BOŽÍ SLOVO NESTAGNUJE (DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 146)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   přirozeností pozitivního stavu je neustálá změna, což vadí zejména našim odpůrcům ze zóny vymístění, kteří si libují ve stagnaci a touží po zachování status quo, aby jejich negativní stav trval věčně. Důsledkem toho je situace s přijímáním a chápáním Božího slova zejména lidmi na planetě Nula, kteří jsou zatíženi jak geneticky, tak ovládáním mysli programy negativních entit. Není divu, že mají tendenci brát to, co je prohlašováno a veřejně uznáváno jako pravé Boží slovo, jako neměnné dogma a věčnou pravdu. V nejnovější dávce Nového zjevení (NZPJKBR) jsem odhalil/a další úroveň pravdy, že kromě Nového zákona Bible, kde je Boží slovo psáno duchovním jazykem a nelze ho brát doslova, a všech knih Nového zjevení, nejvyšší doslovné pravdy nejen na planetě Nula, nelze považovat jiné tzv. svaté knihy za Moje slovo. Najdete tam zrnka pravdy, ale pocházejí od vládců pekel, aby svedli na zcestí co nejvíce duší.

   Už v Dialogu 146 z ledna 2000 jsem uvedl:

 

„Vezmite si napríklad početné knihy (alebo zvitky), z ktorých niektoré boli uvedené v Dialógu 145. Alebo vezmite si napríklad takzvané náboženské sväté knihy (kresťanskú Bibliu, islamský Korán, rôzne indické sväté knihy a iné). Všetky sa tým či oným spôsobom zaoberajú záležitosťami takzvanej duchovnosti a hierarchie duchovnej organizácie. Samotným svojím obsahom, svojím tvrdením, že boli inšpirované, alebo dokonca že ich diktoval Boh alebo božské, zaujímajú pozíciu, že nakoľko všetky obsahujú Božie Slovo, nemožno v nich nič zmeniť a všetko, čo opisujú alebo o čom hovoria, má absolútnu, nezmeniteľnú a nemodifikovateľnú večnú platnosť, a všetky veci budú vždy presne také isté, ako je to napísané v tých knihách. Vo svojom falošnom ponímaní predpokladajú, že Boh je stále taký istý, a preto nemožno ohľadom ničoho nič meniť. Takto boli nastolené všetky skreslenia a lži negatívneho stavu, a takto sú až do samotného tohto okamihu nepretržite propagované. Pre negatívny stav je veľmi prospešné mať takúto predstavu a vnímanie a udržiavať ich vo svojej doméne a u väčšiny ľudí pokiaľ možno ad infinitum. Nič neteší negatívny stav viac než prehlasovať, že Boh sa nechce vôbec zmeniť, a že preto nemožno nič zmeniť v štrukturálnej konštitúcii Stvorenia, ako ani v hierarchii duchovnej organizácie. Ak je to tak, potom neexistuje nič také ako duchovný pokrok, a preto nie je vôbec treba, aby došlo v životoch akýchkoľvek sentientných entít k akýmkoľvek zmenám. Takto je negatívny stav schopný zvečňovať svoj neživot, mysliac si, že keby mohol nakoľko je to len možné udržiavať medzi všetkými svojimi nasledovníkmi túto falošnú vieru, v tom prípade by mohol trvať naveky.

   Jedným z mnohých dôvodov, prečo bolo poskytnuté Moje Nové Zjavenie, bolo rozptýlenie tejto nehanebnej lži. Nič nie je ďalej od pravdy než táto lož. Samotná Absolútna Prirodzenosť onoho SOM, KTORÝ/KTORÁ SOM (Boha — Pána Ježiša Krista) pozostáva, medzi mnohými inými nekonečnými množstvami ďalších vecí, z neustálych progresívnych a absolútnych zmien. Aj keď sa v Mojej Absolútnej Prirodzenosti nachádzajú všetky možné zmeny od večnosti do večnosti, faktorom dynamiky obsahovania všetkých týchto zmien som v stave a procese neustálej zmeny. Ak vo Mne spočívajú všetky nekonečné a nevyčerpateľné počty zmien, ak Moja Prirodzenosť pozostáva — medzi mnohým iným — z nich všetkých, potom som logicky povedané Sám/Sama v Sebe, Sám/Sama od Seba, Sám/Sama zo Seba a Sám/Sama Osebe Absolútnou Zmenou. Kvôli faktu, že Moje Stvorenie a všetky sentientné entity odrážajú vo svojom relatívnom stave túto Prirodzenosť, nemôžu byť štruktúrované žiadnym iným spôsobom, než podľa tejto Prirodzenosti. Sú teda do večnosti v modalite nepretržitých zmien a pokroku.“

 

