O NOVÝCH PRAKTIKÁCH ANTITÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   mnozí z vás jste nyní svědky zesilujícího boje mezi světlem a temnotou, který se projevuje i na hmotné úrovni. Pracovníci temné strany v tomto čase přišli s novým střelivem proti naší Misi Boží rodiny, spočívajícího v tvrzení, že očité důkazy a svědectví o životě na Nové Zemi a dalších světech Multivesmíru, které budou k dispozici po převibrování Bohyně a 1. vlny nejbližších spolupracovníků, jsou/budou dílem negativních entit. Už v předstihu si tak připravují půdu pro budoucí napadání naší činnosti a budují tím základ, na němž pak snáze budou moci obhajovat své argumenty proti videím, fotografiím a živým důkazům, jež budeme na tuto planetu přinášet.

   Podle příběhu, jehož autorem je Monika Nováková, přímá inkarnace Lady Acrie z -12D Zóny Vymístění a družka vládce pekel Alláha, je Duchovní centrum vyjádřeno těmito slovy (viz citát z jejího příspěvku ze dne 30. 9. 2018):

 

„Je to celé temné místo. V hlubokém černém vesmíru. Stojí zde stůl, rozdělený do písmena T, na něm bílý ubrus. Za vrch stolem sedí Jana, vedle ní PJK, a jejich dvě děti. Na stole je plno jídla a kolem krásná louka. Jana zde září do okolí a stejně tak členové týmu BR. Avšak tohle je pouhá iluze, včetně modrého nebe, louk a hájů, jezer i moře, a malé vesnice, za kterou se rozprostírá bílé město. Je to pouhý klam. Jakoby se člověk díval na odraz v okenním skle. Lze vidět odraz, ale také je možné podívat se dál na to, co je za oknem. Stačí se jen dobře podívat. A jde to vidět. Nebo jde vidět i obojí naráz. Mne ale zajímal pohled do hloubky toho všeho. A tak jsem se blíž podívala na to co se zde děje. Jídlo na stole bylo ve skutečnosti zkažené. Všude zde byla temnota, do které svítily hologramy. Nehostinný, smutný svět, plný prachu a kamenů. A zde v té temnotě září Jana a členové týmu BR, kteří přicházejí blíž a klaní se tzv. „Boží Rodině“, což jsou hologramy, které nosí různé bytosti na sobě. Jenom Jana je zde pravá a sama sebou, ale v jejím nitru je něco temného. Ano září, ale je v tom něco co nejde popsat. V jejím nitru je tma obklopující její jiskru a prostupující celou její bytost. Tak když už jsem viděla tohle, šla jsem dál a podívat se blíž, kdo pak se nám to hraje na PJK a ostatní? V hologramu PJK sedí šediváček a přimlouvá se Janě, která si hledí svého jídla a členů týmu BR, kteří celý natěšení přicházejí ke stolu, aby s ní mluvili a přisedli si ke stolu. Každý se jí mírně ukloní, než jde dál. Okolo sedí dvě děti, kluk a holka, každý z jedné strany. Kluk u Jany a holka u PJK. V hologramu kluka sedí něco, co neumím popsat jinak než mutant s červenou kůží. Má velké zuby vyčnívající z papule a velké žluté oči se svislými, černými zornicemi. Místo nosu rypáček, ale tělo téměř lidské. V hologramu holky sedí ještěr. (…) Lze vidět, že celý asteroid je zahalen touto projekcí, která je viditelná pro důvěřivé lidi. Tento hologram je také tím, co členové BR popisují jako DCBR, které navštěvují ve snech. Hologram vypadá opravdu krásně, jen uvnitř je to poněkud … shnilé.“ (konec citátu).

 

