Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (13)

13. VAROVÁNÍ    Před rozdělením lidstva dostane každý obyvatel Země 3D/Nuly dar v podobě osobního setkání s Pánem Ježíšem Kristem v nitru, aby měl šanci se změnit a nemusel zažít pseudovítězství negativního stavu na této planetě. To neznamená, že nabídnutou Boží ruku bude každý schopen přijmout, ale tato událost zůstane v genetické paměti všech účastníků …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (12)

12. PROČ JE NEZBYTNÉ ROZDĚLENÍ LIDSTVA?    Planeta Země 3D/Nula je jevištěm, kde se zobrazuje život bez Boha a zároveň jediným místem v Multivesmíru, kam se inkarnují bytosti z pozitivního i negativního stavu. Byla přemístěna v prostoru i čase Pseudotvůrci kvůli experimentu: Co by se stalo, kdyby se někdo pokusil vysvětlit vznik veškerého života přírodními …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (11)

11. EGO    Každá bytost má tři hlavní úrovně mysli: nejniternější, vnitřní a vnější (více v Základech lidské duchovnosti: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.htm). Součástí vnější mysli je i tzv. Ego = osobní vědomí. V pozitivním stavu jsou všechny mysli propojeny, a proto nemůže docházet ke zkreslenému vnímání reality a každá bytost má přímé spojení s jediným zdrojem života …

SIMULACE A HOLOGRAMY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    příprava naší Mise BR se chýlí ke konci a těsně před převibrováním Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi je třeba vysvětlit a odhalit další skutečnosti, které se vztahují k náročnému výcviku některých členů týmu mimo realitu planety Země 3D/ Nuly. …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (10)

10. ODPOUŠTĚNÍ    Pán Ježíš Kristus odpouští všem bytostem v Multivesmíru bez rozdílu jakékoli, i ty nejhroznější činy (týká se v drtivé většině bytostí v zóně vymístění a na planetě Země 3D/ Nula). To však neznamená, že tyto bytosti, které porušují duchovní zákony lásky, nenesou následky svých rozhodnutí a činů. Až do konce tohoto cyklu …

ODHALENÍ PRAVÉ IDENTITY MARTINY (SIRI KAMINARI)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    protože zde žijete na nepřátelském území a jste zavirovaní negativním stavem, nemůžu vám hned sdělovat 100% pravdu. Dávkuji ji tak, abyste byli schopni ji přijmout a krok za krokem vás vyvádím z tohoto matrixu. Zejména moji nejbližší spolupracovníci jsou pod neustálými útoky …

OTEVŘENÝ DOPIS MONICE NOVÁKOVÉ A ANTITÝMU BR OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Milovaná Moniko, milovaní bývalí spolupracovníci Boží rodiny,    velmi dobře víte, že jako absolutní stvořitel všeho a všech Pán Ježíš Kristus vidím do každé bytosti, tedy i do vás, kdo se snažíte všemožně poškozovat naši Misi Boží rodiny na Zemi/Nule. Všichni jste byli v pravý čas přivedeni ke mně v hmotném těle Jany a navázali …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (8)

8. PŘEDSTAVITELÉ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (PJKBR)    V knize Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem je vysvětlen pojem představitel Pána Ježíše Krista. V době přenosu první dávky Nového zjevení přes Petra Daniela Francucha ještě nebylo možné odhalit přítomnost druhé přímé inkarnace Boha/Bohyně PJK na Zemi 3D/ Nule. Kdo se už s touto skutečností seznámil a přijal …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (7)

7. ŽIVOT V POZITIVNÍM STAVU    Pán Ježíš Kristus je absolutně pozitivní, a proto tvoří pouze láskyplné sentientní i nesentientní bytosti a prostředí. Kvůli zákonu svobodné volby dovolil/a aktivaci negativního stavu, aby všichni poznali důsledky takového zvráceného pseudoživota a nikdy ho už nevolili. Až bude odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život, kdyby byl odvozován …