NEVIDÍTE MĚ OČIMA, ALE VNÍMÁTE MNE SRDCEM

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Lidstvo jako celek mě nevidí proto, že jeho naprostá část ještě není připravena na zevní důkaz mé existence. Aby něco takového mohlo nastat, museli by si nejprve uvědomit moji přítomnost ve svých srdcích. Abych vytvořil potřebné podklady pro spásu každého jednotlivce, připomenu se pozemšťanům v blízké budoucnosti prostřednictvím Události (jinak řečené Varování). Nedlouho poté nastane rozdělení lidstva nejen na duchovní, ale i na fyzické úrovni. Pro vás, kdo jste mi na blízku, věříte ve mne a rozvíjíte se mnou vztah, bude Událost vzpruhou, která vám vlije ještě více energie do žil. Do vaší blízkosti bude přiváděno stále větší množství duchovně hledajících lidí, kteří pomohou šířit osvětu o Bohu k dalším a dalším jedincům. Až se přesunete do vyšší dimenze, uvidíte mě vůbec poprvé i svýma očima jak v mužském, tak zároveň v ženském jemnohmotném těle. Taková je a bude moje konkrétní lidská podoba, k níž ještě přibydou dvě děti, chlapec a dívka, čímž se Nejnovější boží přirozenost „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“ manifestuje i na zevní úrovni. Sice mě většina lidí pozná osobně až během Události a poté na Nové Zemi v 5. dimenzi, kromě přítomnosti ve vašem srdci mě ale přece jen můžete vnímat i ve světě okolo vás. Nacházím se ve všem jsoucím, přestože tato planeta Nula a celá zóna vymístění není mým dílem. Čím více se vám určitá věc, rostlina, zvíře a cokoli jiného jeví krásnější, tím je moje přítomnost v dané entitě intenzivnější.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 12. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email