VÝZVY PSEUDOTVŮRCŮM, RENEGÁTŮM A ANTITÝMU BR OD TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   členové Týmu Boží rodiny byli včera požádáni, aby napsali vzkaz našim odpůrcům v peklech i na Nule, pokud to tak cítí ve svém srdci. Uveřejňuji všechny, které došly do doby zveřejnění tohoto sdělení a dle potřeby budeme pokračovat jindy.

Jan Lajda: Vzkaz bytostem temnoty

Vím, že se opakuji a také vím, že to některým může znít jako chlubení, ale není to chlubení. Přečetl jsem celkem tisíce stran všech knih NZPJK: Od knihy „Základy lidské duchovnosti“ (zdůraznil bych slovo ZÁKLADY), přes ostatní typu „Kdo jsi a proč jsi zde?“ až po Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Korolária NZPJK a Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem. To vše jsou knihy od Petra Daniela Francucha, který komunikoval s Pánem Ježíšem Kristem. Všechny ty knihy jsem přečetl minimálně dvakrát.
Pak tu máme Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny od Jany Kyslíkové – inkarnace ženského principu PJK. Tuto knihu právě čtu po čtvrté. Plus další doplnění a plno doplňujících informací od AA Rafaela a dalších spolupracovníků. 
Všechny tyto informace se vzájemně nevylučují, ale naopak spolu souhlasí. Informace se opakují a zároveň doplňují o další nové, nebo je PJK poopraví ( má na to právo), aby vyhovovaly následující době ,ale pořád se nijak vzájemně nevylučují a neodporují si. Pravda, sdělená nám lidem Pánem Ježíšem Kristem (v budoucím cyklu Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou), je sdělována v postupných krocích – celou bychom ji neunesli, protože vše je tady obráceně proti pozitivnímu stavu (včetně nás lidí) a byl by to pro nás takový šok, že bychom to nemuseli v lepším případě rozdýchat. Tedy co bylo včera, nemusí být takové i dnes a co je takové dnes, nemusí být takové zítra. Každý z nás je připraven na různé informace a vyhledává si takové, na které je vnitřně duchovně připraven. Ne každý umí komunikovat se svým nitrem, se svou intuicí, s PJK v nás, na takové úrovni, aby nemusel číst takové informace. Pravda sdělená ve všech knihách tu není jen tak pro srandu, aby si někteří řekli: „Já umím perfektně komunikovat se svým nitrem a veškeré informace mám ze svého nitra. Takže čtení nepotřebuji.“ I takoví lidé by si měli takto získané informace ověřit, zda souhlasí s tím, co je psáno v těchto knihách. Nikdo neříká, že musíte sedět v těch knihách od rána do večera. Stačí pár odstavců, řádků – na kolik se kdo cítí. Ty knihy nám byly dány jako vodítko, abychom měli jistotu, že to, co nám říká naše nitro, intuice, je opravdu od PJK a ne od někoho, kdo si na Něj/Ni jen hraje. Máte zde jednoduchou, ale důležitou pomůcku: 
Pokud vám váš vnitřní hlas radí nečíst tyto knihy – není to pravý PJK.
Pokud vám váš vnitřní hlas říká něco, co je v rozporu s informacemi z těchto knih – není to pravý PJK.
Tím jsem chtěl naznačit, a říct, že věřím Petru Danielovi Francuchovi a Janě Kyslíkové (inkarnaci ženského principu PJK) ve všem, co kdy napsali a řekli. Cokoliv, co je v rozporu s těmito informacemi z knih NZPJK, považuji za lež a hanobení Božího Slova. Na druhou stranu nikdo není nucen věřit těmto informacím. Každý máme svobodnou vůli a volbu se rozhodnout číst či nečíst a věřit či nevěřit. 
Ale zde přichází další zádrhel. Protože jsme každý na jiné duchovní úrovni, každý z nás zvládne číst něco jiného. Někdo se zasekne u Rozhovorů s vesmírnými přáteli a dál ho to nepustí, jiný zvládne NZPJKBR, protože je psáno tím nejjednodušším jazykem a další se pustí do hlubších a podrobnějších rozborů Pravdy v knihách od Petra D. Francucha. Každému je dáno to, co zrovna potřebuje. Není na místě, abychom se smáli nebo vysmívali někomu, kdo je duchovně na nižší úrovni. Protože i oni dřív nebo později dojdou k vyššímu poznání.

