TROJÍ UKŘIŽOVÁNÍ BOHYNĚ JANY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   abychom dokončili cyklus „ukřižování“ Bohyně Jany na území pod vládou Pseudotvůrců a tak otevřeli brány ráje na Nové Zemi v 5D, dovolil jsem zatím největší útok našich odpůrců na moje hmotné Já. Pro vaši představu: denně Pseudotvůrci usilují o zabití nebo poškození Jany, nejčastěji používají skalární zbraně, které působí neviditelně a můžou zastavit srdce, poškodit mozek, vnitřní orgány atd. Pro poučení jsem několik útoků nechal ve zmírněné podobě proběhnout, ale nikdy nedošlo k fyzické újmě s trvalými následky. Jak už víte, požil/a jsem duchovní ukřižování v souvislosti se znamením na nebi 23. 9. 2017 (Žena oděná sluncem s měsícem pod nohama…..Zjevení Jana 12. kap.) a 28. 9. 2017 duševní ukřižování v den 14. výročí zhmotnění Boha na Pražském hradě. Tehdy jsem nemohl předem sdělit, že musí dojít i k fyzickému „ukřižování“, tedy prolití Boží krve, tentokrát bez usmrcení těla, které zanedlouho převibruje na Novou Zemi a bude nahrazeno dokonalým multidimenzionálním duplikátem. I Ježíš Kristus, moje první přímá inkarnace prožil trojí ukřižování, přestože si drtivá většina lidí uvědomuje pouze to fyzické, které mohli vidět na vlastní oči jeho současníci a uvěřili mu někteří obyvatelé planety Nula. Duchovním ukřižováním Ježíše byla zrada Jidáše, který ho za 30 stříbrných vydal do rukou nepřátel (dle dokonalého plánu Nejvyššího), duševní ukřižování zažil Ježíš při modlitbě v Getsemanské zahradě, kdy byl na chvíli pokoušen ďáblem a ptal se Boha, zda je nutné, aby byl ukřižován („Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“, Lukáš 22, 42). O fyzickém ukřižování v pátek před židovským svátkem Pesach je záznam ve všech evangeliích Nového zákona Bible. 

   Jana vzala v pátek navečer vnuka Martina do parku na koloběžky. Při sjezdu táhlého kopce byl zasažen na zlomek sekundy její mozek skalární zbraní a tento krátký výpadek spojení s tělem způsobil náraz do kovového plotu místní školy. Byla chvíli otřesena, protože nemohla uvěřit, že jsem něco takového dovolil/a. Z hlavy jí tekla krev, měla sedřená kolena, ruce a pohmožděné rameno. Přihlížející svědkové hned zavolali sanitku. V nemocnici jí zašili tržnou ránu na čele a lokti a do neděle byla hospitalizována kvůli podezření na otřes mozku. Protože jsem svému hmotnému Já vysvětlil/a nezbytnost této události a duchovní souvislost s trojím ukřižováním Ježíše, nesla a nese následky úrazu velmi statečně, s nadhledem i humorem. Pobavila ji i přezdívka, kterou dostala od zdravotnického personálu: Královna Koloběžka. Janu nečeká doslovné zmrtvýchvstání, protože fyzicky nezemřela jako Ježíš a má jiné poslání , ale nic už nebrání jejímu nanebevzetí , tedy převibrování. Vše je součást mého dokonalého plánu na eliminaci negativního stavu a je nezbytné ho odhalovat postupně. Ani moje Já v těle Jany nemůže znát dne ani hodiny, prochází tu spolu s vámi nejnáročnějšími duchovními zkouškami a velmi dobře ví, že nejdůležitější je důvěra a láska ke Mně, absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Při jakýchkoli pochybnostech se stáváte ovládanými loutkami Pseudotvůrců a Renegátů, kteří dělají vše proto, aby vás oddělili od naší Mise Boží rodiny a stáhli vás do pekel. Vyzývám vás k ještě větší bdělosti, častějšímu spojování se mnou v nitru i vnějším způsobem, čtení Božího slova a odmítání očividných ovládacích a odváděcích programů negativních entit. 
Velmi vás všechny miluji, objímám a chráním, i když to nemusíte vždy vnímat.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 13. 8. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email