NOVÉ METODY PŘEDSTAVITELŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (PJKBR)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé PJK (PJKBR),

   přišel čas změnit váš přístup ke Mně, absolutnímu Bohu, Pánu Ježíši Kristu (v novém cyklu času PJKBR). Začnu citátem z Dialogů s PJK přes Petra D. Francucha (Dialog 29):

„Rozdiel medzi starými metódami a novými metódami je vo fakte, že zatiaľ čo podľa starého ste sa museli modliť, aby sa to stalo, alebo prosiť o pomoc, aby sa to mohlo diať na nepretržitej báze, podľa nového potrebujete presunúť svoje vedomé uvedomenie na Mňa, na Môj pozitívny stav, na členov Môjho Nového Vesmíru a na svoju pravú prirodzenosť a na fakt, že sa teraz nachádzate uprostred pozitívneho stavu. Robiac to týmto novým spôsobom opätovne potvrdzujete fakt, že ste Mojimi pravými predstaviteľmi. Počas vašich predošlých rolí agentov Môjho pozitívneho stavu, pretože ste sa nachádzali uprostred negatívneho stavu a boli ste ukotvení vo svojej umelej ľudskej prirodzenosti, bolo pre vás potrebné, aby ste zo svojej slobodnej vôle a voľby aktívne prosili o Moju pomoc a ochranu. Kvôli povahe tej pozície a roly by bolo všetko, čo by vám bolo dané bez požiadania, na základe vnútenia, a nie na základe slobody voľby. Ako vieš, negatívny stav je zakorenený v úplnej neslobode voľby a vo vnúteniach. Vo vašom prípade ste ako agenti pozitívneho stavu potrebovali ilustrovať životný štýl, ktorý je na základe slobody voľby, bez akýchkoľvek vnucujúcich faktorov….
……Naproti tomu, keď sa už nachádzate uprostred pozitívneho stavu, keďže pozitívny stav je na základe samotnej svojej prirodzenosti sám o sebe a sám od seba stavom úplnej slobody, nezávislosti a výberu, kvôli tomu faktu už viac nepotrebujete o nič prosiť, ale jednoducho si uvedomiť, že ste presne uprostred neho. Bytie uprostred pozitívneho stavu vytvára automatickú odozvu na čokoľvek, čo potrebujete v akomkoľvek ohľade a to je vám poskytnuté vždy, keď to potrebujete a ak to potrebujete. Tu je faktor úplného a bezpodmienečného spoliehania sa na Mňa a na Moje zaopatrenie vás všetkým, čo potrebujete vo všetkých aspektoch svojho života. Len čo vo svojej mysli nastolíte také spoľahnutie sa na Mňa, nepotrebujete už viac nikoho a nič prosiť o žiadnu pomoc, pretože je vám tam nepretržite k dispozícii, kedykoľvek na ňu presuniete svoje uvedomenie.“

   Dosud jsem vás nabádal/a, abyste používali co nejčastěji Modlitbu z NZPJK a zároveň důvěřovali Mému dokonalému plánu s každým z vás, nebáli se nedostatku, o své zdraví a život, naslouchali intuici a nechali se vést tou nejméně bolestivou cestou z negativního stavu a lidských problémů. Používali jste obě výše citované metody současně, protože jste potřebovali v přechodném období zobrazovat jak pozici agentů pozitivního stavu, kteří ukazují bytostem v pravém Stvoření život na Nule, tak představitelů PJK (PJKBR), kteří dávají příklad bytostem zóny vymístění a tím je motivují ke konvertování. Protože uzavíráme přechodné období, je třeba se plně soustředit na roli mých pravých představitelů uprostřed negativního stavu. Budete mít mnohem citelnější pomoc Týmu Boží rodiny v čele s Bohyní Janou v nových tělech a důkazů v podobě videí, autentických fotografií z jiných dimenzí Multivesmíru. Vy, kdo zde zůstanete, abyste s naší podporou šířili Boží slovo, zejména knihy Nového zjevení mezi připravenými lidmi a pomáhali tak ukončovat negativní stav, dostanete vše, co je třeba, abyste netrpěli a nebyli šikanováni systémem. Není možné, aby hned na začátku naší Mise Boží rodiny převibrovali všichni nejbližší spolupracovníci na Novou Zemi. Větší část bude vytvářet zázemí zde na Nule a po splnění svého poslání (domluveného před inkarnací) převibruje v dalších vlnách nebo těsně před rozdělením lidstva. Každý z vás je nenahraditelným a stejně důležitým článkem v Mém dokonalém plánu záchrany Stvoření, všichni budete odměněni životem v ráji, kde už nebude žádné utrpení a bolest, pouze láska, radost a štěstí. 

   Velmi vám děkuji za vše, co děláte pro celý Multivesmír, vážím si spolupráce s vámi a miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 17. 8. 2018

Zdroj:https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email