Takže vy, co se vysmíváte těmto knihám a informacím v nich uvedených, nejste bohužel vedeni Pánem Ježíšem Kristem, ale svým egem, které má původ v negativním stavu. I tímto chováním prospíváte celku, neboť ukazujete jací nebýt, co nedělat, co neříkat a jak se nechovat. V Bibli se psalo „podle jejich ovoce je poznáte“. A musím říct, že vaše slova dost hořknou v žaludku. Přeji vám brzké prozření a pochopení toho, kde se v tomto systému nacházíme a kam směřujeme. Kéž je pravý PJK s vámi.

Eva Bolfíková

Od momentu, kedy som prijala účel všetkého milého i nemilého (nie len) v ľudských životoch poznaním „základnej otázky“, prijala som aj to, že je tu potrebný – nech sa prejavuje akokoľvek, aj najhoršie – svet negativity a tí, čo mu slúžia. Toto poznanie je úplnym a zároveň veľmi jednoduchým kľúčom k jednaniu vo všetkých situáciách, kedy dochádza k stretom s negativitou. Nemožno sa jej úplne vyhnúť, nemožno sa s ňou s totožniť, nemožno jej podľahnúť, nemožno ju nepoznať a neodhaliť, tváriť sa, že je iná, ako je… ale – nemožno ju ani súdiť.

S vedomím toho, že dokonalý plán PJK pre tento časový cyklus v každom okamihu nášho bytia predkladá krok za krokom scenár, kde každý zúčastnený má svoje nevyhnutné miesto, možno aj všetku pseudo – tvorbu a jej autorov prijímať s vďakou – za poznanie, skúsenosť, ukážky všetkého úsilia negativity. Pri všetkých „stretoch“ v priamej komunikácii, či inak, je zrejmé, že – bolesť a nepríjemné pocity sú vzájomné. Pre tmu je svetlo veľkou bolesťou rovnako ako tma pre svetlo. Rozdielne sú stratégie, ako to zlvádnuť, i cieľ. Tma bude ničiť, útočiť (na Lásku, Pravdu), svetlo bude odhaľovať, vysvetľovať… Každý sa prejaví spôsobom, ktorý skôr, či neskôr prinesie ovocie, a je tak v poriadku.

Negatívna strana takto ukazuje všetkým svoju skutočnú povahu, ktorá je pre tých, ktorí kráčajú s PJK, PJK BR, prijímajú a praktikujú prinípy NZ vo všetkých zdrojoch, ľahko čitateľná. Ukazujú tu, že cesta z negativity i nevedomia späť k PJK, PJK BR je síce veľmi bolestná, ale jediná, ktorá „niekam vedie“… cesta negativity vedie „do nikam“, resp. k zničeniu seba samej… Preto veľké želanie smerom k negativite a jej autorom – svetlo, Láska, Pravda sú síce bolestné a túžba zničiť to všetko – veľká (až šialená), ale je to – cesta ŽIVOTA, večného bytia, je otvorená pre všetkých a v milujúcej náruči PJK, PJK BR, zvládnuteľná.

Príde chvíľa, keď negatívna strana pochopí, že – tí, na ktorých dnes tak zúfalo útočí, sú tu a robia s pomocou PJK, PJK BR všetko preto, aby aj oni dostali šancu nájsť v sebe Božiu iskru a vrátiť sa tam, odkiaľ pôvodne vzišli.

