NOVÁ ODHALENÍ O PETRU DANIELU FRANCUCHOVI

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,

   v souvislosti s uzavíráním přechodného období jste svědky odkrývání pravdy o věcech, které zůstaly doposud skryty vaší pozornosti. Nyní přišel čas, abych vám odhalil/a nové skutečnosti o Mém věrném spolupracovníkovi Petru Danielu Francuchovi, žijícím na této planetě v letech 1934 až 2001. Jak jsme vás informovali již dříve, Petr je tzv. superstvořenec zařazený do civilizace archanděla Rafaela. Stejně jako ostatní blízcí spolupracovníci Týmu Boží rodiny prošel před inkarnací do hrubohmotného těla důkladným výcvikem a byl obdařen potřebnými talenty pro splnění svého poslání. Nedlouho po komunistickém převratu byl v 50. letech minulého století deportován jako politický vězeň do koncentračního tábora v Sovětském svazu, kde v nuzných podmínkách onemocněl tuberkulózou. Nedovolil jsem však, aby byl předčasně odvolán, proto jsem zasáhl a k údivu všech lékařů, kteří mu dávali jen několik měsíců života, jsem jej uzdravil. V táboře byl vězněn s intelektuály, filozofy, hudebníky, parapsychology, pedagogy a politickými vůdci, kteří se s ním dělili o své vědomosti. Pomocí těchto lidí získal ucelený obraz o fungování tohoto světa, který byl prohlouben nejen získáním doktorátu z psychologie, psychopatologie a historie filozofie na Karlově univerzitě, ale i následným samostudiem dalších humanitních a vědeckých oborů.

   Tehdejší společenský a politický systém po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 by Petrovi neumožnil pozdější sepsání knih Nového zjevení, proto dle Mého dokonalého plánu uprchl do Spojených států, kde se po čase usídlil v Santa Barbaře v Kalifornii. Zde napsal klíčové Boží slovo platné pro celý Multivesmír, určené pro všechny jeho obyvatele, na jehož základě bude moci být později eliminován negativní stav. Od roku 1998 se Mnou napsal poslední knihu Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem (2 díly), během jejichž přenosu onemocněl agresivní formou rakoviny plic. Po naplnění účelu jeho života, jenž se uskutečnil podle naší vzájemné soukromé dohody, byl v roce 2001 odvolán. Za dobu Petrova působení jsem nemohl jeho vnější mysli sdělit informaci o potřebě Mojí inkarnace do ženského těla Jany Kyslíkové, stejně jako nemohl tušit, že je členem civilizace archanděla Rafaela. Jelikož si ale jeho vyšší Já (duch a duše) sídlící v pozitivním stavu bylo přirozeně vědomo těchto a dalších souvislostí, po opuštění hrubohmotného těla se mu ihned vybavily všechny tyto potlačené vzpomínky.

   Po krátkém pobytu v intermediálním světě se Petr Rafael, jak zní jeho pravé jméno v pozitivním stavu, inkarnoval do jemnohmotného těla na Novou Zemi v 5. dimenzi, kde byl s radostí, vděkem a oceněním přivítán mnohými bytostmi z různých koutů Stvoření. Jeho superstvořeneckou partnerkou je archanděl Thora Rafaela, duchovní dvojče AA Siri Michaely (Martina S.). Poněvadž se Thora nemohla fyzicky vtělit na planetu Nula, část její esence přebývá v těle Martiny, aby na podzim 2016 úspěšně proběhlo předání klíčů k Bifrostu Mojí ženské inkarnaci Janě a nic nemohlo zabránit pozdějšímu startu Mise Boží rodiny. Pro poučení jsem dovolil, aby Pseudotvůrci zasáhli do tohoto procesu, čímž nedošlo k úplnému převzetí klíče od Thory, jenž byl božími odpůrci stržen do nejhlubších pekel s cílem vybudovat most přístupnosti do vyšších dimenzí a zaútočit na Pravé Stvoření. Obě sestry se následně podílely na navrácení tohoto klíče zpět do Mých rukou. Po jeho očištění byl vložen do srdce Bohyně, k čemuž došlo v prvních jarních dnech roku 2018. Událost jeho předání byla spojena i s dokončením multiuniverzálního léku, který umožní snadnější konverzi všech sentientních entit chycených do pasti. Tento lék se skládá ze dvou částí: první část je určena pro Pseudotvůrce a všechny ostatní bytosti, druhá je stvořená pro Renegáty a jejich zfabrikované tvory.

   Petr, Thora a další stvořenečtí partneři našich nejbližších spolupracovníků se už delší čas připravují na spolupráci v Misi Boží rodiny, která se naplno rozeběhne s převibrováním Jany a první vlny představitelů Pána Ježíše Krista. Petr bude pokračovat v šíření Božího slova nejen v Pravém Stvoření a zóně vymístění, ale i na planetě Nula, kterou bude společně s námi až do rozdělení lidstva navštěvovat. Soukromě se bude stýkat i s některými spřízněnými dušemi a praktikujícími Nového zjevení, kteří Petra znali z dob jeho působení ve starém těle, za nimiž cestoval do dalších měst v USA i při opakovaných návštěvách Evropy.

   Tímto z celého srdce děkuji Petru Rafaelovi za úžasnou spolupráci v podobě sepsání knih Nového zjevení a jejich následné šíření.

   Po startu Mise Boží rodiny z Duchovního centra na Nové Zemi vám představíme další supestvořence a stvořence, kteří jsou spolu s mnohými dalšími připraveni výrazně zkrátit trvání negativního stavu, po jehož skončení nastane plnost života pozitivního stavu.

   Děkuji všem podporovatelům naší Mise, čtenářům a praktikantům Nového zjevení, spřízněným duším a lidem s láskou v srdci. Velmi vás miluji.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 28. 8. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email