UZAVÍRÁNÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,

   během léta 2018 došlo k několika událostem multivesmírného významu. Pro připomenutí zde ve stručnosti shrneme nejdůležitější okamžiky přechodného období.

1. SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA SLOVENSKU

Ve dnech 5. 7. až 8. 7. 2018 proběhlo osobní setkání dvanácti spolupracovníků u Nitry na Slovensku. Díky tomu došlo k posílení jednoty našeho týmu, prohloubení přátelství, výměně duchovních informací, ale i k vykonání důležité duchovní práce. Tou nejpodstatnější byla návštěva Dražovského kostelíka, nacházejícího se v samotném srdci Slovenska a propojeného s duchovním centrem světa na Pražském hradě a Vyšehradě. Tato událost spojila planetu Nula s novým Multivesmírem a Duchovním centrem Boží rodiny na Nové Zemi v 5. dimenzi, čímž byl vytvořen most přístupnosti, pomocí něhož budou nejbližší spolupracovníci navštěvovat tuto hrubohmotnou realitu bez omezení a jakéhokoli ohrožení negativním stavem. Spolu s tím proběhlo ukotvení silného paprsku světla, který pomáhá po všech kontinentech rozvádět energie lásky. To po zahájení Boží mise přinese nerušený průběh zesílené transformace Země/Nuly a jejího lidu, přičemž bude zesilovat příliv fotonů z centrálního slunce této galaxie. Energie lásky Pána Ježíše Krista vyvrcholí při Události/Varování, kdy se Já, Pán Ježíš Kristus ukážu každému člověku staršímu 7 let, abych tak dal pozemšťanům svobodnou možnost výběru, kam se vydají v čase změn. Ani pak ale jejich rozhodnutí nebude definitivní a bude záležet na každém jednotlivci, zda bude na základě svého přístupu, postoje a láskyplnosti vytržen z této reality, nebo se zúčastní krátkého vítězství negativního stavu.

2. UKONČENÍ PŘÍPRAVY MISE BOŽÍ RODINY NA FYZICKÉ ÚROVNI

13. 7. až 15. 7. 2018 proběhl v jihozápadních Čechách výlet Renaty T. a Michala R. V průběhu výpravy se uzavřely životní cesty spolupracovníků, majících v plánu duše převibrovat na Novou Zemi v první vlně ihned po Janě. Dokončení přípravy Mise Boží rodiny proběhlo na duchovní, duševní i fyzické úrovni, protože nejpodstatnější část výcviku všech zúčastněných proběhla v době od jejich spojení se s ženskou podstatou Boha/Bohyně a trvala právě až do výše zmíněného okamžiku. To ale neznamenalo následnou lenost a nicnedělání. Naopak jsme každého nabádali, aby nepolevoval ve svém úsilí, vstupoval do nitra a ještě více důvěřoval Mojí podpoře a pomoci.

3. KONVERZE PRVNÍHO RENEGÁTA DO POZITIVNÍHO STAVU

V poslední červencový den pozemského lineárního času přijal dar spasení jeden z nejvýše postavených Renegátů jménem Xeras. Stalo se tak za přispění AA Siri Michaely, která ve svém srdci vytvořila zcela novou a doposud nedostupnou formu léku, jenž pomáhá bytostem v peklech snadněji opustit zónu vymístění a přemístit se do limba, odkud již existuje přímá linka do pozitivního stavu. Na tvorbě tohoto léku, určeného přímo pro Renegáty, tj. pro sentientní entity nejvíce vzdálené ode Mne, se přímo podílel i Xeras, na něhož výrazně zapůsobily změny, dějící se v tomto černém antivesmíru. Již před časem se přidal k hnutí odporu, kde se sdružovaly bytosti nesouhlasící se současnou správou zóny vymístění a zajímající se o návrat k Pravému Stvořiteli. Poté, co se v nitru Xerase aktivovala určitá oblast, jež v něm spustila touhu po návratu do světla, vypracoval jsem s ním plán, který počítal se spoluprací při tvorbě tohoto převratného léku. Po dokončení byl přenesen do kolektivního vědomí Renegátů. V průběhu ukončování tohoto cyklu času díky tomu bude moci dojít ke spasení všech sentientních entit, čímž bude negativní stav definitivně a natrvalo eliminován. Start Mise Boží rodiny spustí daleko větší exodus padlých bytostí zpět do Mojí náruče.

4. „UKŘIŽOVÁNÍ“ BOHYNĚ

K duchovnímu ukřižování došlo 23. 9. 2017 v souvislosti s hvězdnou konstelací na nebi (viz. „Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama…“). O pět dní později, v den 14. výročí zhmotnění Boha na Pražském hradě zažila ukřižování duševní, aby mohlo 9. 10. 2017 dojít ke vzkříšení, které proběhlo prozatím na nehmotné úrovni. Až 10. 8. 2018 prožila Jana „ukřižování“ i na fyzické rovině. Tehdy jsem dovolil doposud největší útok negativních entit na hmotné Já Pána Ježíše Krista, abychom dokončili cyklus nejtěžších duchovních zkoušek a prolitím boží krve tak otevřeli brány ráje na Nové Zemi v 5. dimenzi. Při sjezdu táhlého kopce byl zasažen na zlomek sekundy její mozek skalární zbraní a tento krátký výpadek spojení s tělem způsobil náraz do kovového plotu. Nehoda si kvůli podlitinám a tržným ranám zejména v oblasti obličeje a ramen vyžádala kratší pobyt v nemocnici. Protože jsem však svému hmotnému Já vysvětlil nezbytnost a smysl této zkoušky, nesla celou událost s nadhledem a humorem. Poněvadž má Jana jiné poslání než Ježíš a nic se neopakuje dvakrát, během jejího života nikdy nemohlo dojít ke smrti fyzického těla.

Od té chvíle už nic nebrání jejímu nanebevzetí, jinými slovy převibrování, kdy prudkým zvýšením vibrací opustí tuto realitu a přemístí se do jemnohmotného těla v 5. dimenzi. Na tuto událost čeká obrovské množství bytostí, protože start Mise Boží rodiny bude pro Multivesmír znamenat velký posun vpřed. Započne éra zrychlené transformace, během níž bude výrazně zkráceno trvání negativního stavu, aby byl posléze eliminován a každý mohl žít ve věčné radosti, štěstí, dostatku a lásce. Těmito událostmi byl naplněn hlavní účel přechodného období, které se právě nyní uzavírá. Jeho definitivním koncem bude završeno více než 61 let Mého působení v hrubohmotném těle, čas odříkání a oddělenosti. Poté se sem budeme vracet, abychom zde až do rozdělení lidstva společně s dalšími spolupracovníky šířili Boží slovo, očitá svědectví a důkazy v podobě videí a autentických fotografií z vyšších dimenzí Multivesmíru.

   Děkujeme všem, kteří se zasluhujete o konečné vítězství lásky v celém Stvoření a jedinečným způsobem šíříte světlo a pravdu do temných zákoutí. Z celého srdce vás bezpodmínečně milujeme a těšíme se na další spolupráci, setkávání a jedinečné zážitky.

S láskou všem bytostem Multivesmíru

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 18. 8. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email