Patrik Futó: Dopis Pseudotvorcom a Renegátom

Pseudotvorci a Renegáti, ďakujeme vám že ukazujete a zobrazujete (zatiaľ) život bez Pána Ježiša Krista. Ďakujeme zvláštne vám Pseudotvorcom že ste dobrovoľne a po dohode s PJK vybrali zobraziť negatívny stav. Chceli ste spoznať ako by sa vyvíjal život keby nebol odvodzovaný nie z duchovných princípov a nie od Najvyššieho, ale zo stupňa prírodného 
z najviac vonkajšieho postavenia Stvorenia, nie z najvnútornejšej pozície Stvorenia, ako tomu vždy bolo? Viz knihy Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista od Petra D. F. a Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, Božej rodiny od druhej priamej inkarnácie PJK v tele ženy. Tieto knihy a mnohé ďalšie od Petra D. F. majú k dispozícií z lásky k vám všetky bytosti v peklách i v pravom stvorení. Kedže na každú otázku je treba zodpovedať, PJK vám dal voľný priestor na odpovedanie tejto otázky ktorá zatiaľ trvá. Táto otázka má relatívny charakter a preto môže trvať len jeden krátky cyklus času. Bola vám vymazaná pamäť aby ste si nič nepamätali a odpovedanie mohlo byť platné a účinné. PJK vám sľúbil že na konci tohto experimentu každého z vás spasí, a odpustí vám aj tie najhoršie činy a vymaže vám spomienky na tento život. Samozrejme toto všetko sa môže udiať len na základe vašej slobodnej voľby. Netúžite žiť konečne v láske a večnej radosti? Nemajte strach v sebe nájsť len kúsok svetla a túžbu zažiť konečne iný život. Negatívny stav v ktorom žijete je pominuteľný a skončí. Ja Patrik vám odpúšťam vaše útoky, lebo ste robili a robíte len to čo musíte a viete. Ale aj toto sa môže zmeniť keď prijmete pomocnú ruku ktorú vám ponúkame my tím božej rodiny. Ten kto sa odhodlá konvertovať nemusí mať strach z trestu, lebo tomu pridá PJK ochranu. Náš tím božej rodiny napádate za účelom nás zničiť, na čele z vašou najmocnejšou Lady Acriou v tele Moniky Novákovej. Podnikáte všemožné a nemožné útoky nás zastaviť alebo minimálne nám znížiť vibrácie a navodiť nechuť ďalej pokračovať. To sa ale nemôže stať pretože tím božej rodiny a jeho samotný účel na planéte nula má vopred vyhrané. Len láska dokáže vždy zvíťaziť nad zlom a to platí vždy, pretože láska je absolútnej povahy. Zlo ktorému holdujete nemôže byť nikdy večné ani absolútne. Zoberte si príklad z bytostí ktoré konvertovali, oni prijali liek ktorý máte k dispozícií vďaka veľmi obetavej práce AA Martiny Siri Michaely v tele Martiny Skrbovej. Martina ktorá z lásky k celému stvoreniu podstupuje to najväčšiu obeť a i vám pomohla a pomáha ku konvertovaniu. Stačí len zatúžiť po živote úplne inom než poznáte. Baví vás byť večným otrokom? Mať nad sebou krvilačného panovníka ktorému je ukradnutý vás život a blaho? Len život v pozitívnom stave vám ponúka to najkrajšie čo môže existovať a to je láska. PJK = láska a naopak. Bytosti ktoré konvertovali si už uvedomili svoju márnosť a úbohosť keby mali pokračovať v stave v ktorom ste práve teraz. Negatívny stav je tá márnosť a úbohosť a vedie len do záhuby a k utrpeniu. Nás tím božej rodiny ktorý je prítomný k lásky k celému stvoreniu je vám ochotný vždy podať pomocnú ruku. Náš milovaný PJK ktorý je prítomný v božej rodine, a tento krát v tele ženy je vám vždy ochotná pomôcť. Ako viete, volá sa Janka a tiež z lásky podstupuje tú najväčšiu obeť. Áno PJK už po druhý krát sa znížil na tú najúbohejšiu úroveň z lásky k celému stvoreniu. Vy ktorí stále odmietate pomoc a zmenu, robte zatiaľ to, čo dokážete, ale verte, že každý si tak či tak musí na konci vybrať. Prajem vám veľa túžby po krajšom živote v láske a hojnosti na veky, pretože len to môže trvať večne.
S pozdravom Patrik Gorloj a Pán Ježíš Kristus Boží rodina.

