Rubrika «sdělení PJK, sdělení PJKBR»

Sdělení PJK od Amitel

Děkuji Jani Amitel za sdělení PJK Ptala jsem se Pána Ježíše Krista, že mnozí lidé těžko snáší tuto dobu a mnozí jsou již slabí to snášet.   SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA:    Čekám na vás děti moje, už utrpení mnohých z vás dosti bylo. Vidím ve vás únavu a nepochopení mnohých. JÁ Pan Ježíš Kristus …

Sdělení PJK od Helenky

Děkuji Helenko za sdělení PJK 13. srpna 2017 Sdělení PJK BR    Moji nejbližší milovaní spolupracovníci zde na planetě Nula. Jak jste si jistě všimli, tlak protistrany – pseudotvůrců graduje. Nenechte se jimi ovlivnit či zastrašit. Veškeré jejich výhrůžky, omezování atd. jsou a budou absolutně bez jakéhokoliv účinku. Vše se děje s mým svolením a …

Sdělení o jediné správné současné kondici absolutního Boha, Pána Ježíše Krista

Děkuji Lukáši za sdělení PJK      Bible, Židům 1:1-3: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal …

Láska Agape

Děkuji Lukáši (Tyrone) za sdělení PJK SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (PJK) – LÁSKA AGAPE    Láska Agape je láskou od absolutního Boha (PJK) k relativním bytostem a opačně, přičemž již z této věty vyplývají její 2 směry a typy. Rozlišujeme tedy 1.typ = Lásku Agape ze směru od absolutního Boha (PJK) ke všemu relativnímu (sentientním …

Znamení dob(y)

Děkuji Lukáši (Tyrone) za sdělení PJK SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA – ZNAMENÍ DOB(Y)    Nyní se jako lidstvo nacházíte v duchovní době těsně před rozdělením lidstva, ve fázi třídění lidstva tzv. ODDĚLOVÁNÍ ZRN OD PLEV a sice na ty, kteří zůstanou na povrchu Země (Nuly) v této negativní realitě a zobrazí plnost jejich důsledků a …

Sdělení PJK od Lukáše

Děkuji ti Lukáši za sdělení Pána Ježíše Krista    Minule jsme si ukázali, které že „vlastnosti“ jsou ovocem ducha Pána Ježíše Krista. Jelikož pozitivního opakování není nikdy nazbyt, uvedeme je ještě jednou. Ovoce ducha jest: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. LÁSKA OBECNĚ    Sérii začneme tím prvním a nejdůležitějším darem, …

Sdělení PJK od Helenky

Děkuji Helenko za sdělení a básničku PJK 29 . července 2017    Moji milování nejbližší spolupracovníci BR , vaše přestěhování do DCBR v Duté Zemi poblíž Telosu se již přiblížilo natolik, že již velmi brzičko přijde ten dlouho očekávaný den, kdy vás vysvobodím z této nepřirozené pseudoreality a přivedu vás spolu s vesmírným lidmi do …

Sdělení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny o dokončení léku

(PŘIJATO AA RAFAELEM) Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny,    oznamujeme, že v noci z 24. na 25. července 2017 byl v těle Martiny (Siri Kaminari) zcela dokončen proces vytváření léku pro nakažené bytosti, které v sobě mají zakomponován speciální virus od Pseudotvůrců. Nakažení se týká i několika našich spolupracovníků, díky jejichž nemoci byl proces vytváření …

Slovo Pána Ježíše Krista

Děkuji ti Jani za sdělení PJK 24.7.2017 11:00 h. Moji drazí, slyšte slovo moje k vám.    Děti moje, lásky moje, pozvedněte vaše SVĚTLA VÝŠE A ČASTĚJI NAD VAŠI ZEMI. ZVEDNĚTE POCHODEŇ LÁSKY A MÍRU K SRDCÍM VŠECH LIDÍ SVĚTA. Jen láska a milující vaše srdce vyvede váš svět do roviny světa bez válek a …