CO JE NOVÉ ZJEVENÍ, KDO HO PSAL A PÍŠE, CO JE BOŽÍ RODINA, KDO MŮJ PŘEDSTAVITEL A POD.

Děkuji Lukáši

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM LUKÁŠE TOMANA

   Nové Zjevení je souhrnem knih, jež byly sepisovány od roku 1982. Počínaje knihou Základy lidské duchovnosti bylo toto nejnovější Boží Slovo předáváno nejdříve průběžně po dobu cca 20 ti let Petru Danielu Francuchovi. V knihách Nového Zjevení, které je prvním přímým a doslovně znějícím slovem Pána Ježíše Krista, je poprvé v dějinách lidstva popsán skutečný stav věcí ohledně pseudo-jsoucna a bytí negativního stavu, vzniku a funkce lidského života, co s tím a jak z té šlamastiky ven. Petrovi jsem diktoval své slovo zcela přímo a bez příkras (či podobenství, chcete-li). Někomu se může zdát složité, ale forma byla a je stále tou nejvhodnější, jakou bylo možno v rámci dané doby, její jakosti, duchovní úrovně i stupně pokročení použít.

   Krátce po odvolání Petra D. F. z této planety jsem počal probouzet z duchovního spánku (označena doba nevědomí) svou 2. přímou inkarnaci – Janičku Kyslíkovou. Po dobách příprav a sepsání knih Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás 1 a 2 jsem měl totiž v plánu pokračovat v psaní svého Slova právě s ní. Zcela novou formou psaní, která se liší od formy s Petrem D. F., jsme společně v průběhu roku 2014-2015 psali knihu Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží Rodiny, v níž je mé Slovo rozšířeno o nejnovější informace vzhledem k pokročilé době, duchovní úrovni i stupni pokročení. Připraveným duším se tak může zdát nejsrozumitelnějším, neboť zcela a právem odráží charakter současné doby. Duchovní školu Pána Ježíše Krista, Boží Rodiny jsem pak psal s Janičkou v roce 2018. Tam shrnujeme vše podstatné jazykem co nejjednodušším, aby tak tyto Boží pravdy byl schopen chápat a přijmout kdokoli na různé úrovni duchovní připravenosti.

   Pro Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Týdenní modlitby, Dopisy a hlavní sdělení jsem si k tomuto účelu zvolil svého hlavního z představitelů – Michala Roje, který je jedinou inkarnací AA Rafaela na planetě Zemi. Píše a sděluje vždy, co má, co je třeba, kdy je to třeba a jak je to třeba. I on tedy píše mé aktuální Slovo.

   Mé Slovo je stále stejné. Co do síly významu je stále živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. (Židům 4:12). Pouze forma se mění, neboť je současně dynamické ve smyslu vývoje v čase i prostoru (není tedy stagnujícím dogmatem).

   Mám zde na Zemi v této době hodně svých Představitelů. Tito Představitelé představují mé ryzí světlo a pozitivní stav, anebo plní vysoce specifické úkoly (většinou tedy obojí). Tak jako tak jde o nejvyspělejší duše z mého Pravého Stvoření inkarnované zde na planetu Zemi. Mnoho z nich plní své poslání nevědomě (neví, že jsou Představiteli). V Boží Rodině, která vznikala a funguje jako tým od r. 2015, jsem ovšem soustředil své hlavní Představitele, kteří jsou si již k dnešnímu datu vesměs zcela vědomi, čeho jsou součástí a že je tomu tak. I oni, pokud se mnou nechají vést, píší básničky popř. má sdělení. Právě Tým Boží Rodiny je připravován na start Mise Boží Rodiny, která uvede do chodu a reality vše, co je psáno v knihách Nového Zjevení ohledně vyvedení části lidstva na Novou Zemi = Vytržení i ohledně postupné eliminace a ukončování negativního stavu mj. vyprazdňováním různých oblastí tzv. pekel, což se na mnoha pro ně většinou nevědomých úrovních děje již dnes.

   Děkuji všem, kdo se podílí na ukončování/vysoušení bažiny negativního stavu. Již brzy přijde i odměna.

S láskou váš Pán Ježíš Kristus Boží Rodina a Lukáš Tyron.

PS: Toto můžete univerzálně používat jako odpověď lidí na některou otázku v názvu sdělení.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email