Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

Odchod Davida Rockefellera do zóny vymístění

   Děkuji ti Michal Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista, které bude zveřejněno na www.bozirodina.cz v rubrice AKTUÁLNÍ SVĚTOVÉ DĚNÍ    V první jarní den roku 2017 fyzicky zemřel americký bankéř, miliardář, budovatel Nového světového řádu a jeden z přímých zástupců Pseudotvůrců – David Rockefeller. Před více než jedním stoletím lineárního času byl tehdejším vládním …

ZJEVOVANÁ PRAVDA BOŽÍHO SLOVA

Děkuji ti AA Rafaeli a Pane Ježíši Kriste za sdělení Nejvyšší a absolutní pravda je jen jedna a přebývá v absolutním stavu Pána Ježíše Krista. Stvořitel nám do našich rukou svěřuje cenné duchovní informace, s nimiž máme pracovat. Mají nám pomáhat k vlastnímu duchovnímu růstu a obecnému blahu pro celek. Pak zde existuje ještě druhý …

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA O SOUČASNÝCH VLÁDCÍCH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

Děkuji ti Michal Rafael za důležité sdělení Pána Ježíše Krista, které je zároveň Doplnění 2 Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny    Po odchodu Zeuse a Boroga ze zóny vymístění do neutrálního stavu jsem vám sdělil, že o nadvládu nad pekly budou bojovat různé skupiny a moc bude rozdělena mezi několik jedinců. Toto byla …

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY SPOLUPRACOVNÍKŮM O DUCHOVNÍM CENTRU BOŽÍ RODINY

   Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny na planetě Země/Nula,    Přesně v den 60. narozenin mojí přímé inkarnace Jany zahájíme naplno naši Misi Boží rodiny mezi lidmi. Duchovní centrum BR je už připraveno přivítat nejen ji, Bohyni v těle, ale i několik dalších nejbližších spolupracovníků, kteří během uplynulého období prokázali, že jsou schopni i v …

Splynutí s Boží povšechností

OPAKOVÁNÍ SDĚLENÍ PJK PŘES AA RAFAELA V TĚLE MICHALA    Když Ježíš Kristus splnil v roce 1987 své poslání, splynula jeho relativní duše s absolutním Božstvím Nejvyššího, který se od té doby jmenuje Pán Ježíš Kristus. Toto pojmenování má hluboký duchovní význam, který je vysvětlen v Novém Zjevení od Petra Daniel Francucha.    Vám, lidským …

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA K ODCHODU PSEUDOTVŮRCE BOROGA ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

Děkuji ti Míšo, AA Rafaeli za důležité sdělení Pána Ježíše Krista V jednom z předchozích sdělení jsem napsal toto: Otěže moci okamžitě převzal Pseudotvůrce jménem Borog, který na trůnu už kdysi seděl. Ve svém počínání bude nevypočitatelný a bude vládnout jinými způsoby, než jeho předchůdce. Je rád, že je znovu v čele elity a už …

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA K ODCHODU PSEUDOTVŮRCE ZEUSE ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

Děkuji ti Michal Rafael za důležité sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Dne 16. 2. 2017 otřásla jsoucnem a bytím obou stavů Multivesmíru jedna z největších událostí současného časového cyklu. Oznamuji, že nejvýše postavený Pseudotvůrce jménem Zeus si ze své svobodné volby zvolil nepokračovat v aktivní modalitě jsoucna a bytí negativního stavu a odmítl …

Vesmírní lidé: jejich působiště a vzhled

Děkuji ti Michal Rafael za sdělení ve spolupráci s PJK Vesmírní lidé nejsou pouze Plejáďané a další rasy z blízkého okolí planety Země v Mléčné dráze a její sesterské galaxie Andromedy. Jsou to všechny vyspělé bytosti světů 5. a vyšších dimenzí pozitivního stavu Multivesmíru, které se přímo či nepřímo podílejí na transformaci lidstva. Tito andělé …

Sdělení Pána Ježíše Krista

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, během uplynulých měsíců jste procházeli a stále procházíte nejnáročnějšími duchovními zkouškami, abyste se zbavili co největšího nánosu negativního stavu, ovládacích programů a mohli tak postoupit na vyšší úroveň spolupráce v našem týmu Boží rodiny. Jak víte, dodržuji vlastní duchovní zákony, tedy nikomu z vás nenakládám více, než unese. Připravuji …

Několik doplnění k poslednímu soudu

Děkuji ti Michal Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž Většina lidstva si volí být ze své svobodné volby negativní, protože ještě nepoznalo podstatu negativního stavu, která bude odhalena při jeho pseudovítězství na této planetě Země/Nula ve 3. dimenzi. Až členové zóny vymístění (pekel) poznají následky a důsledky všech svých zlých voleb, jež …