Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

Vztah mezi relativním a absolutním božstvím

Děkuji Michal Rafael za opakování sdělení PJK      Každý z nás je bohem ve své relativní formě, protože jsme Jeho/Její stvořené bytosti, věčné duše, poznávající nekonečný život v jeho rozmanitých podobách a modalitách. Nikdo Mu/Jí však není z pohledu duchovní vyspělosti roven, protože absolutní Bůh/Bohyně s pravým jménem Pán Ježíš Kristus je pouze jeden …

Radost

Děkuji Lukáši (Tyrone) za sdělení PJK SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA – RADOST PRVNÍ TYP RADOSTI – RADOST Z NITRA (NITERNÁ). Základní biblický verš k tomuto tématu je vcelku jednoduchý a jednoznačný zároveň.    Bible, Filipským 4.kap. 4.verš : „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se“.    Radost je první přímou derivací lásky, neboť …

Devadesátý třetí Dialog s Pánem Ježíšem Kristem

Děkuji Michal Rafael 2. srpna 1999, Praha, Česká republika Petr: Dnes ráno bych Ti chtěl, pokud smím, předložit na zvážení další otázky, které byly položené po dobu mých návštěv na Slovensku a v České republice. Než ale tyto otázky zformuluji, možná bys chtěl prodiskutovat některé jiné duchovní či praktické, nebo jakékoliv záležitosti, které je třeba …

Poselství Pána Ježíše Krista💝

Děkuji Jani Amitel za Poselství PJK Jsem tu, Já váš Pán Ježíš Kristus, jsem přítomen na vaší cestě, kdy duše vaše volají “ Přijď pro nás Pane náš.“ Cesta ta je propletená ke mně a mnozí utrpením projít musí, by duše čistá byla. Kdo vzhlíží ke mně děti moje, hladkou cestičku má do výšin mých. …

Princip bezpodmínečného odpuštění všem bytostem negativního stavu

Děkuji Michal Rafael    Klíčovým slovem je zde slovo ‚bezpodmínečný.‘ Proč klademe tak velký důraz na to slovo? Z pozice vaší typické lidské povahy se na věci díváte úplně jinak, než jak se na ně dívám Já a členové Mého pozitivního stavu. Z vašeho lidského pohledu, z pozice bytí uprostřed negativního stavu – vaše předešlá …

Metafyzická tajemství Multivesmíru

Děkuji Michal Rafael za důležité sdělení PJK, které bude zařazeno jako Doplnění Nového Zjevení PJK, Boží rodiny   METAFYZICKÁ TAJEMSTVÍ MULTIVESMÍRU 1) SMYSL ŽIVOTA    Smyslem života každé sentientní bytosti v Multivesmíru je Život sám. Každý dává svému jedinečnému a neopakovatelnému jsoucnu a bytí takový význam, jaký sám uzná za vhodný. Sentitentní entita je obdařena …

Sdělení PJK od Amitel

Děkuji Jani Amitel za sdělení PJK Ptala jsem se Pána Ježíše Krista, že mnozí lidé těžko snáší tuto dobu a mnozí jsou již slabí to snášet.   SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA:    Čekám na vás děti moje, už utrpení mnohých z vás dosti bylo. Vidím ve vás únavu a nepochopení mnohých. JÁ Pan Ježíš Kristus …

Sdělení PJK od Helenky

Děkuji Helenko za sdělení PJK 13. srpna 2017 Sdělení PJK BR    Moji nejbližší milovaní spolupracovníci zde na planetě Nula. Jak jste si jistě všimli, tlak protistrany – pseudotvůrců graduje. Nenechte se jimi ovlivnit či zastrašit. Veškeré jejich výhrůžky, omezování atd. jsou a budou absolutně bez jakéhokoliv účinku. Vše se děje s mým svolením a …

Sdělení o jediné správné současné kondici absolutního Boha, Pána Ježíše Krista

Děkuji Lukáši za sdělení PJK      Bible, Židům 1:1-3: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal …