkuji vám všem za spolupráci, miluji vás a těším se na objetí s každým, kdo přijme Moji otevřenou náruč.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 29. 9. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email