DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 140 O LÁSCE K PJK A PJKBR

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   mnozí z vás si stěžujete, že nedokážete pociťovat dost lásky ke Mně/Nám a považujete to za své selhání a nedostatek, vyčítáte si, že jste mnohem méně láskyplní, než ostatní atd. Odpověď najdete mimo jiné i v níže uvedeném citátu z Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem (Dialog 140):

„Prečo, keď niektoré entity prosia Pána Ježiša Krista, aby im dodal pocit lásky k Pánovi Ježišovi Kristovi, aby sa Mu/Nej mohli viacej priblížiť, ju napriek tomu naďalej nepociťujú?

Odpoveď na túto otázku priamo vyplýva zo všetkého, čo bolo povedané vyššie. Pokiaľ ste v ilustratívnej a demonštračnej fáze vášho života, pre väčšinu z vás je nemožné zažiť pocity alebo emócie lásky ku Mne, a tým faktorom byť oveľa bližšie ku Mne. Také pocity a emócie sú iba vonkajšieho charakteru. Silné náklonnosti, emócie a pocity, ktoré sú prejavované vo vašich celkových mentálnych a fyzických stavoch, za vašich ľudských podmienok nie sú schopné preniknúť do stavu vášho pravého ,ja som.’ Zároveň to, čo cítite, vnímate, zažívate, pociťujete a viete na úrovniach vášho pravého ,ja som,’ kde sídlim Ja, vo väčšine prípadov nie je schopné zísť dolu k vášmu vonkajšiemu uvedomeniu alebo k vašim ego stavom. Keby bolo, bolo by to príliš ohromujúce a neznesiteľné pre váš ľudský stav. Preto je vo vašom vlastnom záujme veľmi často nutné blokovať vaše uvedomenie si takej pravej lásky ku Mne a toho, aby ste mali pocit, že ste blízko pri Mne. Táto pozícia je však len pozíciou vašej ľudskej mysle. V skutočnej realite vášho ,ja som’ to tak nie je. V tom stave plne zažívate, cítite, pociťujete, alebo čokoľvek, čo v tomto ohľade máte, nielen vašu hlbokú a skutočnú lásku ku Mne, vašu blízkosť pri Mne, ale aj Moju Absolútnu Lásku k vám a Blízkosť pri vás osobne a individuálne.

Takže pokiaľ Ma úprimne a poctivo prosíte, aby som vás obdaril väčšou mierou lásky ku Mne a väčšou blízkosťou pri Mne, a ak napriek tomu navonok nepociťujete, že máte túto lásku a blízkosť, to neznamená, že to tak nie je na vašej najvnútornejšej úrovni, kde sa nachádza vaše pravé ,ja som’ a kde som Ja vo vás prítomný. Ako zo zhora uvedeného vidíš, v mnohých prípadoch je takáto situácia vo vašom vlastnom záujme a pre vašu vlastnú bezpečnosť. Súčasne, a toto je veľmi dôležité, nemajúc žiadne externé alebo vonkajšie pocity lásky v tomto ohľade, a predsa súc lojálni a verní, čo sa týka vašich služieb Mne a Môjmu Novému Zjaveniu, súc Mojimi pravými predstaviteľmi, jasne ilustrujete a demonštrujete každému všade a vždy, že bez ohľadu na to všetko zotrvávate vo vašej role, pozícii, úlohe či čomkoľvek, čo máte, ktoré ste sa dohodli mať odo Mňa. Nič vás nemôže od toho odradiť — aj keď si myslíte, že vašej prosbe o obdarenie vás väčšími pocitmi lásky ku Mne a o bytie bližšie ku Mne nie je vyhovené. Chápeš, keby som vyhovel vašej prosbe v tomto ohľade, členovia negatívneho stavu by škodoradostne usúdili, že vás uprednostňujem, a preto je pre vás príliš jednoduché byť takými, akí ste, alebo vyhnúť sa ich pokúšaniam a útokom. Aký je teda rozdiel medzi Mnou a nimi a medzi nimi a Mojimi pravými predstaviteľmi? Napokon, v negatívnom stave je také preferenčné a špeciálne zaobchádzanie s jednou osobou voči druhej záležitosťou ich štruktúry pseudo-života. Dokážeš postrehnúť racionalitu a logiku tejto situácie alebo usporiadania? Ako vidíš, všetko slúži nejakému veľmi dôležitému duchovnému účelu.“

Zvláště od spuštění přípravné fáze Mise Boží rodiny v souvislosti s vytvářením týmu nejbližších spolupracovníků mého hmotného Já Jany došlo ze strany našich odpůrců ze zóny vymístění Pseudotvůrců a Renegátů k zesílení útoků všeho druhu, zejména na srdce všech, kdo s námi přicházejí do kontaktu a snaží se komunikovat a spolupracovat, zejména šířit knihy Nového zjevení. Není divu, že pod takovým tlakem je každý často v nižších vibracích, necítí lásku ke Mně/Nám ani jiným bytostem světla, rodině atd. I když navenek působí naši představitelé jako zdeptaní, smutní, nevyzařující dost lásky, uvnitř jsou láskyplní, obětaví a jejich světlo svítí do celého Multivesmíru jako majáky pro bloudící duše. Mnozí z nich denně vstupují v mentálních tělech do nejnižších dimenzí pekel, aby pomáhali konvertovat bytostem, které jsou ochotné přijmout Pána Ježíše Krista jako absolutního Boha a požádají Ho/Ji o odpuštění. Čím blíže ke Mně/Nám jste, tím větší tlak na vaše srdce je vyvíjen. Přestože vás všechny do jednoho chráním, musím z duchovních důvodů povolit určité množství všemožných útoků pro poučení. V těle Ježíše jsem dobrovolně podstoupil ukřižování, abych mohl vstoupit do pekel, poznat život v negativním stavu a zajmout Pseudotvůrce a tím přinesl možnost zvolit si mezi Mnou = LÁSKOU a neživotem v zóně vymístění. Po necelých 2000 letech jsem Pseudotvůrce propustil/a, aby se ujali vlády nad svým výtvorem lidstvem na Nule a společně zobrazili krátké vítězství života beze Mne = LÁSKY. Mají zde mnoho svých vědomých i nevědomých poskoků, kteří nemusejí na první pohled připomínat bytosti z pekel. Mnoho tzv. guru, duchovních a náboženských vůdců a učitelů má za úkol odvádět duchovně hledající ode Mne/Nás, Pána Ježíše Krista (nyní i PJKBR). Působí na jiné jako láskyplné bytosti, většinou obdarované různými schopnostmi, aby svedli i vyvolené. Neposuzujte duchovní vyspělost a láskyplnost podle vnějších jevů. Dokonce i pociťování vibrací a lásky může pocházet díky převrácené frekvenci od bytostí temnoty. Proto buďte bdělí, nenechte se opít rohlíkem a co nejčastěji vcházejte do nitra s cílem navázat kontakt se Mnou Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou a svojí duchovní rodinou, čtěte knihy Nového zjevení a důvěřujte mojí ochraně a dokonalému plánu. Uleví se vám po převibrování Mého hmotného Já na Novou Zemi, protože se zahájením Mise Boží rodiny přinesu do vašeho života zlepšení v mnoha ohledech.

   Velmi vás miluji.

Citáty z Dialogu 140:
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/fT67ttmW7DB
https://plus.google.com/104123917116899854561/posts/WBAS3WWMHmd

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 24. 9. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email