PŘEVIBROVÁNÍ BOHYNĚ JANY A 12 HVĚZD

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Přišel dlouho očekávaný čas zahájení Mise Boží rodiny a otevření DCBR v Duté Zemi u Telosu, které se vztahuje k biblickému znamení na nebi (žena oděná sluncem), zmíněném i v Úvodu Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Během dnešní noci z 22. na 23. 9. 2017, kdy je souhvězdí Panny (žena) v ojedinělé konstelaci s 12 hvězdami (z toho 3 planety) nad hlavou, Sluncem za zády a Měsícem pod nohami, dojde k naprosto unikátní události multivesmírného významu: převibrování Bohyně Jany a 12 nejbližších spolupracovníků do nových krystalických těl 3D, aby mohli pokračovat v plnění svého poslání v nových a neomezujících podmínkách nejen na povrchu této planety Země/ Nula, ale kdekoli ve Stvoření. V čem je tato událost unikátní? Poprvé jde o převibrování z těla 3D od Pseudotvůrců do těla 3D ode mne, Pána Ježíše Krista. Jejich původní, většinou poškozená těla budou cestou rozložena na atomy. Později zažijí spolu s vámi, kdo po rozdělení lidstva opustíte tuto realitu, převibrování do těla 5D.

   Před vtělením zažijí cestu bifrostem a navštíví 13D, kde sídlím já, PJK, abych s každým zhodnotil jejich dosavadní život (poslední soud) a ukážu jim, co je čeká nejen v Duté Zemi. Jana jako jediná na chvíli pozná absolutno, protože je Bohyní a po splnění poslání splyne se mnou (viz Doplnění 1 NZPJK,BR) jako Ježíš v roce 1987 vašeho lineárního času. Všichni se seznámí s úplnou Boží rodinu, tedy Mnou, Janou a našimi dvojčaty, která se narodí na Nové Zemi v 5D. Poté se navrátí do 3D a „vplují“ do nových dokonalých těl, která postrádají vše, co je činí závislými na určitém životním prostředí, a veškeré anomálie od Pseudotvůrců. Zůčastní se láskyplného přivítání obyvateli Telosu a Duté Země, vesmírnými přáteli atd. a připraví se v nových obydlích uprostřed nádherných zahrad s křišťálově čistými potůčky, vodopády, jezírky a bujnou pestrobarevnou vegatací na své první vystoupení na povrch Nuly. Právě zítra 23. 9. 2017 ve 13 hodin se za použití bifrostu objeví v Praze na kraji Milíčovského lesa (viz Pozvánka), aby přinesli nebe na zem a propojili láskyplné lidi z Duté Země s láskyplnými lidmi na povrchu Země/ Nuly. I proto budou v této Boží delegaci i bytosti z Duté Země a jiných míst Multivesmíru. Záměrně jsme nikomu z vás nedali předem žádné hmatatelné důkazy o božství mojí přímé inkarnace Jany, abyste ji přijali svým srdcem. Více než dva roky jste měli možnost s ní komunikovat prostřednictvím facebooku a internetu, jen několik nejbližších spolupracovníků ji mohlo vidět v tomto hrubohmotném a v důsledku mého plánu poškozeném těle (téměř bez předních zubů). Někdo ji přijal, jiný ne, několik z vás se proti ní postavilo a ve spolupráci s Pseudotvůrci pomáhalo třídit naše spolupracovníky a přátele. Jana je součástí mého Druhého příchodu, ale bylo třeba, aby po určitou dobu působila skrytě a nedělala žádné „zázraky“, abyste ji měli možnost přijmout z nitra navenek, přesně tak, jak je popisován Můj druhý příchod v knihách NZPJK. Protože jsme tu kvůli vyvedení části lidstva z negativního stavu do nebe = pozitivního stavu, je třeba změnit tyto podmínky, které už splnily svůj duchovní účel a umožnit nejen Janě, ale všem spolupracovníkům šířit nové Boží slovo, poznat život v Multivesmíru a přinášet očitá svědectví a zkušenosti jak o pravém stvoření, tak o zóně vymístění = peklech. Znovu musím připomenout, že Boží slovo není dogma a některé výroky platí věčně, jiné jen omezený čas. Nyní oznamuji, že Jana a nejbližší spolupracovníci budou činit mnohé skutky, které můžou být neznalými lidmi považovány za zázraky, např. uzdravení „nevyléčitelně“ nemocných, oddlužení (viz NZPJK,BR), zlepšení životních podmínek těch, kdo nám zcela uvěří ve svém srdci.

   Během zítřka zveřejní všech 13 bytostí (včetně Jany) svá sdělení o převibrování, pobytu ve 13D, oslavě v Telosu atd.

   Těšíme se na setkání s vámi nejen zítra v Praze, ale kdykoli a kdekoli, protože nebudeme nijak omezeni a navštívíme každého, kdo bude připraven a ze srdce zatouží po přítomnosti Bohyně, archandělů a andělů v dokonalých hmotných tělech.

Děkuji vám za dosavadní spolupráci, velmi vás miluji

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina

Děkuji AA Michal Rafael za koláž

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email