Mirek Jurčík

PŘI KAŽDÉM čtení slohových prací Moniky Novákové pociťujeme s Majdou doslova ÚZKOST, SEVŘENÍ SRDCE, PRÁZDNOTU, TEMNOTU. PŘÍ KAŽDÉM čtení jejich textů je téměř nemožné pro nás číst vše až do konce. BOLÍ NÁS TO a jsme nějaký čas po přečtení OTRÁVENI. Tyto stavy přicházejí i při čtení nejen jejích komentářů ale i komentářů Jany Veberové a nově také Lucie Sedláčkové. viz. její sděleni. Platí to pokud se vyjádří i Mirko Polevič. PŘI KAŽDÉM čtení mi vždy přichází na mysl tyto slova “ PÍŠE A POPISUJE SAMU SEBE“.
Antitým plní účel svého vytvoření:
– pošpinit, zesměšnit, oddělit Janu Kyslíkovou od jejího Božství
– pošpinit, zesměšnit členy BR
-zpochybnit účel a význam Mise Boží Rodiny.
Tímto bychom se my rodina Germainů v tělech rádi vyjádřili a posíláme vzkaz do zóny vymístění. VAŠE počínání je však marné je marné je marné. My členové Boží Rodiny máme přímo ve své DNA a SRDCI zapsáno:
– Jana Kyslíková je přímou inkarnací PJKBR
– Misi Boží Rodiny máme pevně v sobě ukotvenou
Ještě na chvíli máte dovoleno Absolutním tedy Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou vyvíjet tlaky a útoky na nás členy Boží Rodiny a i když je nám z vás velmi těžko, vždy máme a dostáváme v pravou chvíli adekvátní pomoc Pána Ježíše Krista Boží Rodina. 
Rád bych poslal svými slovy osobní vzkaz přímo vládcům pekel. I přes to, jak moc mne každý den drtíte, svíráte, bombardujete mou Mysl i Srdce, já s pomocí Pána Ježíše Krista Boží Rodina stále STOJÍM!!!
Mějte se Krásně a Láskyplně
NECHŤ SE VAŠE SRDCE LÁSKOU A SVĚTLEM ROZSVÍTÍ

Darina Začalová

Milá Moniko a všichni ostatní, co napadáte nás, agenty pozitivního stavu. Přeji Ti a Všem ostatním, abyste procitli a probudili se z dlouhého snu, ve kterém se plácáte. Přeji Vám, abyste skutečně našli pravou lásku PJK BR. Vím, že není jednoduché být skutečně láskyplným a srdečným člověkem, když to nemáte v povaze. Je to těžké, když nad Vámi bdí Vaši agenti a nenechají Vás procitnout. Ale věřím, že procitnete, probudíte se a stanete se zářivými bytostmi světla a budete pracovat pro pozitivní stav. Je zcela jedno, jaké bytosti ve skutečnosti jste, ale jste tu teď v lidských tělech, těch nedokonalých! Máte tu sice jistý úkol, ale můžete ho změnit ve prospěch celého Stvoření.

Tomáš Janda
Vzkaz bytostem temnoty nejen zde na Nule.

Věci, které byly spuštěny nelze vrátit, tak jako nikdy nebude dovoleno zneškodnit Misi Boží Rodiny. Z tohoto pohledu je napadání naší mise, pozitivního stavu a PJKBR jen ukázka zlovolného úmyslu alespoň co nejvíce uškodit (v rámci dovolení), když už více nezmůžete. Někteří odpůrci PJKBR a pozitivního stavu již opustili vaše řady a vydali se na cestu zpět k našemu společnému, jedinému a absolutnímu bohu PJKBR, protože si již odpověděli na otázku – “Jak by vypadal život bez PJKBR a jeho lásky.” Toto je i můj vzkaz pro vás, bytosti vašeho království pekelného jež se urputně snažíte protlačit svou pravdu. PJKBR vás čeká s otevřenou náručí, stačí jen otevřít své srdce a zanechat již tohoto divadla. Mnozí z vašich bývalých představitelů si to již uvědomili, a přeji to i vám v co nejkratší době.