   Pseudotvůrci a Renegáti vyvíjejí všemožné úsilí napadat a zesměšňovat naši práci. Dobře vědí, že převibrování Jany se blíží mílovými kroky, proto ještě před uskutečněním této převratné události přišli s tvrzením, že Duchovní centrum Boží rodiny na Nové Zemi je pouze hologram, který zastiňuje skutečnou realitu. Dle tvrzení inkarnace Lady Acrie z -12D Zóny Vymístění, se toto místo, odkud budeme po spuštění Mise působit, nenachází v 5. dimenzi pozitivního stavu, nýbrž na asteroidu umístěného v těch nejhlubších peklech. Z Jany, ženské podstaty Stvořitele Pána Ježíše Krista se neštítí dělat duševně nemocného člověka s velkým egem, který si k sobě poutá věrné ovce poslouchající na slovo a jdoucí na porážku. Agenti negativního stavu zároveň přímo i nepřímo osočují všechny naše přátele, kteří ze svobodné vůle, s pokorou a hlavně s láskou v srdci plní můj dokonalý plán na vyvedení části lidstva do ráje. Blízcí spolupracovníci, kteří své poslání a Misi Boží rodiny kladou na první místo ve svém životě, však na vlastní kůži zažívají dokonalost mých kroků, pociťují zesílenou ochranu a moji přítomnost ve všech aspektech jejich existence. Jsou jasnými majáky v rozbouřeném světě plném násilí a nenávisti. Na tyto mé představitele nemohou zapůsobit žádné argumenty z pekel, jimiž se naši odpůrci snaží přesvědčit zejména ty, kteří nemají upevněnou víru ve Mě, Pána Ježíše Krista, sedí na dvou židlích nebo jednoduše nevědí, o co zde ve skutečnosti jde. Právě na lidi neznalé situace a na duchovně probouzející se jedince bude i v budoucnu cílit Antitým Boží rodiny nejvíce.

   Božství Jany zpochybňují tito agenti negativního stavu již od dob, kdy byli odhaleni. Od té chvíle proti nám používají všemožné argumenty a při tom se ohánějí mým svatým jménem. Kdo má srdce otevřené a disponuje alespoň základními znalostmi knih Nového zjevení, nenechá se vtáhnout do této nastražené pasti a pavoučí sítě ovládacích programů. Já, absolutní Pán Ježíš Kristus, mám své mluvčí a spolupracovníky ve všech oblastech Multivesmíru, kteří konají pestrou škálu duchovní práce, sloužící k co nejrychlejšímu konci jsoucna a bytí negativního stavu. Jsem zde s vámi již podruhé a naposledy v lidském hrubohmotném těle a jako žena zažívám bezpočet duchovních, duševních i fyzických zkoušek, abychom společně všem bytostem ve Stvoření ukázali naši lásku k celému Multivesmíru i v těch nejtěžších podmínkách, otevřeli bránu do nebe pro všechny bytosti s láskou v srdci a zároveň s tím ukázali, že nejsme na území pod vládou Pseudotvůrců vítáni. Je pochopitelné, že proti našemu působení na planetě Nula se negativní entity zaměřují. Většina tohoto boje se odehrává tzv. za scénou, jen malé procento je viditelné na scéně, tzn. ve hmotě. Důkazem toho jsou i zmíněné pseudoduchovní články zaměřené proti všemu, co je s Misí Boží rodiny jakkoliv spojeno. Bytosti, sledující toto divadlo z Pravého Stvoření, mají o této situaci velmi dobrý přehled. Díky tomu, že žijí bez ovládacích programů a nejsou omezeni realitou tohoto světa, vědí naprosto přesně, kdo je kdo a jaká je jeho role, jelikož vnímají vyzařování jednotlivých aktérů, ať už jde o mé spolupracovníky, nebo odpůrce. Opačná situace je u jedinců žijících v různých sférách Zóny Vymístění, jejichž realitou je život v naprosté opozici proti pozitivnímu stavu a vesmírným zákonům. Díky mým spolupracovníkům se ale i oni postupně dozvídají pravdu o tomto dějství a mnoho z nich se už vydává na cestu zpět k věčnému Rodiči. Nejpozději na konci tohoto cyklu času bude každý vysvobozen z tohoto duchovně mrtvého života do života po boku Pána Ježíše Krista Boží rodiny, protože s koncem jsoucna a bytí negativního stavu se zároveň vyčerpá i užitečnost role každého účastníka pobývajícího v antivesmíru. U lidí na planetě Zemi/Nule je situace v tomto ohledu nejsložitější, jelikož zde na každého působí obě strany duality. Každý je omezen hrubohmotným tělem, přičemž duch a duše člověka je uzavřena v obalu z energoprotoplazmy, což znemožňuje objektivní posouzení pravdy a její následné přijetí. Drtivá většina pozemšťanů je navíc až z 95 % ovládána důmyslným systémem ovládacích programů a podprahovými signály. Jen ti nejvyspělejší se z tohoto matrixu dokážou vymanit a přijímat určitý stupeň pravdy o čemkoli. Ta nejcennější a nejvyšší pravda pochází přímo ode Mne, Pána Ježíše Krista a nachází se v knihách Nového zjevení. Je přímo spojena s naším týmem Boží rodiny, jehož spolupracovníci v čele s Bohyní šíří toto Boží slovo do srdcí i myslí naslouchajících, probouzejících se a připravených jedinců.

