PŘEDSTAVENÍ 12 HVĚZD = 1. VLNA PŘEVIBROVÁNÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   tak jako měl Ježíš 12 učedníků (bližší vysvětlení: https://plus.google.com/10….), bude Janu v 1. vlně převibrování na Novou Zemi následovat 12 nejbližších spolupracovníků a představitelů PJKBR. Před rokem jsme je v souvislosti se znamením na nebi nazvali 12 hvězd (více: http://svetelneinfo.cz/previbrovani-bohyne-jany-12-hvezd/). Přestože tehdy nedošlo k fyzickému převibrování Jany a 12 hvězd (více: http://svetelneinfo.cz/setkani-praze-23-9-2017/), byl to jeden z nejdůležitějších milníků přípravy Mise Boží rodiny. Od té doby jsme udělali obrovské množství duchovní práce na mnoha úrovních, většinu není možné vidět v této realitě. Stále platí, že Druhý příchod Pána Ježíše Krista probíhá z nitra navenek, a proto do převibrování nedokazuji Božství v těle Jany žádným vnějším způsobem, abych dal/a prostor pro její/naše přijetí v duchovním srdci. Od konce června 2018 běží tzv. přechodné období, během něhož došlo k fyzickému „ukřižování“ Jany (viz: http://svetelneinfo.cz/troji-ukrizovani-bohyne-jany/).

   Nyní přišel čas představit 12 hvězd:

1. Karel Konečný – AA Michael
2. Michal Roj – AA Rafael
3. Martina Skrbková – AA Michaela
4. Ján Drobný – Mistr Serapis Bey
5. Jan Lajda – Mistr El Morya
6. Patrik Futó – Mistr Gorloj
7. Pavel Nečas – Mistr Kuthumi
8. Eva Carová – Mistryně Clara
9. Tomáš Bernat – Mistr Ptaah
10. Milana Bernatová – Mistryně Nada
11. Helena Curiová – Izabel
12. Renata Tauerová – Tara

   V Týmu Boží rodiny je mnohem více nejbližších spolupracovníků, kteří zde budou tvořit zázemí pro své kolegy v nových tělech a připravovat setkání s dalšími přáteli, pomáhat i svým rodinám a blízkým, aby do rozdělení lidstva zvládli přijmout život v pozitivním stavu. Někteří spolupracovníci převibrují v 2. vlně, jiní později, vždy dle mého dokonalého plánu. Děkuji nejen 12 hvězdám, ale všem, kdo podporují naši Misi Boží rodiny zejména přijetím nové a nejnovější přirozenosti Boha (PJK, PJKBR) a šířením všech knih Nového zjevení.

   Velmi vás miluji

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 18. 9. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

 

Print Friendly, PDF & Email