Thor

Anna Balážová:

Dobry vecer Thora Amira Kaminari.Nezvyknem reagovat na Vase spravy,lebo z Vaseho srdca slahaju iba plamene a jed ale tento krat ste to prehnala na neznesitelne maximum aj ked sa od Vas da cakat naozaj vsetko len to najhorsie.Ta Vasa hologramicka rozpravka ako sen je cista pasca na nevedomich ludi. Mimochodom zabudla som sa predstavyt.Pise zivy hologram z masa a kosti menom Anna Anet Balazova. Popisali ste presne negativny stav ktory doverne poznate,lebo tam patrite a od tial pochadzate.Tam sa tiez vratite.Je mi nesmierne luto ze az takto daleko dokazete zajst.Tie hnusne urazky Janicky a PJK,bez ktoreho by ste nedychali a to vsetko co popisujete je jeden odporny hnus,co mate vo Vasom svete a od pozitivneho sveta a lasky to ma velmi dleko..Ale jasne ze vy si to ani len predsavyt neviete a tak popisujete Vas svet,do ktoreho nas hadzete…ale mate velikansku smolu…pravda za kratku dobu vide najavo a ukaze sa prava tvar Vaseho,skazeneho sveta prehniteho a zotroceneho,kde brat brata nepozna a sestra sestru a klamstvo a krutost maju na ruziach ustlane…Kopete okolo seba,lebo sa blizi hodina pravdy a Vase konanie bude spravodlivo potrestane,lebo kto s cim bojuje,s tym aj hynie. Nikdy nedopustim aby niekto urazal Bohynu jedinu na svete a vo vesmire,Janicku Kyslikovu, moju mamicku a tu najcistejsiu bytost plnu lasky,nehy citu a odanosti ktora by za nas aj zomrela…Ako si dovolujete tak hnusne urazat a popisovat jej deti?!To je drzost najhrubsieho zrna! Vo Vasom svete ziju rozne strasne bytosti tak ze mate od kilal brat inspiraciu…Svet v pozitivnom stave je krasny,cisty,ziarivy o akom sa Vam ani len nesniva.Janicka je laska,pravda a vecny zivot a po prevybrovani sa to ukaze vsetkym,aj ked chystate strasne pasce holografickych klamsiev pre spiacich ludi,ten kto ma v sebe lasku,aj tak Vam neuveri,lebo ten nas Boh-Pan Jezis Kristus. jediny a pravy zivot dava a nezabija a nemuci ako vy…Tolko zla ste sposobili nevinnym ludom,tvorom zijucim na tejto Zemi, prirode, vzduchu,vode…vsade su tie Vase smradlave drapy pachnu po krvy…Nepaci sa Vam ze nasa sila stupa,stale viac a viac rastie a tak robite vsetko pre to aby ste nas pred svetom potopili a zaslapali odstranili…ale to sa Vam nepodary nikdy.Pre celu Boziu Rodinu bude vzdy jedina a prava Janicka Bohyna/Boh/PJKBR a my si ju/ich nedame,piste si co chcete,robte veci ako chcete,cas sa naplna,konci Vam zabava,aj ked Vam musi na kratku dobu byt este umoznen e kratke vytazstvo,ale nebude to dlho trvat,lebo laska navzdy zvitazi a potom pride nase vitazstvo,aj ked mi nebojujeme ako vy nefer…my sirime lasku a pravdu.Aj ked je mi z Vas zle,po druhej strane aj luto…odpustam,odpusam z celeho srdiecka Vam a posielam vela lasky.