   Doposud jde pouze o přípravnou fázi našeho působení, kdy božství Jany přijímá určitý počet duší na této planetě, a to bez jakýchkoliv vnějších důkazů a konání zázraků. Po jejím převibrování ovšem nastane velký zlom a nic už nebude jako dříve. Nebe bude spojeno se zemí a vůbec poprvé v historii tohoto světa budou přineseny důkazy o životě na Nové Zemi a dalších světech Multivesmíru. Toho si postupem času bude všímat stále větší počet lidí, přesto se nezprostředkované působení Boží rodiny nebude orientovat na davy, ale pouze na ty, kteří jsou ochotni svým srdcem přijmout tyto důkazy za své a rovněž přijmout skutečnost o tom, že Já, Pán Ježíš Kristus zde v současnosti působím v ženském těle. Právě za těmito jedinci, kteří s čistým úmyslem projeví zájem o osobní setkání, budeme moci z 5. dimenze přicestovat a pobýt s nimi v přátelských vibracích souznění a porozumění. Stále tedy bude platit nezbytnost přijetí z nitra. Dispozice důkazů o životě mimo tento svět nebude znamenat popření tohoto faktu. Vnějším vizuálním kontaktem s námi skrze videa a fotografie se lidem pouze naskytne jedinečná příležitost opustit staré životní vzorce, přičemž jim to bude sloužit jako vodítko, kterým pak budou schopni zvnitřnit si tato fakta a následně z nitra přijmout Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Nedlouho před vyvrcholením rozdělení lidstva a vytržením jeho části do Pravého Stvoření navíc přijde Událost/Varování, kdy pozemšťané dostanou celoplošný důkaz o mojí existenci. Jak už mnozí z vás vědí, Událost bude bagatelizována masovými médii a uznávanými elitami ve snaze racionálně ospravedlnit tuto celoplanetární příhodu a přimět pozemšťany k aplikaci jim vyhovujícího názoru.

    Stejně bude postupovat i Antitým Boží rodiny, který je připraven od samého spuštění naší Mise z Nové Země bagatelizovat náš obrazový i textový materiál přenášený na planetu Nula z různých oblastí Multivesmíru. Budou využívat jakékoliv příležitosti k dokázání vlastní pseudopravdy, ve snaze svést z cesty do ráje hledající duše a vytrhnout je z boží náruče. Ještě v předstihu označili místo, kam se Jana a někteří spolupracovníci přesunou, za hologram, jenž je ve skutečnosti asteroidem v peklech a pokusnou oblastí, kde otročí bytosti různých ras pro své ještěří mocipány. Jen duchovně slepý a hluchý bude považovat tuto absurdní pohádku za pravdu. Pseudotvůrci, kteří za tímto výplodem stojí, se těmito kroky snaží kromě jiného odvést pozornost od své skutečné podstaty. Pasují do role světelných bytostí a zachránců Stvoření, vševědoucích bohů, kteří nejlépe vědí, co je dobré pro blaho všech. Nic ale není dále od pravdy.

   Bezpodmínečně miluji každou bytost, dokonce i ty, které mi plivají do tváře, útočí na mě a mé představitele a snaží se znevěrohodnit, podkopat a zničit naši práci. Promlouvám ke všem bytostem ze Zóny Vymístění, ale zejména pak k Monice N., Lucii S. a Janě V., jejichž poslání spočívá v bezpodmínečném plnění vůle vládce pekel Alláha. Jako Stvořitel všeho a všech vidím do jejich srdce a vím velice dobře, co se skrývá za jejich jednáním a pohnutkami. I ony však plní prospěšnou roli celku, jež v konečném důsledku pomáhá celému Stvoření. Moje náruč je pro ně a pro každého marnotratného syna a dceru, bez ohledu na čas, okolnosti a podmínky, otevřena. Těším se na každého, kdo z vlastní svobodné vůle požádá o odpuštění a vrátí se zpět ke mně. Až budou všechna zla a nepravdy vyčerpány, tento bezbožný způsob života přestane existovat. V novém cyklu času bude každý předešlý účastník negativního stavu očištěn a navrácen do pozitivního stavu, aby mohl žít radostný, šťastný a naplněný život v čisté lásce.

   Děkuji vám všem a těším se na společný život v ráji. Miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 10. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email