HOVORY S BOHEM A NOVÉ ZJEVENÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé a přátelé Boží rodiny,

   před 15 lety jsme vydali naši první knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás. Tehdy nikdo včetně Jany nevěděl, že jsem tu přítomen přímo v jejím těle, abych navázal/a na Misi Ježíše Krista, své první přímé inkarnace v lidském těle a vyvedl/a lidstvo a všechny bytosti ze zóny vymístění do pravého stvoření a tím mohl být ukončen jednou provždy negativní stav. Není náhoda, že jsem použil v názvu naší knihy titul knih Hovory s Bohem, které jsem napsal s Nealem Donaldem Walschem (více: https://www.facebook.com/permalink…207). Ve stejném desetiletí, kdy Walsch vydal své první knihy Hovory s Bohem, Přátelství s Bohem atd. jsem psal Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem prostřednictvím Petra Daniela Francucha. Tehdy ještě nebylo možné vysvětlit Petrovi a čtenářům NZPJK, že se kvůli lidstvu musím snížit na tu nejnižší duchovní úroveň a předat informace o milujícím, odpouštějícím a velmi tolerantním Bohu, který nic neočekává, pouze radí a přihlíží, jak se lidstvo potýká se životem. Proto jsem se v Dialogu 39 z roku 1999 vyjádřil, že Hovory s Bohem a podobné knihy jsou dílem negativního stavu. Až v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, kterou jsem napsal/a v těle Jany, jsem mohl/a odhalit skutečnost, že z lásky k lidstvu vystupuji pod různými jmény a přináším nové Boží slovo pro rozmanité skupiny obyvatel Země/Nuly (více: http://bozirodina.cz/NZ-9.htmhttp://bozirodina.cz/NZ-7.htm). Použil/a jsem přirovnání: „Nemůžeme chtít po dítěti v mateřské škole, aby udělalo státnice na vysoké škole.“ (více: http://www.bozirodina.cz/NZ-26.htm). Až do odchodu Petra D. Francucha z těla v roce 2001 jsem čtenářům knih Nového zjevení, nejvyšší pravdy nejen na planetě Nula, nemohl sdělit, že také spolupracuji s vesmírnými lidmi na transformaci lidstva a ještě před druhým příchodem Pseudotvůrců dojde k rozdělení lidí na ty, kdo budou vytrženi nejčastěji prostřednictvím vesmírných lodí na Novou Zemi v 5D a na ty, kdo zde zůstanou a zobrazí nezbytné pseudovítězství negativního stavu. Avšak v rámci svého dokonalého plánu jsem zařídil/a, aby nejznámější český kontaktér vesmírných lidí a přímá inkarnace superstvořence Aštara Šerana Ivo A. Benda, zveřejnil na svých stránkách www.vesmirni-lide.cz kromě mnoha informací o blížícím se čipování lidí a pomoci andělů světla při evakuaci láskyplných lidí i knihy Nového zjevení s Petrem D. Francuchem. Kruh se uzavírá a spuštění naší Mise Boží rodiny je už blízko. Můžete mi vyčítat, že to slibuji už měsíce a roky, že jsem měnil/a místo Duchovního centra Boží rodiny a čas stěhování či převibrování, ale jen Já z absolutní pozice vím, co je pro vás všechny nejlepší, abych každého vyvedl/a z negativního stavu a přitom nikomu nenaložil/a více, než unese. Opět připomenu přirovnání z NZPJKBR: „Svět je doslova zamořen lží. Kdyby všichni najednou dostali pravdivou informaci o historii lidstva, nepřežili by. Tak jako závislí narkomani nemohou najednou přestat brát drogy, ale musí postoupit odvykací kůru, přináším informace prostřednictvím mnoha různých duchovních vůdců. Tyto informace spolu souvisí, přestože na první pohled jsou velmi rozporuplné.“ Ještě uvedu do vaší pozornosti citát ze 17. kapitoly NZPJKBR: „Nesnažte se za každou cenu přesvědčovat někoho, kdo ještě není schopen přijmout pravdu. Navíc pravda ve vašem hrubohmotném světě má mnoho úrovní, lze ji přirovnat k cibuli – odlupujete slupku za slupkou, než se dostanete ke středu. Tato dávka Nového Zjevení je důkazem i příkladem současně. Každou kapitolou vám odhaluji více, dávám do souvislostí informace z předchozích dávek a kapitol, doplňuji o nové poznatky, abyste nebyli zahlceni a byli schopni přijmout fakta, která vás, obyvatele této planety, mnohdy bolí. Nedivte se, že je tak málo čtenářů a praktikujících Nového Zjevení Pána Ježíše Krista. Ale i toto nepatrné množství dokáže „zázraky“, zvyšuje vibrace lidstva a planety, pomáhá vyrovnávat negativní energie početně převažujících ovládaných i ovládajících bytostí, zasévá semínka, která v pravou chvíli vyklíčí a vyrostou, aby mohly vydat své plody. V těle Ježíše Krista jsem položil základy pro tuto misi a po 2000 let neustále udržuji kontakt s vybranými inkarnovanými dušemi, aby Moje slovo nezaniklo a nebylo zcela překrouceno a zprzněno Pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Nyní je situace lepší, protože kromě toho, že tu působím přímo ve fyzickém těle Jany, mám miliony spolupracovníků přímo zde na Nule a další miliony v blízkém okolí. Bez sítě kontaktérů, rozmístěných na celé planetě bych nemohl dokončit tento náročný úkol. Koordinuji veškeré zveřejňování klíčových informací různým skupinám, přizpůsobuji jazyk a obsah sdělení úrovni posluchačů a čtenářů. Nikdo nečte, nebo neposlouchá to, co není schopen přijmout. I přes různost forem mají všechny informace ode mne společný základ, nevyvracejí duchovní význam Bible Svaté. Avšak pouze v Novém Zjevení dostáváte další úroveň pravdy (viz cibule), jen tento soubor knih lze označit za pokračování pravého Božího slova.“ 

   Děkuji vám za to, že jste vydrželi tolik náročných duchovních zkoušek a nepodlehli temné straně, přijali jste moji novou i budoucí nejnovější přirozenost, tedy Moji přítomnost v těle Jany. Velmi vás miluji a těším se na osobní setkávání nejen zde na Nule.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 28. 8. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email