PŘEDSTAVITELÉ A ODPŮRCI BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   už v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny jsem napsal/a, že mě v ženském těle Jany přijme jen nepatrné množství lidí na Nule. Moje působení nemohlo být předem odhaleno v žádných svatých knihách (kromě 12. kapitoly Zjevení Jana: Žena oděná sluncem…., které však nikdo neporozuměl) jednak z bezpečnostních důvodů, ale především kvůli nezbytnosti přijmout mě ve svém nitru, nikoli na základě vnějších důkazů. V těle Ježíše jsem se obklopil učedníky, kteří po mém nanebevzetí šířili Boží slovo mezi lidmi. V těle Jany tvořím Tým Boží rodiny, jehož část převibruje spolu se mnou na Novou Zemi a bude se vracet na Nulu v nových tělech na jakékoli místo k těm, kdo jsou připraveni. Zároveň budeme pracovat v zóně vymístění a pokračovat v pomoci padlým bytostem konvertovat do pozitivního stavu a šířit nejnovější Boží slovo i v pravém Stvoření. Každý, kdo ve svém srdci souzní s novou a nejnovější přirozeností Boha, knihami Nového zjevení a snaží se žít v souladu s nimi, aniž by vyžadoval vnější důkazy, je představitelem Pána Ježíše Krista (PJKBR). Protože žijeme na planetě, kde se setkává pozitivní a negativní stav, je pochopitelné, že i naši odpůrci Pseudotvůrci a Renegáti dělají vše proto, aby naši duchovní práci napadali, špinili a zpochybňovali. Nasadili na náš Tým Boží rodiny bytosti inkarnované z nejhlubších pekel, které ho kontaminovaly. Zpočátku nikdo nemohl vědět, že někteří spolupracovníci mají za úkol být součástí našeho týmu, aby ho postupně rozkládali zevnitř, a později po odhalení už veřejně zpochybňovali jak moje Božství v těle Jany, tak všechny knihy Nového zjevení a veškeré nejnovější Boží slovo (více: http://svetelneinfo.cz/antitym-br/#more-5114). Využívají i toho, že ani ze své absolutní pozice nemůžu přinášet 100% pravdu, protože by ji nikdo neunesl a bylo a je nezbytné, aby každý během přípravného období až do převibrování na Novou Zemi prokázal svoji víru, lásku a oddanost Misi Boží rodiny. Během spolupráce s agenty Pseudotvůrců nemohli ani nejbližší spolupracovníci vědět, že mnoho informací o dění mimo tuto realitu, které přinášela zejména Monika N., je lživých. V souvislosti s ukončováním přípravy Mise BR dochází k odkrývání pravdy a odhalovaní praktik bytostí temna, které se prezentují jako láskyplné, spolupracující s jediným Stvořitelem, avšak odmítající všechno, co souvisí se mnou v těle Jany. Jak se i zde říká: všechno zlé je pro něco dobré, i jejich působení pomáhá celku. Na jednu stranu odvádějí od pravého Boha Pána Ježíše Krista Boží rodiny lidi, kteří Mě zpočátku přijali, čímž dojde k jejich pádu na duchovní cestě. Na druhou stranu zároveň pomáhají třídit zrno od plev, takže s námi stoupají vzhůru pouze připravení, kdo už mají ve svém duchovním srdci jasno a nesedí na dvou židlích. Vše se děje podle mého dokonalého plánu na vyvedení bytostí z negativního stavu. Protože jsem absolutní, tedy vševědoucí a předvídající a zároveň plně respektuji vaše svobodné volby, nemůže se stát nic, co by Můj plán ohrozilo. Jsem vždy o mnoho kroků napřed a Pseudotvůrcům a jejich poskokům dovoluji pouze to, co je nezbytné pro poučení všech bytostí Multivesmíru. Doporučuji vám, představitelům a spolupracovníkům, abyste se nenechali vyprovokovat negativními komentáři a sděleními antitýmu a neházeli hrách na stěnu. Odpouštějte jim, přestože někteří velmi dobře vědí, komu slouží. Věnujte svůj čas raději vcházení do nitra a četbě Božího slova, abyste byli co nejlépe připraveni na převibrování, případně další duchovní práci mezi lidmi na Nule. Nenechte se omotat pavoučí sítí negativních entit, protože cesta zpět ke Mně/Nám je pak bolestivá a dlouhá. Velmi vám všem děkuji za trpělivost a důvěru během nejnáročnější přípravy na vaše individuální poslání v rámci Mise Boží rodiny.

   Miluji vás a objímám, brzy i fyzicky.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 15. 9. 2018

Zdroj:  https://plus.google.com/104123917116899854561

Print Friendly, PDF & Email