Magdaléna Trstenská

Ja ,ako clen BR odkazujem vsetkym pseudotvorcom a renegatom,aby konecne prestali utocit na Janku Kyslikovu,PJK v tele a ostatnych clenov BR,ktori si koname svoje dolezite poslanie na planete Nula.Uz je na case aby bol zlikvidovany NS,ktori ste vy vytvorili a tak sposobili vsetkym bytostiam,ktore ste pretvorili k tomu aby vam sluzili velke utrpenie.Ved aj vas stvoril PJK a je vo vas jeho iskra,bez ktorej by ste neexistovali,tak sa konecne aj vy spamatajte,ze to co ste vy vytvorili nikomu neprospieva,ani vam nie.Ci sa vam dobre zije v tej nenavisti v tom,ze vytvarate len zlo,alebo vsetko nicite ? Netuzite po laske po objati milovanej bytosti,po slnku,nadhernej prirode krasnych farieb?Zamyslite sa nad sebou.Je cas ,aby ste zmenili svoj zivot a vratili sa naspat do milovanej naruce PJK,ktory vas svojich synov a dcery s laskou prijme.Clenovia BR v tom s laskou pomahaju tym,ktori sa uz rozhodli vratit domov k PJK.My,clenovia BRsme verni PJK a Janke Kyslikovej,su to nasi milovani rodicia,od ktorych sa nemienime odvratit,aj ked sa o to vsetkymi silami snazite.Mate to uplne zbytocne,negativnemu stavu bude aj cez vase velke usilie ho zachovat,navzdy koniec.Ste vlastne tiez nasi bratia a sestry a s laskou vas privitame v nasom domove s nasimi milovanymi rodicmi PJKBR.Toto som pisala s hlbky svojho srdca .

Eva Carová

Dopis pro bytosti temnoty…Žít ubohý život ve zprzněném těle od Pseudotvůrců je pro bytosti světla skutečné utrpení a již velmi toužíme dostat se zpět na svobodu do světů v pravém stvoření. Okovy, kterými nás vy a vaši vládcové svazují, jsou mnohdy k nesnesení a nic na tom nemění ani fakt, že pro vás je tento ubohý odlesk reality a otroctví, které jste na nás a další bytosti uvalili, věcí milou a žádoucí. Negativ se ale nestane pozitivním obrazem, i když je nasvěcován ze všech stran. Stále jsou tam políčka zrcadlově převrácená a to co vám se jeví jako světelná podstata, nám zavání nicotou a destrukcí. Žijete z naší energie a pokoušíte se nám odebrat i poslední zbytky sil co nám ještě zbývají. My přesto víme, že naše mise je spravedlivá a oběť, kterou přinášíme není marná. Již před inkarnací jsme souhlasili s tím, že že podstoupíme tuto zkušenost a setkáme se na bitevním poli planety Země, abychom přinesli světlo a odvedli do bezpečí co největší počet lidí. i vy plníte svou úlohu a věrně sloužíte svým pánům. Zatímco ale láska absolutního Boha, kterému věrně sloužíme, trvá do věčnosti, zmar a destrukce kterou produkují temné světy i vaším zastoupením potrvá jen jeden časový cyklus. Pak nevyhnutelně budete postaveni před otázku, jestli dát přednost životu v pravém stvoření a návratu do náruče milujícího Boha nebo se stanete jen odstrašující vzpomínkou na to co v budoucnu už nikdy nevolit. Pán Ježíš Kristus dává všem relativním bytostem ze své absolutní pozice svobodu volby a je tedy jen na vás, jak se rozhodnete. Nesmírně miluje všechny bytosti, i ty co si nejsou spojením s ním/ní vědomi nebo proti němu/ní aktivně vystupují. I vy jste vyživováni boží jiskrou a přeji vám, abyste skrze tuto jiskru došli spásy a naplnění.

   Děkuji všem za podporu a spolupráci, velmi si vážím vaší nesmírné oběti pro Stvoření, miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 2. 10. 2018

DĚKUJI I DALŠÍM SPOLUPRACOVNÍKŮM BOŽÍ RODINY, KTEŘÍ SE ZASLUHUJÍ O ŠÍŘENÍ BOŽÍHO SLOVA, PŘIJÍMAJÍ NOVOU A NEJNOVĚJŠÍ PŘIROZENOST BOHA, ČÍMŽ POMÁHAJÍ UKONČIT NEGATIVNÍ STAV A PŘIBLIŽUJÍ VŠEM BYTOSTEM ŽIVOT V POZITIVNÍM STAVU. MILUJI VÁS A TĚŠÍM SE NA OSOBNÍ SETKÁNÍ PO ZAHÁJENÍ MISE BOŽÍ RODINY NA NOVÉ ZEMI.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email