Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

ROZHOVOR S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM: O BOŽÍ MISI, SMYSLU EXISTENCE A ŽIVOTNÍ CESTĚ

Děkuji Míšo za rozhovor s PJK   ROZHOVOR S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM: O BOŽÍ MISI, SMYSLU EXISTENCE A ŽIVOTNÍ CESTĚ Byl jsem požádán, abych zpracoval rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem, který je tentokrát veřejný a určený našim přátelům a spolupracovníkům Boží rodiny. Zaměřuje se zejména na téma Boží mise, dotýká se filozofických otázek o smyslu …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (16)

16. NOVÁ ZEMĚ    Každá planeta je vyspělá sentientní = sebeuvědomělá multidimenzionální bytost. V každé dimenzi má i přírodní tělo, které poskytuje domov a vše potřebné jiným bytostem, např. lidem. Země byla stvořena Nejvyšším jako vesmírná knihovna s mnoha rozmanitými druhy rostlin a zvířat, sloužila jako genetický fond pro tvoření dalších světů relativními bytostmi. Po …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (15)

15. PSEUDOTVŮRCI    V knihách Nového Zjevení je poprvé doslovným jazykem vysvětlen důvod i způsob aktivace negativního stavu a role tzv. Pseudotvůrců, původně pravých lidí, nadělených obrovskými znalostmi a schopnostmi od Nejvyššího. V průběhu svého experimentování položili nejzvídavější z nich otázku: Jak by vypadal život, kdyby byl odvozován ne z duchovních principů a ne od …

VÝROČÍ NANEBEVSTOUPENÍ JEŽÍŠE KRISTA

Děkuji Míšo SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA   Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,    dnes 19. 5. uplynulo 1991 let od nanebevstoupení mojí první přímé inkarnace v těle Ježíše Krista, kdy jsem nechal svůj duplikát, do nějž jsem vložil Ježíšovu duši na konci třetího dne od ukřižování, zmizet z …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (14)

14. BŮH (PJK) NENÍ PŮVODCEM NEGATIVNÍHO STAVU    Pán Ježíš Kristus je absolutní láska, v jeho/její přirozenosti není nic negativního. Jak je možné, že dovoluje tolik utrpení, válek, nespravedlnosti, chudoby? Teprve knihy Nového Zjevení přinášejí odpovědi na tyto otázky, jež si klade mnoho bytostí nejen na této planetě Země 3D/Nula. Především i absolutní Bůh musí …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (13)

13. VAROVÁNÍ    Před rozdělením lidstva dostane každý obyvatel Země 3D/Nuly dar v podobě osobního setkání s Pánem Ježíšem Kristem v nitru, aby měl šanci se změnit a nemusel zažít pseudovítězství negativního stavu na této planetě. To neznamená, že nabídnutou Boží ruku bude každý schopen přijmout, ale tato událost zůstane v genetické paměti všech účastníků …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (12)

12. PROČ JE NEZBYTNÉ ROZDĚLENÍ LIDSTVA?    Planeta Země 3D/Nula je jevištěm, kde se zobrazuje život bez Boha a zároveň jediným místem v Multivesmíru, kam se inkarnují bytosti z pozitivního i negativního stavu. Byla přemístěna v prostoru i čase Pseudotvůrci kvůli experimentu: Co by se stalo, kdyby se někdo pokusil vysvětlit vznik veškerého života přírodními …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (11)

11. EGO    Každá bytost má tři hlavní úrovně mysli: nejniternější, vnitřní a vnější (více v Základech lidské duchovnosti: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.htm). Součástí vnější mysli je i tzv. Ego = osobní vědomí. V pozitivním stavu jsou všechny mysli propojeny, a proto nemůže docházet ke zkreslenému vnímání reality a každá bytost má přímé spojení s jediným zdrojem života …

SIMULACE A HOLOGRAMY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY   Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,    příprava naší Mise BR se chýlí ke konci a těsně před převibrováním Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi je třeba vysvětlit a odhalit další skutečnosti, které se vztahují k náročnému výcviku některých členů týmu mimo realitu planety Země 3D/ Nuly. …

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (10)

10. ODPOUŠTĚNÍ    Pán Ježíš Kristus odpouští všem bytostem v Multivesmíru bez rozdílu jakékoli, i ty nejhroznější činy (týká se v drtivé většině bytostí v zóně vymístění a na planetě Země 3D/ Nula). To však neznamená, že tyto bytosti, které porušují duchovní zákony lásky, nenesou následky svých rozhodnutí a činů. Až do konce tohoto cyklu …