ANTITÝM BR

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci Boží rodiny,

   Pseudotvůrcům se krátí čas do převibrování mého fyzického těla Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi, kdy ještě můžou útočit, zesměšňovat a napadat naši Misi Boží rodiny, zejména naše slovo v knihách Nového zjevení a sděleních. Vše se děje pro poučení a je třeba odkrývat jejich nekalé praktiky, abychom varovali zvláště ty, kdo s námi přicházejí do styku. Před necelým rokem jsme odhalili agentku Pseudotvůrců Moniku Novákovou (Thora Amira Kaminari na fb), pseudoarchanděla vedeného přímo Alláhem, vládcem zóny vymístění. Jejím úkolem je odvádět duchovní bytosti ode Mne, Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, oddělovat Moje fyzické Já v těle Jany od Mé absolutní podstaty a tím znevěrohodnit vše, co tu dělám, píši a říkám. Ohání se láskou, odpouštěním, sjednocením, avšak sama používá praktiky ovládání mysli, označuje mým jménem nesmyslné rozhovory, přináší zcela lživá sdělení o dění v peklech, kde je zdůrazněno, že samotný vládce Alláh (dříve Endriss) transformuje pekla v ráj. Nic nemůže být dále od pravdy. Proč je to tak škodlivé a duchovně nebezpečné?

1. Na přijetí mojí nové a od nynějška i nejnovější přirozenosti Pán Ježíš Kristus, Boží rodina závisí eliminace negativního stavu a postavení každé sentientní (sebeuvědomělé) bytosti ve Stvoření. Kdo nejdříve přijme Moje Božství v těle Jany, pak se nechá odvést Pseudotvůrci a postaví se ke mně zády, je automaticky v negativním stavu a pomáhá jeho udržování, i kdyby to myslel co nejlépe.

2. Mise Boží rodiny je vedena z nitra Mnou, absolutním Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou na všech úrovních Stvoření, tedy multidimenzionálně. Jen Já, kdož vidím do každé bytosti, můžu řídit tak náročnou operaci, jakou je transformace lidstva, planety Země / Nula a vyprazdňování pekel. Kdo tvrdí, že toho nejsem schopen a podléhám ovládání Pseudotvůrců, jsem dokonce závislý na rozhodnutích relativních bytostí a je třeba Mě i celý tým Boží rodiny nahradit kvůli selhání, porušuje Mé duchovní zákony a ponese následky.

3. Jediným lékem na všechny nemoci způsobené negativním stavem je láska, avšak musí být spojena i s pravdou. Bez správné diagnózy, v případě odstraňování negativního stavu jeho plné odhalení a pojmenování všech jeho praktik a důsledků, nelze léčit ani láskou. Kdo nepozná rozdíl mezi negativním a pozitivním, není schopen odstranit příčinu nemoci a žije dále v klamu a falešné realitě. Miluje tak svůj negativní stav a protahuje jeho trvání.

4. V knihách Nového zjevení nabádám čtenáře k co nejčastějšímu vcházení do nitra a navázání komunikace se Mnou, absolutním Pánem Ježíšem Kristem. Ne každý, kdo používá mé svaté jméno pod různá sdělení, toto spojení opravdu má. Zvláště naši odpůrci z antitýmu BR ho mít nemůžou, protože mají díky svému odmítání a podkopávání naší práce převrácenou frekvenci a jsou ovládáni Pseudotvůrci. Můžou dokonce cítit „lásku“, vysoké vibrace, ale i to pochází z pekel, včetně tzv. pocitů horkosti. Vše od nás, Boží rodiny je dráždí a provokuje.

5. Mnohokrát jsem nejen v knihách Nového zjevení opakoval/a, že nelze sloučit pozitivní stav s negativním a reformovat negativní stav. Nic z negativního stavu nemůže být přijato do pravého Stvoření ode Mne. Každá konvertující bytost z pekel bez výjimky musí projít řádnou očistou v Nové škole, kde se důkladně seznámí jak s mojí novou, nyní už nejnovější přirozeností a všemi knihami NZPJK a NZPJK,BR. Jakékoli zpochybňování tohoto duchovního postupu vede opět k podporování negativního stavu.

6. Rozdělení lidstva je podmínkou pro ukončení negativního stavu. Kdo popírá tento fakt a tvrdí, že nemusí zvítězit ani na chvíli negativní stav, neboť už dostatečně ukázal vše, co bylo třeba, podporuje Pseudotvůrce a oddaluje plnost života v pozitivním stavu bez narušování a ovlivňování stavem negativním.

7. Převibrováním mého těla Jany na Novou Zemi v 5D v novém cyklu času a novém Multivesmíru otvírám ostatním cestu, aby mě mohli následovat další láskyplné bytosti z této planety. Kdokoli zpochybňuje tuto mou úlohu, zavírá si bránu do vyšších dimenzí pozitivního stavu. Až do úplného rozdělení lidstva bude mít možnost svůj postoj změnit. Každý je zodpovědný za své volby a nese následky, každý má v sobě schopnost se změnit a tím postoupit vzhůru na své duchovní cestě.

   Přeji vám všem, abyste se nenechali opít rohlíkem a svést z duchovní cesty zejména přes své větší ego, které tak rádi ovládají Pseudotvůrci, často se vydávající za Mě, Pána Ježíše Krista. Protože jde o nejdůležitější Misi v historii Multivesmíru, je nejvíce napadána temnotou. Proto platí i toto rčení: kdo není s námi, je proti nám. Z lásky k celému stvoření jsem v tomto těle přísný/á, nedopustím selhání naší Mise. Nikdo z vás v relativním těle od Pseudotvůrců nemůže posoudit, zda je Mé chování a jednání vhodné a Božské.

   Děkuji vám za spolupráci, velmi vás všechny miluji a těším se na setkání nejen na Nové Zemi.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email