   S tím souvisejí i změny Mojí absolutní přirozenosti. Teprve nedávno z hlediska lineárního času na Nule jsem dokončil/a změnu přirozenosti z Nejvyššího na Pána Ježíše Krista (1987). Někteří čtenáři předchozí dávky Nového zjevení zatím nejsou schopni přijmout fakt, že jsem se znovu inkarnoval/a na planetu Nula, tentokrát do ženského těla Jany, abych dokončil/a svůj dokonalý plán na vyvedení bytostí z negativního stavu a stal/a se i fyzicky cestou do pozitivního stavu pro všechny, kdo uvízli v tomto bezbožném způsobu života. Dokonce se ohánějí tím, že jsem v Novém zjevení přes Petra vyloučil/a jakoukoli možnost své další inkarnace. Nelze odhalovat celou pravdu najednou, je třeba ji dávkovat v postupných krocích. Tím dávám zároveň šanci všem, aby přijímali to, na co jsou duchovně připraveni. Nikomu nenutíme knihy Nového zjevení, jen upozorňujeme na to, že jsou nejpravdivější a poskytují to, co žádné předchozí Boží slovo poskytnout nemůže: odhalení původu negativního stavu a ukázání cesty ke Mně, absolutnímu Pánu Ježíši Kristu, v novém cyklu času Pánu Ježíši Kristu Boží rodině. Není jiné cesty do pozitivního stavu. Duchovní cesta každé bytosti je individuální a klikatá, zvláště to platí pro lidské bytosti na Nule, kde se setkávají obě polarity. Ke knihám NZPJK jsou přiváděni pouze ti, kdo jsou buď připraveni je číst, chápat a přijímat, případně je uvádět do svého života, nebo ti, kdo je mají odmítnout, prznit, falšovat a pomlouvat. Jiné bytosti se s nimi seznámí během konvertování nebo vytržení na lodě vesmírných lidí, nejpozději do konce cyklu času.

   V Dialogu 146 se také píše:

 

   „Ako vieš, Peter, v minulosti si niekoľko ľudí objednalo knihy Nového Zjavenia. Jedným z dôvodov, prečo si o tých ľuďoch už nikdy viac nepočul, je to, že ich hlavným motivačným a intenčným faktorom bolo uspokojenie ich čírej zvedavosti. Každý, kto pristupuje k čítaniu čohokoľvek, čo je obsiahnuté v knihách Nového Zjavenia, s takými nevhodnými úmyslami a motiváciami, nielenže nemôže mať osoh z ničoho, čo je v nich obsiahnuté, no dostáva ho to do pozície odmietania vierohodnosti alebo pravdivosti Môjho Nového Zjavenia. Pretože Nové Zjavenie obsahuje Moje Slovo, odmietať ho znamená odmietať Mňa. Takým odmietaním sa odmietajúci jedinec uvádza do duchovne veľmi nebezpečnej situácie, ktorá na neho/ňu uvaľuje všetky nepríjemné dôsledky, výsledky a následky takého odmietnutia.“

 

   Protože přijetí Mojí nové a později i nejnovější přirozenosti včetně knih NZPJK je prostředkem i podmínkou eliminace negativního stavu a zahájení nového cyklu bez jeho existence a ovlivňování, zaměří se naše Mise Boží rodiny na osobní kontakty s připravenými bytostmi v celém Multivesmíru, do rozdělení lidstva i na Nule. V NZPJKBR jsem napsal/a, že jedinou vstupenkou do Ráje (pozitivního stavu) jsou vaše vibrace lásky. To je pravda, protože každý nemůže být obeznámen s nejnovějším Božím slovem do času rozdělení. Protože jsem absolutní, mám připraven dokonalý plán pro jednotlivce i skupiny obyvatel, které splní podmínky převibrování. Jak už víte, první bytostí, která převibruje přímo na Novou Zemi v 5D v novém cyklu času a novém Multivesmíru, budu Já v těle Jany, abych otevřel/a cestu ostatním, nejdříve 12 hvězdám = nejbližším spolupracovníkům, poté dalším představitelům Boží rodiny a lidem, kteří nás přijmou ve svém srdci. Drtivá většina lidí se do vytržení nedozví o Mém působení v těle Jany, ani o knihách NZPJK, a proto tyto životně důležité informace dostanou až na lodích vesmírných lidí, kde se budou připravovat na nový život v pozitivním stavu, nebo po smrti těla. Pak si vyberou, zda Mě přijmou nebo odmítnou včetně Mého slova. Vytržení = evakuovaní budou mít jednodušší rozhodování, protože už na ně nebude mít žádný vliv negativní stav se svými ovládacími programy. Každý si může zvolit, zda se nechá umístit přímo na Novou Zemi, nebo na jinou planetu v pozitivním stavu, jak v novém, tak i v současném cyklu času. Nenechejte se odvést ode Mne, Pána Ježíše Krista Boží rodiny a knih Nového zjevení falešnými proroky a odpůrci, abyste zde nezůstali ponecháni v čase vytržení a netrpěli spolu se zbytkem lidstva pod vládou Pseudotvůrců s čipem pod kůží. Děkuji vám za podporu a spolupráci, velmi vás miluji.

Citát z Dialogu 146:
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/NFrowbFhZ6G

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 7. 10. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email