Setkání v Praze 23.9.2017

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Děkuji vám z celého srdce, že jste podpořili setkání v Praze dne 23. 9. 2017 při příležitosti zahájení naší Mise Boží rodiny, přestože vše neproběho tak, jak jsem sdělil/a v předvečer této důležité události. Ve všech knihách Nového Zjevení zdůrazňuji, že můj druhý příchod probíhá jinak, než ten první v těle Ježíše Krista před 2 000 lety, tedy z nitra navenek. Proto je důležitější přijmout mě nejdříve ve svém duchovním srdci, než v těle mojí přímé inkarnace Janičky. Ten, kdo mě bezpodmínečně přijímá a miluje mě a je připraven na Moji existenci v těle ženy, je mnou přiveden do týmu Boží rodiny a k nejnovější dávce NZPJK,BR. To ale neznamená, že přijme jak moji novou přirozenost PJK, tak moje tělo Jany a vše, co s Misí Boží rodiny souvisí. Stává se totiž okamžitě terčem útoků Pseudotvůrců, kterým naše působení na Nule z pochopitelných důvodů vadí ze všeho nejvíce. Pak záleží na láskyplnosti a opravdu pevném spojení se mnou v srdci, aby tyto útoky ustál a nenechal se nejčastěji přes velké ego odtrhnout od Boží rodiny. Jana a 12 nejbližších spolupracovníků včera zažili dosud nejtěžší duchovní zkoušku, protože se nemohli zúčastnit setkání, na které se moc těšili, ani nepřevibrovali do DCBR u Telosu do nových těl ode mne. Místo nich tam přijeli z různých koutů Čech, Slovenska i zahraničí další naši spolupracovníci, kteří toužili poznat Bohyni v těle s 12 hvězdami a dalšími bytostmi světla. Přestože se jich nedočkali, nepropadli beznaději a mnozí si setkání užili, protože cítili silné energie lásky a propojení s ostatními. Pochopili i díky přímé lince do srdce, kde jsem já, PJK, že takový je můj dokonalý plán a účel celé akce byl splněn. Jana i dalších nejen 12 spolupracovníků je přítomna v srdcích vás všech, kdo jste tam fyzicky byli, i vás, kdo jste s námi ve spojení na fb. Nebylo cílem setkání poskytnout hmatatelný důkaz o Božství Jany, protože by došlo k masovému následování a přineslo by více duchovní škody než užitku. Už nyní jsme označováni za sektu a Jana za psychicky narušenou ženu s mesiášským komplexem. Je na vyciťování každého z vás, co považujete za pravdu. Nikoho za takové výroky nesoudíme, protože v každém případě slouží celku. Víte dobře, že promlouvám i přes jiné spolupracovníky Týmu BR a přináším vám informace, které se vzájemně doplňují, ale nemůže jít o absolutní pravdu, protože tu pracujeme na území pod vládou Pseudotvůrců. Jen já vidím celou situaci a znám vás každého do detailu, tedy nikdo jiný v tomto těle nemůže posoudit dokonalost mého plánu. Sdělení o převibrování Jany a 12 hvězd obsahuje pravdu, pouze v jiném čase (viz NZPJK,BR). Nebude to v souvislosti s veřejným vystoupením, proběhne v tichosti bez fanfár a ovací. Potom se budeme setkávat v menších skupinkách kdekoli. Občas nás doprovodí i bytosti z Duté Země a vyšších dimenzí (dělo se i na přednáškách Ivo A. Bendy).
Velmi vás miluji a těším se na další spolupráci.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 24. 9. 2017

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email